Olika typer av pinsamhet och hur de påverkar oss

Visste du att det finns flera olika typer av pinsamhet? Läs vidare för att få reda på vilka de är.
Olika typer av pinsamhet och hur de påverkar oss
Andrés Navarro Romance

Skriven och verifierad av psykologen Andrés Navarro Romance.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det finns flera olika typer av pinsamhet. Även om de flesta har samma fysiologiska konsekvenser så tenderar de att skilja sig inom kognitiv bearbetning och omständigheterna som producerar dem.

Häng med för att lära dig lite mer om varför vi ofta känner pinsamhet!

Nyligen klassificerade den välrenommerade psykoanalytikern Joseph Burgo fyra typer av pinsamhet som han ansåg vara fundamentala. Han säger att folk i dagens värld är mer benägna att tala om vad de tycker är pinsamt och skamset.

Samtidigt förklarar han att han hur han tror att dessa olika varianter kan påverka oss. I hans bok från 2018 presenterar Burgo fyra perspektiv som vi kan använda för att studera detta fenomen.

Men innan vi börjar att titta på skillnaderna vill vi påpeka vad dessa perspektiv har gemensamt:

 • Rodnad i ansikte, hals och bröst.
 • Att vilja fly från eller undvika situationen.
 • Att vilja försvinna eller byta plats.
 • Inte kunna se den andra personen i ögonen.
 • Övergående mental förvirring.

Vad experter i studien av detta psykofysiska tillstånd anser verkar dock skilja sig hur de flesta uppfattar detta fenomen.

Det finns olika typer av pinsamhet

Är pinsamhet alltid negativt?

Många personer har en negativ syn av pinsamhet. De som har hand om att studera det uppfattar det dock som mer varierat i sin natur, med mer måttliga och mindre drastiska konsekvenser.

På ett eller annat sätt är pinsamhet en relativt vanlig aspekt av vårt dagliga liv som är svår att undvika. Den är dock inte nödvändigtvis lika toxisk eller negativ som du kanske tror.

Burgo lade fram några intressanta förslag i sin bok. Baserat på över 35 års kliniska observationer påpekade han kopplingen som finns mellan pinsamhet och självkänsla.

På så sätt övervägde han de positiva lärdomar man kan få genom att interagera med olika typer av pinsamhet, för att på så sätt kringgå den negativa effekten från hämningarna som orsakar dem.

Vi stannar inte ofta upp för att överväga alla olika aspekter av våra tillstånd av pinsamhet. Vi tenderar främst att dölja vår pinsamhet eftersom vi finner den så obekväm. Detta kan visa sig på olika sätt:

 • Beroenden
 • Perfektionism
 • Självömkan
 • Promiskuitet
 • Narcissism

Typer av pinsamhet och deras inflytelse

En av anledningarna till att det är lättare att diskutera ämnet idag är att folk tenderar att vara mindre rädda för vad som gör dem skamsna. Folk drar sig i regel inte från att tala om det.

Pinsamhet har en påverkan på otaliga personlighetsdrag och psykologiska försvarsmekanismer.

I dagens samhälle uppmuntras vi att visa en sann bild av oss själva. Vi lyssnar på råd som säger att vi ska leva i harmoni med våra egenskaper och vårt sinne. Det är därför folk är mer redo att titta inom sig och dela vad som gör dem skamsna.

Positiv psykologi, så vanlig idag, uppmuntrar dig att acceptera dina mindre positiva drag med optimism.

För Burgo är hantering av pinsamhet i alla dess former en daglig uppgift. Det är en psykologisk process som visar sig i våra dagliga sysslor, som med många andra. Därför är hantering av den naturligt och acceptabelt.

Som vi nämnde ovan lägger han fram att vi kan särskilja fyra olika typer av pinsamhet.

1. Obesvarad kärlek

Kanske har du älskat någon, men kärleken var inte besvarad eller så stötte personen ifråga bort dig. Kanske kände du dig övergiven, och i många av dessa situationer blir pinsamheten till förödmjukelse.

Vi vet att barn börjar uppleva denna typ av pinsamhet tidigt i sina liv. När bebisar inte får den kärlek de behöver från sina föräldrar efter flera försök att fånga deras uppmärksamhet, upplever de något som kan liknas vid skam.

Man brukar kalla detta för “ensidig kärlek”.

Inom psykologin har experter observerat att personer som har uppfostrats på detta sätt uppvisar uppenbara tecken på att ha blivit sårade av denna ensidiga kärlek. Detta påverkar personens utveckling negativt.

“Böckerna som världen kallar odödliga är böcker som visar världen dess egen skam.”

-Oscar Wilde-

Ledsen kvinna på väg

2. Oönskad exponering

Detta är inte en särskilt vanlig situation. Det sker när folk hånar andra bland folk eller när någon till exempel kommer in i ett rum där du är naken.

Denna typ av pinsamhet är övergående och inte särskilt relevant för individens psykologiska välmående.

Men beroende på personens predisposition och styrkan hos känslan som upplevs, kan den i vissa fall negativt påverka vederbörande eller orsaka någon form av trauma.

3. Icke-uppfyllning av förväntningar, eller besvikelse

Här talar vi om typen av pinsamhet som uppstår när man efter att ha försökt att nå ett mål inte lyckas. Du känner dig skamsen på grund av förväntningarna du hade eller som andra tvingade på dig.

När det kommer till allvarlighet och potentiella effekter så liknar den situationen ovan. Några vardagliga exempel som kan generera denna känsla är:

 • Att inte kunna hålla jämna steg med din väntade prestationsförmåga på jobbet.
 • Erosionen av en vänskap.
 • Ett romantiskt förhållande som misslyckas.

4. Exkludering eller marginalisering

Som sociala varelser är det normalt att vi vill passa in i en grupp och känna tillhörighet. Denna princip gäller alla områden av livet: arbete, romantiska relationer, vänskap, etc. Men det finns stunder när denna känsla av tillhörighet hotas.

I dessa fall kan hög självkänsla och förmågan att göra giltiga antaganden tjäna som ett försvar mot de negativa influenser denna typ av pinsamhet medför.

En bra attityd vore följande: “Mina vänner har inte bjudit in mig till grillningen idag eftersom de vet att jag jobbar mycket och inte vill störa mig, inte för att de inte vill vara med mig.”

Exkluderad man

Slutsats

Pinsamhet kan vara utmattande och jobbigt. Så pass att den i vissa fall kan vara en avgörande faktor för den känslomässiga balansen och hur din personlighet utvecklas.

Vissa negativa personlighetsdrag, som narcissism och självskada, är faktiskt associerade med brist på resurser för att konfrontera sin skam.

Att säga “nej” till ett barn kan skapa en väldigt lindrig form av skam eftersom det tenderar att avbryta barnets naturliga impuls att utforska. Men denna typ av skam varar inte vanligtvis särskilt länge och har inte långsiktiga konsekvenser.

Det finns dock personer som allvarligt påverkats av pinsamhet eller skam. Om de beslutar sig för att söka psykologisk hjälp – vilket vi starkt rekommenderar – kommer terapeuten behöva djupdyka i deras förflutna.

Det kan endast göras efter att vederbörande fått patientens tillit, men väl där kan man upptäcka personens personliga försvar.

Att bygga band av tillit kräver tid och ansträngning, inte minst när man handskas med djupa känslor av skam, pinsamhet och förödmjukelse. Det kan vara väldigt störande för människor att dömas av andra.

Vi hoppas att du fann denna artikel om olika typer av pinsamhet intressant.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Burgo, J. (2018). Shame : Free yourself, find joy and build true self-esteem. Londres: Watkins Media.
 • Gilbert, P. (2002). Body Shame: Conceptualisation, research and treatment. Sussex: Brunner-Routledge.
 • Hutchinson, P. (2008). Shame and philosophy. Londres: Palgrave MacMillan.
 • Marina, A. (2017). Vergüenza, orgullo y humillación: contrapuntos emocionales en la experiencia de la migración laboral femenina. Estudios Sociológicos35(103), 65-89.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.