Uppskattande intelligens – att erkänna värdet

Uppskattande intelligens är en mycket användbar psykologisk kompetens. Den hjälper dig att känna igen styrkan och värdet hos olika saker. Dessutom hjälper den dig att anknyta till de möjligheter som omger dig.
Uppskattande intelligens – att erkänna värdet
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Uppskattande intelligens liknar mycket det som lärs ut av Viktor Frankl. Han förklarar det i sin bok Man’s Search for Meaning. Generellt sett är det förmågan att identifiera möjligheterna som föds av en motgång. Det handlar också om att kunna se värdet hos människor och att aktivera det. Och att göra det till fyrtornet som leder dig rätt bland svårigheter, utmaningar och problem.

Detta koncept presenterades år 2006, med publiceringen av boken Appreciative Intelligence: Seeing the Mighty Oak in the Acorn av Tojo J. Thatchenkery, professor vid The University of Texas, Arlington. Den är ett verktyg för att främja innovation och en mer motståndskraftig attityd för att nå framgång. Eller så kan man också bara använda den för att prestera bättre professionellt.

Under de senaste åren har de så kallade ”svarta svanarna” förekommit oftare i vart och ett av de olika mänskliga sammanhangen. Dessa element, som filosofen Nassim Taleb defninerade som ”oförutsedda händelser som hotar mänsklig stabilitet”, blir allt vanligare. De testar dig och livnär din osäkerhet.

Allt du tar för givet kan förändras från ett ögonblick till ett annat, och som du nog känner till är du inte alltid redo för det. Det första steget för att möta en utmaning är inte att leta efter slumpmässiga strategier. Det är inte heller att fly bort från det du inte kan kontrollera. Det första steget för att möta dina problem och till och med dra nytta av dem är att justera din attityd.

För din inställning har förmågan att ta fram det bästa i dig. Du kan bara uppnå detta genom att uppskatta och värdesätta det som går. Genom att blicka ner i djupet av ditt och andra människors varande kan du komma i kontakt med den mest värdefulla delen hos dig och andra.

En man vars mentala maskineri fungerar

De tre komponenterna i uppskattande intelligens

Uppskattande intelligens är en färdighet som alla har i teorin. Något som vi kan tillämpa när som helst. Som vi nämnde ovan så var det professor Tojo Thatchenkery som myntade denna typ av konstruktion av i början av 2000-talet. Han gjorde det efter uttömmande forskning där han försökte förstå vad människor och företag som uppnådde framgång hade gemensamt.

Tre komponenter samspelar i denna typ av intelligens, eller psykologiska kompetens, enligt denna expert i förändrings- och utvecklingsprocesser.

  • Fokusera på nuet. Det är grundläggande och viktigt att ha en vältränad intuition för att söka möjligheter. Och att se den rådande komplexiteten mitt i det hela. Till exempel vilka dimensioner du bör ta hänsyn till, hur du kan dra nytta av dem och sedan förbättra dem. Oavsett vad som hänt tidigare, är de verkliga möjligheterna här och nu och du bör uppskatta dem.
  • Försök att uppskatta det positiva i varje situation. Uppskattande intelligens närs inte av illusionistisk eller förenklad optimism. I verkligheten utesluter inte detta perspektiv, eller försöker ignorera, svårigheter eller motgångar. Istället tar det hänsyn till dem, accepterar dem och förstår dem. Men var medveten om att för att få ut det bästa av dig själv måste du erkänna vad som är din bästa dygd; din mest värdefulla tillgång som kan användas som ditt hemliga vapen.
  • Visualisera framtiden realistiskt (men specificera önskade mål). Om du vill gå framåt, antingen som individ eller som företag, måste du ange mål. Dessa syften måste vara motorn i ditt dagliga liv och du måste placera all din motivation, ditt engagemang och ditt hopp så att resultaten av dessa hjälper dig att gå vidare.

”Uppskattande” som ett personligt värde

Sedan begreppet uppskattande intelligens blev myntat i början av det nya årtusendet har nya teorier fortsatt att dyka upp och vi har lärt oss att dra nytta av dem som ledstjärnor i affärsvärlden. Således finns det en del böcker som försöker att framförallt lära organisationer hur de kan förbättra, förnya och positionera sig på marknaden.

På liknande sätt, och utöver affärs- och företagsområdena, borde alla göra denna intressanta teori till sin egen. Det är en dimension som är både terapeutisk och intressant. Vi bör använda den som en personlig resurs eftersom detta kan vara till stor hjälp. Så låt oss därför reflektera över dess enklaste föreskrifter.

En gigantisk glödlampa

Hur man utvecklar uppskattande intelligens

  • Uppskattande intelligens är en medveten handling. Avsikten med den är att du ska skapa en känslomässig koppling till dig själv och din omgivning för att väcka vilande egenskaper. Med andra ord, för att öka din självkänsla och ditt självförtroende.
  • Den består av att låta likgiltighet och rädsla stå åt sidan och att erkänna värdet hos varje sak, person, upplevd erfarenhet och situation.
  • Du måste acceptera motgångar, det negativa och till och med det tragiska, men utan att ge upp. Du måste välja (uppskatta) de möjligheter som presenterar sig och de positiva saker som livet fortfarande kan erbjuda.
  • Inom din vardagliga rutin finns det många förändringar du kan göra för att investera i lycka och välbefinnande.

Avslutningsvis, som Alexandre Dumas sa: ”Livet är så osäkert att man måste dra nytta av varje ögonblick av lycka, hur litet det än är.” Att veta hur du uppskattar de glimtar av känslor, potential och möjligheter som finns i din verklighet kan göra stor skillnad i slutändan.

Således, tillämpa denna intressanta strategi och gör den till din egen. Förändringarna kan komma att vara fantastiska!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.