7 typer av emotionella vampyrer som suger livet ur dig

7 typer av emotionella vampyrer som suger livet ur dig
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det finns typer av emotionella vampyrer som inte suger vårt blod, utan vår energi, vår själ. De förföljer oss och skapar dysfunktionella miljöer där vi blir utslitna, isolerade och instängda av en utmattande interaktion som kan ha en allvarlig effekt på vår fysiska och psykologiska hälsa.

Även om termen “emotionell vampyr” inte är särskilt vetenskaplig och trots att du inte hittar den i någon diagnosmanual, har “populärpsykologin” skapat en definition av en väldigt specifik typ av person som inte alla känner till.

Det har skrivits mycket om dessa typer av emotionella vampyrer och det finns en oändlig lista med böcker rörande dem. Vi måste dock prata lite om nyanser.

“Ifall någon letar efter en soptunna så låt inte detta vara ditt sinne.”
-Dalai Lama-

En av dessa nyanser handlar om “energi”. Det sägs att dessa typer av emotionella vampyrer “absorberar din energi”. Edgar Allan Poe säger även att vi kan komma att upptäcka något betydligt djupare och mer oroväckande.

När vi bygger relationer utför vi även ett harmoniskt utbyte av stimuli, förstärkningar, information och känslor. Denna magi med mänsklig interaktion ger upphov till förändringar i hjärnan. De kommer med en belöning, en positiv kemisk laddning på grund av våra neurotransmittorer.

Med det sagt förekommer inget utbyte när vi är med en emotionell vampyr. Kontraktet är istället enkelriktat – det finns inte något flöde i kommunikationen, inget ge och ta. Det där positiva utbytet som vår hjärna anser vara hälsosamt och viktigt existerar inte.

Istället förekommer det en tung ackumulering av negativa känslor och stress som överstimulerar hjärnan. Det kan göra att en av två saker händer: antingen känner vi oss inte validerade, vilket gör oss försvarslösa, eller så får de oss att svara på ett hälsosammare sätt, genom att springa bort.

Kvinna omgiven av fåglar

Emotionella vampyrer och vad de gör med vår hälsa

Vi sade innan att termen “emotionell vampyr” myntades av populärpsykologin, men denna dynamik och denna typ av person kan vi se i det vardagliga arbetet hos psykologer överallt.

Vi får inte glömma att den “energi” som de suger – en kombination av vår anda, motivation och självkänsla – är vad som ger oss kraften att uträtta saker. Den negativa interaktionen i våra dagliga liv antyder därför en progressiv nedbrytning av vår energi.

Denna påverkan från de emotionella vampyrerna är större nuförtiden på grund av nya teknologier. Mobiltelefoner är ett vanligt redskap som används av emotionella vampyrer. De finns överallt tack vare Facebook, Twitter, etc.

Emotionella vampyrer är smittsamma

Det finns många olika “typer” av emotionella vampyrer. Kollegan pratar alltid om det som har gått fel och skvallrar, och vi har även den giftiga och relativt kontrollerande föräldern.

Vi hade kunnat ge tusentals exempel och ändå inte kunnat täcka dem alla. För nog kan vi alla tänka oss en, en emotionell vampyr som oavsett om det är avsiktligt eller inte förstör vår frid, tar vår energi och drar in oss i deras egen känsla av misär.

Samtidigt så fungerar deras planer på grund av något väldigt intressant: våra spegelneuroner.

Det är på grund av spegelneuronerna som denna smitta sprids. De får oss att bli känsliga och mottagliga för det som de emotionella vampyrerna skickar oss: rädsla, hat, olycka, bitterhet, oro. Och ju tyngre den negativa lasten är desto mer kör den slut på oss. Ju mer vår hjärna överstimuleras desto större blir stressen och svagheten.

Detta är några av de symptom som du gradvis kommer att märka av:

 • Utmattning
 • Tunga ögonlock
 • Huvudvärk
 • Dåligt humör
 • En känsla av att vilja fly
 • Koncentrationsproblem
 • Dålig prestationsförmåga på jobbet
Huvud i moln

Typer av emotionella vampyrer

Judith Orloff är en välkänd amerikansk psykiatriker och författare som har dedikerat flera böcker och studier åt ämnena empati, emotionell smittsamhet och konceptet med emotionella vampyrer.

Något som hon gör väldigt klart från början är att det inte är alla som har denna profil som är medvetna om det. De kan vara omedvetna om att deras beteenden och interaktioner har en negativ påverkan på personerna runt omkring dem.

Å andra sidan vet vissa andra inte bara om att de gör det, utan gör det även med ett syfte: för att dominera andra och bygga upp sin egen självkänsla.

Att göra andra underkastade för att upphöja sig själva är en typisk strategi hos emotionella vampyrer. Låt oss nu titta på dessa sju typer.

Han var som en tupp som trodde att solen hade stigit upp för att höra honom gala.
-George Eliot-

Narcissisten

Deras slogan är “jag först”. Allt handlar om dem. De längtar efter att bli beundrade, erkända och validerade.

De saknar empati och kommer alltid insistera på att allt görs i enlighet med deras förväntningar, principer och åsikter. De har en väldigt begränsad förmåga att uppskatta eller tänka på andra, samt ge dem autentisk vänlighet, riktig vänskap och sann kärlek.

Hur du skyddar dig själv

 • Det är viktigt att man vet hur man kommunicerar med dem. Sätt gränser, var ärlig och hantera deras jobbiga egon på rätt sätt.
 • Vi bör undvika att lägga vår självkänsla i deras händer. Vi behöver därför se objektivt på dem och vara medvetna om deras emotionella begränsningar.

Kritikern

Inget du gör, säger, tänker eller uppskattar kommer vara tillräckligt för kritikern. Inget kommer vara bra nog för hans smak, hans visa idéer om livet och gränslösa kunskap.

Var dock försiktig eftersom deras främsta förmåga är att prata med subtil omtanke och ironisk paternalism för att få dig att känna dig underlägsen.

Lejon som gapar

Hur du skyddar dig själv

 • Slå upp ditt skyddande paraply och avaktivera den kraft som dessa kritiker har över dig.
 • Ta kraften från dessa emotionella vampyrer. Om du gör det klart att deras åsikter inte är viktiga och att du själv vet vad som är bra och dåligt så kommer du att försvaga dem.

Den tröttsamma pratkvarnen som aldrig lyssnar

Den tröttsamma pratkvarnen är inte intresserad av vad du har att säga, dina tankar eller dina känslor. Hon vill bara att du är där för att lyssna på henne; att du ska vara den “behållare” där hon kan lämpa över allt, ventilera och behandla dig som en soptunna.

Om du har sådana typer av emotionella vampyrer i din närhet så kommer den fysiska och emotionella utmattningen vara uppenbar och väldigt intensiv.

Hur du skyddar dig själv

 • Dessa individer vet inte hur man svarar på icke-verbala signaler. Så du har inget annat val än att avbryta dem bestämt men artigt, och göra klart att du inte är där för att lyssna på allt de har att säga, och att du inte är deras soptunna. Du är en person som man har en dialog med, någon som har behov och som vill bli hörd.

Offret

Det konstanta offret är den som hela världen har övergivit (från dennes perspektiv) och marginaliserat. Livet ger honom alltid hinder. Man kan känna igen honom direkt eftersom hans tal alltid är negativt. Han ser konstant sig själv som en voodoo-docka som alltid får nålar i sig.

Hur man skyddar sig själv mot dessa typer av emotionella vampyrer

Det finns alltid låg självkänsla bakom dessa personer, och vi bör ha detta klart för oss från början. Det är därför bäst att rationalisera deras tragedier så mycket som vi kan.

Vi bör undvika att vara hårda med dem och istället vara den som gradvis hjälper dem se att det finns en lösning på allt och att de behöver ta ansvar för sina egna liv.

Den kontrollerande personen

Dessa personer kommer försöka kontrollera varje aspekt av ditt liv. De kommer manipulera dina känslor så att de förstör dig och stjäl din energi, din positivitet, din självkänsla och till och med din identitet.

De underminerar oss till den grad att allt kan summas ihop till en sak: han eller hon.

Kvinna som docka

Hur du skyddar dig själv

 • Hemligheten med att besegra en kontrollerande person är att vara bestämd och ha självförtroende. Låt aldrig personen få dig att göra saker. Visa tacksamhet för hennes råd och gör det klart att du har dina egna.

Den aggressiva personen

De typer av emotionella vampyrer som använder ilska och verbalt eller fysiskt våld är de mest våldsamma. Ibland tar det bara att man är oense om något för att de ska visa sin ilska som plötsligt uppstår och gör oss chockade.

De är som ett minfält där det nästan är omöjligt att undvika att de exploderar när som helst.

Hur du skyddar dig själv

 • Det finns två väldigt användbara strategier då man stöter på denna typ av person. Det ena alternativet är att rekommendera att de söker hjälp för att hantera dessa reaktioner. Om de inte gör detta så är det mest hälsosamma och mest nödvändiga att undvika dessa personer.

Den sarkastiska personen

Vissa personer ser sarkasm som ett sofistikerat redskap för att visa den ironiska sidan av livet. Så länge vi ser det på detta sätt så är allt bra.

Men då sarkasm används för att förlöjliga folk och förödmjuka dem så pratar vi om en emotionell vampyr.

Flicka rider på fantasidjur

Hur du skyddar dig själv

 • Sarkasm är ett subtilt vapen som vi inte ser förrän det är för sent. Men var försiktig – om du känner dig förödmjukad eller att din självkänsla påverkas ska du sätta gränser. Ju tidigare desto bättre.
 • Vi måste säga ifrån högt och tydligt att vi inte tycker om vad de säger. Om de skrattar och säger “det är bara ett skämt” så måste vi vara bestämda igen för att slå fast att detta skämt inte är okej eftersom det gör ont.
 • Om den sarkastiska personen inte ser vad deras handlingar resulterar i och vägrar ändra på sig så är det bäst att du distanserar dig.

Tänk om jag är en av dessa typer av emotionella vampyrer?

Vid detta stadiet är frågan oundviklig och nästan obligatorisk… Har man själv något beteende som kännetecknar en emotionell vampyr?

Trots vad vi kanske tror så har de flesta av oss visat några av dessa beteenden under något stadie i livet. Oavsett ifall det berodde på att vi hade låg självkänsla eller för att vi gick igenom en svår tid.

“En självisk person är någon som insisterar med att prata om sig själv då du så gärna vill prata med dem om dig själv.”
Jean Cocteau

Så låt oss ta en titt, ser du några av dessa hos dig själv?

 • Negativa eller katastrofala tankar.
 • Behovet av att kontrollera allt, speciellt personerna runt omkring dig.
 • Behovet av att avreagera dig på andra utan att tänka på hur de känner sig.
 • Du kritiserar andra mycket.
 • Du har en konstant känsla av att allt går fel för dig, att världen verkar vara mot dig.
 • Du vet att saker och ting inte går bra, men du vill inte ha någon hjälp. Du blir irriterad ifall någon försöker.

Om detta är du så är det viktigt att du tar dig tid att reflektera. Du bör först stärka din självkänsla, förbättra din förmåga att hantera känslor och dina kommunikationsförmågor.

Det är även en bra idé att få professionell hjälp för ibland ligger det en depression bakom denna negativitet.

Det finns många typer av emotionella vampyrer, men många av dem kan bli “mänskliga” igen med rätt hjälp och bra råd.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.