Utbrändhet i kärlek: När tillgivenhet blir stressande

Vissa förhållanden är utmattande och stressande och får dig att känna dig nere, trots att kärleken finns kvar. Vad ska du göra i dessa fall? Kan ditt förhållande räddas? Ta reda på det här.
Utbrändhet i kärlek: När tillgivenhet blir stressande
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 maj, 2023

Åsamkar ditt förhållande med din partner dig mycket stress? Känner du dig känslomässigt nere? Sanningen är att vissa band gör ont. De gör passion till trots, tillgivenhet till förebråelse och kramar till skrik. Det är den typen av scenarier där lycka som domineras av harmoni, tillit och förmågan att komma överens sällan gror. I den här artikeln ska vi kika närmare på fenomenet utbrändhet i kärlek.

Det sägs ofta att kärlek bränner. Men här pratar vi inte om den intensiva pyrande typen av kärlek som domineras av begär, oxytocin och serotonin. Vi menar situationer när förälskelse leder till dysfunktionella situationer där en partner lägger ner för mycket energi och bara får lidande i gengäld. Faktum är att allt är kaotiskt och utmattande.

Utan tvekan har du hört talas om och möjligen upplevt arbetsutbrändhet. Det inträffar när kraven på ditt jobb överstiger dina resurser. Du upplever frustration, missmod och extrem känslomässig och fysisk utmattning. Men tänk om vi berättade för dig att denna upplevelse kan överföras till den känslomässiga sfären? Just det, relationer kan också “bränna”.

Om kärleken finns kvar, kan du fortsätta i ett förhållande som, på grund av oförenligheten mellan era värderingar eller kommunikationsproblem, har blivit ohållbart.

Kvinna som lider av utbrändhet i kärlek
Frekventa gräl och meningsskiljaktigheter är vanliga vid utbrändhet i kärlek.

Vad innebär utbrändhet i kärlek?

Utbrändhet i kärlek är en situation av progressiva slitningar i ett förhållande där de två medlemmarna är förenade av kärlek men har en ohållbar samexistens. Huvudproblemet i den här typen av situationer är att ingen strategi tillämpas för att lösa problemen, och det finns inte heller något slut på den nedåtgående spiralen.

Som regel är dessa par fångade i en konstant cykel av passion, oenighet, avstånd och försoning. De har band som kväver men som får näring av extrema känslor och upplevelser som sträcker sig från kärlek till förakt, lust till avslag och ilska till passion. Även om det kan förvåna dig, blir dessa berg-och dalbanor av känslor lika beroendeframkallande som de är utmattande.

I själva verket är de inte bara relationsscenarier som domineras av konflikter. Trots de ständiga diskrepanserna finns det vissa element som fortsätter att förena paret. Till exempel sex, lust, passion och kärlek. Det finns faktiskt något i förhållandet som fungerar bra och som ibland är givande, men resten av tiden är relationen bara en konstant kamp.

Kännetecken för utbrändhet i kärlek

Det huvudsakliga kännetecknet för utbrändhet i kärlek är den fysiska och känslomässiga utmattning det genererar. Partnerna känner sig utmattade, utan styrka, energi och känslor av uppmuntran. Samtidigt reflekterar de över varför de fortsätter i ett förhållande som ger dem mer lidande än lycka. Och svaret är nästan alltid detsamma: de kan inte avsluta ett förhållande där kärleken fortfarande finns kvar.

Manifestationen av utbrändhet i kärlek

Utbrändhet i kärlek visar sig på följande sätt:

  • Förhållandet bygger på känslomässigt beroende.
  • Partnerna kräver ständiga uppvisningar av tillgivenhet och validering från varandra, men dessa är aldrig tillräckliga. Följaktligen förekommer det ständiga förebråelser.
  • Gräl och diskussioner uppstår kontinuerligt och är dåligt hanterade. Känslor av förbittring är alltid närvarande.
  • En av partnerna känner att den andra inte stöder denne eller överväger dennes känslor, förutom när det finns en baktanke.
  • Det finns allvarliga kommunikationsproblem.
  • Det enda scenariot där harmoni verkar existera är på det sexuella planet.
  • En av partnerna har vanligtvis en osäker anknytningsstil. Därför behöver personen återbekräftelsen av sin älskade. Men samtidigt litar denne inte på sin partner. Det betyder att personens känslor alltid är förvirrande. Det finns till exempel ett behov av närhet men också självskydd, så personen kan distansera sig för att inte bli sårad.
  • Den utmattning som utbrändhet i kärlek genererar påverkar dimensioner som sömn, produktivitet och även relationer med andra människor.

De mest extrema fallen av denna typ av dynamik kan leda till somatiska problem och social isolering. Faktum är att en studie gjord av Makedoniens universitet visar att utbrändhet, förstått som en extrem känslomässig och fysisk utmattning, är ett av de vanligaste och mest utmanande psykiska hälsoproblemen.

Om du är medveten om att ditt förhållande inte fungerar trots att kärleken finns kvar, kan du till och med ifrågasätta dig själv. Detta kan resultera i extrem utmattning.

Par i terapi
Parterapi tillåter partners att ge plats för en sundare relationsdynamik.

Vad kan du göra?

Utbrändhet i kärlek är sårande och utmattande och utsätter partners för relationer baserade på beroende. De är scenarier som får näring av stress. Det finns ett behov av tillgivenhet men samtidigt känslomässig ensamhet. Ett sökande efter uppmärksamhet men ständig förebråelse. Det finns kärlek men ingen harmoni och lycka.

Vad kan du göra om du befinner dig vid den här typen av känslomässiga vägskäl?

Prata med någon och få tillbaka ditt perspektiv

I alla stressiga situationer tappar du perspektivet. Det beror på att din hjärna agerar på en lägstanivå och bara reagerar. I själva verket är den i överlevnadsläge. Det betyder att det är väldigt svårt för dig att reflektera och fatta beslut. Därför är det viktigt att du pratar om situationen du befinner dig i med någon närstående.

Genom att dela ditt lidande med någon du litar på, kommer du förmodligen att bli medveten om att du måste svara. Du måste agera. Psykologen och nobelpristagaren Daniel Kahneman menar att vi ofta utsätts för “illusionen av fokus”. Det betyder att du bara fokuserar på en aspekt av ditt liv och försummar att se allt annat.

Därför kanske du bara fokuserar på din kärlek till din partner, men inte på de skadliga effekterna av ert förhållande.

Kom överens om kortsiktiga förbättringsmål i förhållandet

Utbrändhet i kärlek kräver förändringar i er relationella dynamik. Detta kan ni uppnå genom professionellt stöd. Parterapi är en särskilt effektiv strategi som kan hjälpa er att göra nödvändiga förändringar. Med det sagt, som du kan föreställa dig, kräver det ett solitt engagemang av er båda.

Om inget förändras, ta ett beslut

Ert förhållande har förstärkt sig självt på ett dysfunktionellt sätt och måste förändras. Stress kommer bara att försvinna med nya sätt att relatera och kommunicera och genom att lägga grunden för ett sunt och berikande förtroende. Om ni inte uppnår detta kommer problemet att bestå.

Om så är fallet måste du fatta ett beslut. Problemet är att limmet som fäster dig vid de skadliga banden är känslomässigt beroende. Att fly från detta psyko-affektiva fängelse kräver stöd från din omgivning och även från specialister. Det är först när du släpper källan till den stressiga situationen som du börjar må bättre.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Forth A, Sezlik S, Lee S, Ritchie M, Logan J, Ellingwood H. Toxic Relationships: The Experiences and Effects of Psychopathy in Romantic Relationships. Int J Offender Ther Comp Criminol. 2022 Nov;66(15):1627-1658. doi: 10.1177/0306624X211049187. Epub 2021 Oct 6. PMID: 34612077; PMCID: PMC9527357.
  • Solferino, Nazaria & Tessitore, M.. (2019). Human networks and toxic relationships. 10.13140/RG.2.2.18615.68001.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.