När man är trött på att alltid gräla med sin partner

När man är trött på att alltid gräla med sin partner
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 04 juni, 2023

Att gräla med sin partner är något man inte kan undvika, men det gör inte grälen roligare. Än jobbigare blir det om grälen alltid handlar om samma sak. Det är enerverande, eller hur?

Den goda nyheten är att det är möjligt att nå en överenskommelse om det återkommande problemet. Det hänger på att identifiera roten till problemet. Å andra sidan kanske det inte är ett specifikt problem, utan snarare en generell diskussion. I så fall ter sig metoden annorlunda eftersom det vanligtvis finns andra anledningar, såsom maktkamper.

“Även om kommunikation är den viktigaste aspekten i ett förhållande, kan gräl vara den mest destruktiva aspekten.”

-John Gray i boken Män är från Mars, kvinnor är från Venus

Tendensen att gräla med sin partner kommer från barndomen

En av de huvudsakliga anledningarna till att människor börjar gräla med sin partner om och om igen är att det är ett beteende man lärt sig från sina föräldrar. Man fick aldrig lära sig att hantera konflikter på ett bra sätt.

De har dessutom lärt sig att använda strategier som upprätthåller grälen. En av dessa strategier är att återanvända argument; att upprepa dem fast med andra ord, vilket ger en känsla av att man bidrar med ny information.

I verkligheten kretsar allt ofta kring att man vill kungöra den egna positionens överlägsenhet. Målet är inte att förstå varandras perspektiv för att nå en kompromiss och återställa harmonin.

Grälande föräldrar

Alltså kan många gräla med sin partner eftersom de tagit till sig en modell baserad på relationsmässig oenighet. Denna modell går stick i stäv med idén att det är möjligt att produktivt förhandla i en konflikt. I kärnan av denna fråga finns ett väldigt tydligt budskap: gräl i förhållanden kan inte lösas med försoning.

Det säger att det enda sättet att få slut på det är att skrämma den andra personen mer än han eller hon skrämmer dig. Därmed kommer bråket inte ta slut förrän båda är så trötta och eländiga att de slutar av ren utmattning. Vid det laget har de ofta glömt bort vad som ens startade bråket.

Ta reda på varför ni bråkar

Lösningen är framförallt att identifiera ramverket som upprätthåller grälen. Återanvänder vi samma argument om och om igen? Liknar våra diskussioner våra föräldrars? Vet vi verkligen varför vi grälar? Riktar vi alltid våra argument mot samma krav och protester? Reagerar vi automatiskt på vissa situationer och börjar gräla utan att faktiskt tänka?

Tänk nu på hur hälsosam dina föräldrars relation var. Slutade den väl? Var de lyckliga som ett par? Om du inte vill sluta som dem ska du börja med att hantera gräl i förhållandet på ett annat sätt.

Det är möjligt att leva utan att gräla med sin partner varje dag. Man kan avsluta sammandrabbningar med överenskommelser snarare än vapenvila; en vapenvila som bara varar tills parterna fått tillbaka energin, varpå grälet återupptas.

Men vi måste börja agera som att detta är en möjlighet. Vi måste sluta agera automatiskt och istället omprogrammera hur vi reagerar på vissa utlösande faktorer. Vi måste främja attityden att de flesta meningsskiljaktigheterna i förhållandet är möjliga att lösa.

“Det är inte vad vi säger som gör ont, utan hur vi säger det.”

-John Gray-

Självskydd när du känner dig sårbar i ett gräl

Att bli arg på den andra personen är ett sätt att skydda oss själva, speciellt när vi känner oss attackerade eller sårbara. Det får oss att utföra en motattack och försöka vinna strider för att inte utsätta oss för fara.

Vidare är vi ofta alltför beroende av vår partners åsikt. Så när personen ifrågasätter vår kompetens, intelligens eller något annat, upplever vi det som ett allvarligt hot mot vår självkänsla. Kort sagt känner vi oss sårbara. Det är därför vi känner behovet att försvara oss, eftersom det gör att vi känner oss säkrare.

Att gräla med sin partner skapar klyftor

Självförsvar och självvalidering

När vi försöker försvara oss själva på detta sätt slutar det ofta med att vi attackerar den andra personens svagheter. Vi beskyller honom eller henne för våra problem utan att ta hänsyn till skadan vi själva åsamkar med våra ord. Vad som en gång var rädsla känns nu som makt och styrka tack vare vårt adrenalin. Resultatet? Uppmuntran av en giftig attityd.

När vi befinner oss på randen av ilska glömmer vi bort att lyssna på vår partner. Kom ihåg att vi försöker “försvara oss själva”. Lösningen är att lära sig självvalidering, att stärka vårt eget ego utan att såra någon och att söka vår egen väg mot tillväxt. Detta samtidigt som vi accepterar oss själva ovillkorligt, med svagheter och allt.

Ofta grälar vi om egna problem som vi ser reflekterade hos vår partner. Men om vi blir kapabla att acceptera oss själva och vara generösa, medmänskliga, förstående och förlåtande mot oss själva, kommer vi kunna behandla vår partner på samma sätt.

Lösningen involverar även att leta efter ett nytt perspektiv – ett med empati och förståelse. Att identifiera den andra personens position, även om den är väldigt olik din egen, kommer hjälpa dig att stilla ilskan och bibehålla kontrollen.

“Jag mindes de tusentals förhatliga saker vi gått igenom och lät solidariteten återfå sin styrka. Vilket slöseri det skulle vara, sade jag till mig själv, att förstöra vår berättelse genom att lämna alltför mycket utrymme för negativa känslor: negativa känslor är oundvikliga, men det viktiga är att hålla dem i schack.”

-Elena Ferrante, The Lost Child-

Man kan gräla med sin partner på grund av skillnader som inte kan överbryggas

När det kommer till gräl i förhållanden kan vissa problem av naturliga eller ideologiska skäl inte lösas. Vi kan anpassa oss till eller ge vika för dessa olösliga brister, men det gör dem inte kompatibla.

Par på soffa

Även om vi vet att skillnader existerar så börjar vi ofta att känna irrationell rädsla för dem. Att gräla med sin partner av ideologiska eller personliga anledningar är faktiskt vanligtvis en form av självbekräftelse; ett sätt att göra uppror mot känslan av främlingskap det orsakar hos oss.

Oavsett hur det ligger till så är svaret att identifiera problemområdena och helt enkelt exkludera dem från konversationen. Försök att uppskatta och respektera skillnader som ej går att överbrygga. Fokusera på punkterna där ni kan komma överens, utan att känna att din partner är ett hot mot dig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.