Utöva vipassanameditation: tekniker för mental rening

Utöva vipassanameditation: tekniker för mental rening
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att utöva vipassanameditation är att ta del av en kraftfull praxis som ska kunna hjälpa till med att utrota de grundläggande orsakerna till lidande och att uppnå den äkta lyckan som är resultatet av fullständig befrielse.

Detta är också en av de äldsta meditationsteknikerna i Indien. Det är en transformerande väg baserad på självobservation och kontemplation. Vipassanameditation består av att använda sitt sinne för att hitta svar på de stora frågorna som påverkar en. Några av dessa frågor är: Vem är jag? Hur gör jag för att befria mig från mitt lidande? Vad är min relation till omvärlden?

De som ägnar sina liv åt att instruera andra i meditationsutövningarna upprepar ofta samma fras för sina elever: ”Du måste förstå var du är för att komma dit du behöver ta dig”. Det här är något vi definitivt borde reflektera över.

Meditationen lär oss att bota det som inte behöver uthärdas och uthärda det som inte kan botas.

-Allan Lokos-

I vår hektiska moderna värld finns det många människor som lägger upp tusentals projekt, önskemål och målsättningar på sin tallrik. Detta är faktiskt något som de flesta av oss gör. Var och en av oss sätter upp fantastiska mål för vår närmaste framtid.

Men innan vi når fram till dessa mål, måste vi komma ihåg var vi en gång började. Vi måste se tydligt och objektivt på saker och ting. Veta vad som omger oss. Vi måste också vara medvetna om att dessa mål på något sätt i slutändan kan innebära ett lidande.

Att börja utöva vipassanameditation

Vi människor har den dåliga vanan att inte omfamna vår sorg. Ofta försöker vi istället snabbt att bara reparera allt så att det inte ska hinna påverka oss. Vi är experter på konsten att förtränga och tränga bort. Vi ignorerar det faktum att detta får oss att snubbla och ibland falla ner i en djup grop orsakad av våra egna handlingar. Denna djupa grop är fylld med våra motstridiga känslor, som hat och ilska. Dessa känslor fångar oss och hindrar oss från att agera. Men hur frigör vi oss?

Buddhistisk meditation innefattar två metoder som av buddhisterna anses hjälpa: Samatha och Vipassana. Även om vi i den här artikeln fokuserar på den senare, är det värt att klargöra att den grundläggande formen är Samatha. Om vi ​​inte lyckas komma i kontakt med våra känslor kommer vi inte kunna uppnå det som kallas Vipassana. Det är en praxis som anses perfekt när man vill uppnå personlig tillväxt.

Detta innebär att vi bara kommer att kunna uppfatta fler saker när vårt sinne är i fred. Vi får mer självförtroende. Detta kan hjälpa oss att nå våra mål och i slutändan avslöja svaren på de mysterier som ibland styr oss.

En man som försöker utöva vipassanameditation på en öppen landsbyggd

Att utöva vipassanameditation: Vad är det?

De som inte vet mycket om meditation tror förstås att alla meditationsformer är desamma. För en nybörjare innebär meditation bara en övning där man sitter i en viss position, sluter ögonen och försöker att slappna av. Men de som utövar vipassanameditation menar att denna metod betydligt skiljer sig från andra metoder.

  • Experter menar att den är över 2 500 år gammal. Det finns också texter som avslöjar att den har sitt ursprung i Indien.
  • Vipassana betyder insikt. Det innebär kapaciteten att upptäcka och se saker som de är.
  • I huvudsak är detta den impuls som får oss att förstå saker och i sin tur utrota missuppfattningar och falska trosuppfattningar.
  • En av principerna för Vipassanameditation är att livet har många lager. Först när vi lär oss att meditera kommer vi kunna träna ögonen för att se genom dessa lager med fullständig klarhet.
Ett öga med tydlig syn

Hur man gör för att utöva vipassanameditation

För att utöva vipassanameditation krävs det att du har en mycket speciell inställning. Du måste lämna allt du har fått lära dig eller tror angående meditation. Du måste förvisa alla eventuella fördomar och stereotyper du kan ha om det.

Det är ett sätt att rena ditt fokus, att börja om med en ren griffeltavla där du kan vara mer mottaglig än någonsin för allt du ska komma att lära dig att uppleva. Du får inte glömma att sinnet kan vara mycket vilseledande. Ibland kan vi vara instängda i en komplex cykel av idéer, uppfattningar och övertygelser som gör det svårt för oss att vara tillräckligt öppna för allt omkring oss. Att utöva vipassanameditation kräver dock öppenhet.

  • Som vi har påpekat är detta en praxis som kombinerar andning med mentalt fokus. Därför måste du vara medveten om varje känsla samtidigt som du andas.
  • Du måste också fokusera på något specifikt (vissa utövare tittar på ett ljus eller något annat objekt). Detta hjälper dig att vara medveten om hur ditt sinne vandrar, och tränar på så vis din uppfattning och uppmärksamhet.
  • Liknande, samtidigt som du andas in och ut, måste du också vara medveten om de sensationer som din kropp upplever. Det är som att skanna kroppen och försöka uppfatta allt du kan förstå.

Den mentala delen

Efter att ha gått igenom den fysiska resan ska du fokusera på dina sinnen och tankar. För att göra detta kan du fokusera på en specifik fråga eller observera en extern händelse. Observera vad som finns inuti. På samma gång, rensa din rädsla, dina idéer, tankar och övertygelser. Du måste släppa allt och slappna av i ditt sinne.

Vissa jämför vipassanameditation med processen för att tämja en vild elefant. Till en början kommer elefanten att vara våldsam, rastlös och nervös. Men om man närmar sig djuret med vänlighet och intuition kommer det att vara mottagligt.

Fåglar på en mans huvud

Sammanfattningsvis

De som brukar utöva vipassanameditation anser att det är en fördelaktig metod. Förutom att den har samma aspekter som grundläggande meditation, tillåter den oss att se saker annorlunda. Den orsakar också en förändring i vår medvetenhet. Vipassana kan ge oss möjligheten att se saker ur en annan synvinkel.

Förutom vipassanameditation finns även vipassana-insikt, som bara de mest avancerade utövarna uppger sig ha tillgång till. De som lockas till denna praxis tenderar att dyka lite djupare i kunskapen om sinnet och dess förhållande till kroppen. Detta är känt som sexton stadier av insikt. Dessa teoretiska axlar sträcker sig från kunskapen om förhållandet mellan orsak och effekt mellan mentala och fysiska tillstånd till sinnets orenheter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.