Typ C-personlighet: en cancerbenägen personlighet

Typ C-personlighet: en cancerbenägen personlighet
Judith Francisco

Skriven och verifierad av psykologen Judith Francisco.

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

Typ C-personlighet, eller “cancerbenägen personlighet”, kännetecknas av två av dess mest konsekventa drag: svårigheten att uttrycka negativa känslor och behovet av harmoni.

Att visa på inflytandet av psykologiska aspekter i utvecklingen av cancer och hur cancer uttrycker sig har blivit väldigt viktigt nuförtiden. Det finns många studier som är relaterade till stress och personlighetsdrag. När det gäller personlighetsdrag, var Morris och Greers studier de första som ledde till ett omnämnande av typ C-personlighet.

Enligt dessa författare kan människor med typ C-personlighet inte hantera stress eller ilska på ett lämpligt sätt. Dessutom är de människor som inte uttrycker sina negativa känslor bra (aggression, ilska, raseri etc.). Psykologer har också upptäckt att det finns många fler egenskaper som kompletterar profilen.

Typ C-personlighet jämfört med typ B- och typ A-personligheter

Personer med typ A-personlighet är tävlingsinriktade. Deras anpassningsförmåga gör att de framstår som aggressiva individer i deras kamp för framgång. De upptar ofta ledarskapspositioner.

I detta avseende kan dessa människor inte stå ut med att vara passiva och fyller sin tid med så många aktiviteter som möjligt. Friedman och Rosenman myntade denna term för att referera till en personlighetstyp relaterad till högt blodtryck, hjärtarytmi och hjärtinfarkt.

Å andra sidan är personer med typ B-personlighet i allmänhet ganska lugna, självsäkra och öppna för känslor, inklusive obehagliga. I allmänhet är denna personlighetstyp relaterad till bättre emotionell balans, vilket är anledningen till att många anser den vara den mest hälsosamma personlighetstypen.

Slutligen karaktäriseras typ C-personlighet av samarbetsvilligt, självbelåtet, konformistiskt, perfektionistiskt och mödosamt beteende. Personer med denna personlighet undviker konflikter till varje pris och söker harmoni. De är också människor som alltid är på sin vakt och inte uttrycker negativa känslor. De använder ofta hämning, förnekelse, känslomässig bortträngning och själv-aggression som hanteringsmekanismer.

Typ C-personlighet är en uppsättning av olika attityder och beteenden som manifesterar sig under stressiga situationer. På så vis manifesterar de sig som konformistiska attityder och extrem samarbetsvilja. Personer med denna personlighetstyp är dessutom passiva och uttrycker inte negativa känslor.

En bekymrad man

Vad är förhållandet mellan denna personlighet och cancer?

Intresset att studera de mönster som kännetecknar typ C-personlighet har ökat på grund av vissa cancerrelaterade fakta:

  • I 80% av cancerfallen finns det en koppling mellan konsumtionsvanor, som rökning eller näringsbrist, till utvecklingen av sjukdomen eller hur den uttrycker sig. På grund av detta kan kontroll av riskfyllda vanor och anammande av en mer hälsosam livsstil rädda många liv.
  • Psykoneuroimmunologi-studier (PNI), har visat att stress och känslor har en inverkan på prognosen av sjukdomen. Dessutom kan de också förutsäga cancerpatienternas överlevnadsgrad.
  • Människor med mer undertryckande av negativa känslor är mer predisponerade för att lida av en typ av neoplasi.

Psykologiska faktorer som kännetecknar typ C-personlighet kan därför ha ett direkt eller indirekt inflytande på utvecklingen av cancer. Så att identifiera vissa personlighetsdrag hos personer med cancer kan ge oss en möjlighet att känna till och förutsäga deras hanteringstrategier.

Detta banar väg för en viktig roll som psykologi har att spela vid identifiering av vissa personlighetsstilar. På detta sätt kan vi förutsäga omständigheter där dessa människor kan utveckla en självständig beteendestil. Följaktligen kan patienter öva sig i att anamma mer hälsosamma beteendemönster. Både fysiska och psykologiska.

En sorgsen kvinna med typ C-personlighet

Vidare kan dessa upptäckter hjälpa oss att utveckla primära förebyggande strategier. Dessa strategier kan minska risken för att utveckla denna sjukdom hos friska personer med typ C-personlighet och hjälpa dem som redan har utvecklat den och går igenom behandling.

Samtidigt är det viktigt att erkänna psyko-onkologins arbete. Att erbjuda patienter uppföljning och rådgivning kan hjälpa till att förhindra förvirring, brist på acceptans och andra psykologiska tillstånd som inte är särskilt fördelaktiga för deras återhämtning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cabrera Macías, Y., López González, E., López Cabrera, E., & Arredondo Aldama, B. (2017). La psicología y la oncología: en una unidad imprescindible. Revista Finlay7(2), 115-127.
  • Cajal, A. (s.f). Personalidad Tipo C: características, causas y enfermedades. Lifder. https://www.lifeder.com/personalidad-tipo-c/
  • Dahl, A. A. (2010). Link between personality and cancer. Future Oncology. https://doi.org/10.2217/fon.10.31
  • Miovic, M., & Block, S. (2007). Psychiatric disorders in advanced cancer. Cancer. https://doi.org/10.1002/cncr.22980
  • Raypole, C. (2020, 30 de marzo).What it really means to have a type C personality. Healthline. https://www.healthline.com/health/type-c-personality#traits
  • Rymarczyk, K., Turbacz, A., Strus, W., & Cieciuch, J. (2020). Type C personality: conceptual refinement and preliminary operationalization. Frontiers in Psychology11, 552740.
  • Salleh, M. R. (2008). Life event, stress and illness. The Malaysian journal of medical sciences: MJMS15(4), 9.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.