Upptäck de fem olika typerna av singlar

Upptäck de fem olika typerna av singlar

Senaste uppdateringen: 11 december, 2021

Vi tenderar att analysera förhållanden, men vad sker när vi är singlar? Att vara singel definierar oss också. Det säger något om oss, hur vi är, hur vi uppfattar världen och, givetvis, hur vi ser på förhållanden.

Det finns personer som beslutar sig för att vara i förhållanden. Andra beslutar å andra sidan att vara singlar. De senare tros alltid vara singlar för att ingen vill ha dem. Men det är inte alltid fallet. Det kan finnas flera anledningar till varför en person är singel.

Kanske har hon haft dåliga upplevelser av tidigare förhållanden och är mycket lyckligare ensam. Eller kanske vill han vara singel på grund av sin egen fria vilja.

Låt oss inte glömma att många personer ser på singelskap som ett onaturligt tillstånd som inte väljs frivilligt. Alla håller dock inte med om detta.

Idag kommer vi upptäcka fem olika typer av singlar som du kanske identifierar dig med. Anledningarna till varför de förblir singlar är olika och varierande. Alla bär trots allt med sig en upplevelse som lett till dennes beslut att vara singel.

1. Personer som är singlar på grund av dåliga erfarenheter

Den första typen inkluderar alla som har beslutat sig för att lämna ett förhållande på grund av dåliga erfarenheter och istället gått vidare och fokuserat på sig själva. Tanken på en ny partner orsakar en känsla av bortstötning och till och med utmattning.

Vanligtvis har dessa personer väldigt svåra upplevelser bakom sig. Kanske var deras partners otrogna, försummande eller på annat sätt behandlade dem illa.

Vi kan inte förneka att dessa situationer påverkar och lämnar ett märke på personerna som drabbas. Ibland kan de till och med orsaka filofobi – en stark rädsla för att förälska sig i en annan person.

Bunden man

2. Personer som har låg självkänsla

Det finns personer som har stor brist på självkänsla. Detta leder till att de undervärderar sig själva i alla aspekter av livet, inklusive sentimentala. De tror att de inte är värdiga att älskas och att personen bredvid dem kommer slösa bort sin tid på någon som inte är värd det.

I många fall tror de att de inte är tillräckligt attraktiva för att en annan person ska kunna gilla dem. Därför väljer de att inte ta hand om sig själva och gömmer sig från andra. I detta fall kan de även vara blyga och till och med avfärda möjliga partners.

Med denna attityd berövar de endast sig själva på vad de verkligen vill ha. Denna form av singelliv kan anses vara det värsta. Det är trots allt inte deras egna beslut, utan en konsekvens av hur de ser sig själva.

3. Personer som vill ha självständighet

Singlar som älskar sin självständighet gillar att vara fria från alla starka eller seriösa band som binder dem till en annan person. De älskar att ha sitt eget utrymme. Detta inkluderar deras hem, bil, ensamtid, att inte behöva rapportera till någon annan, inga relationsrelaterade förpliktelser etc.

Vissa singlar prioriterar frihet högt

Men denna typ av singlar kan delas upp i två olika underkategorier som är en konsekvens av detta behov av självständighet:

  • Självförsörjande singlar: dessa personer anser att de är självförsörjande och inte behöver någon annan som bidrar med något annorlunda. Därför är de likgiltiga till idén om att ha en partner. Dessa personer spenderar vanligtvis mycket tid ensamma, men på grund av att det är vad de vill. Deras vanor är så ensamma att de motsätter sig hela idén med att vara i ett förhållande.
  • Isolerade singlar: dessa kan också vara en del av den tidigare kategorin, men i detta fall gillar de inte ensamheten. Denna typ vill bryta sig loss från denna dynamik, även om det är komplicerat. De har varit isolerade under så lång tid att de saknar vissa sociala färdigheter som behövs för att relatera till andra.

4. Personer som är sina ideologier trogna

Vissa personer försvarar specifika ideologier, vilket gör att de förblir singlar. Detta har att göra med synen de har på världen och förhållanden rent generellt. Allt detta påverkar deras förhållanden.

Religion är till exempel en väldigt stark ideologi. Ibland kan det bjuda in människor att förbli singlar tills de hittat rätt partner. Detta är ofta en ganska svår uppgift eftersom deras partner bör ha samma syn på förhållanden som de har.

Man med krona

Vid skillnader drabbas de av press från sin ideologi samt från vad de verkligen vill ha. Ångest, oro och stress kommer otvivelaktigt dyka upp hos personer som är singlar av dessa anledningar.

5. Pessimistiska singlar

Det finns en sista typ av singlar: pessimistiska personer som ser på förhållandenas värld som mörk och grumlig. Det betyder inte att de inte njuter av att vara i förhållanden, men ofta tror de inte att förhållanden kan tillhandahålla dem med något.

De tror ofta att njutningen de känner och alla fördelar bara är övertygelser. Från avstånd ses dock förhållanden som “nonsens”.

Pessimistiska singlar kan även vara sådana som tror att de aldrig kommer finna en person som verkligen kan komplettera dem. Dessa personer må vara kallare, men de lever även med en fasansfull börda och en känsla av att det inte finns något hopp för dem när det kommer till förhållanden.

Kvinna och katt i träd

Generellt vill vi betona att våra upplevelser, våra övertygelser och vår världssyn influerar våra förhållanden i stor utsträckning. Att vara singel är givetvis inte något dåligt så länge det inte beror på brist på självkänsla.

Att vara singel är ett helt och hållet giltigt val. Vidare bör många personer lära sig att vara singlar för att inte vara beroende av andra. På så sätt kommer du lära dig att spendera tid med dig själv, lära känna dig själv och vara beroende av dig själv.

Finns det andra singeltyper du kan komma på? Dela dem gärna med oss!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.