Vad är "doomscrolling" och varför är det så skadligt?

Vi slukar nyheter utan att ens vara medvetna om det. Sociala medier (och konventionella medier) är fulla med sorgliga, negativa och stressiga nyhetsberättelser. Och det är lätt att fångas av behovet att hålla sig "informerad". Men var försiktig, för denna "doomscrolling" kan få förödande psykologiska effekter.
Vad är "doomscrolling" och varför är det så skadligt?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Vad är “doomscrolling”? Jo, doomscrolling (vilket på svenska kan översättas med “domedagsskrollande”) syftar på folks nya besatthet av att läsa negativa och deprimerande nyheter. Vi lockas av berättelser om naturkatastrofer, människor som har förlorat närstående till följd av sjukdom, de senaste oroväckande nyhetsrapporterna osv. Psykologer runt om i världen har observerat denna alarmerande trend inom teknologin och varnar för att den kan få allvarliga effekter på människors psykiska hälsa.

Kanske skakar du på huvudet. Nej, du tillhör inte den typen av människor. Du är inte en av de otaliga personer som lagt sig till med just denna ovana. Kanhända har du rätt. Men det är också möjligt att du vägrar att se sanningen i vitögat. För många människor ägnar sig åt doomscrolling utan att inse det. Det kan bero på att det vanligen finns mer negativa än positiva nyheter. Det betyder att du utsätts för information som har skadliga effekter på ditt psyke.

Är vi så vana vid att “konsumera” den här sortens nyheter att vi har normaliserat dem? Har du känslan av att hela tiden kolla dina sociala medier och bara se dåliga nyheter? Ur psykologisk synvinkel blir du kanske inte förvånad av det du ser. Men din hjärna har definitivt inte vant sig vid det. Ångeststörningar och depression är på uppgång och osund användning av sociala medier, varibland doomscrolling, är helt klart en bidragande faktor.

Doomscrolling ligger bakom mycket av folks oro

Vad är doomscrolling?

I en värld fylld med förändringar och ovisshet är det förståeligt att du blir allt mer beroende av din smartphone för att hålla dig à jour med det som sker. Doomscrolling är en term som dök upp på Twitter förra året. Den hänför sig till benägenheten att tanklöst konsumera deprimerande och negativa nyheter.

Under de senaste månaderna har begreppet blivit vanligare på grund av en artikel som publicerades i The Los Angeles Times. I denna artikel fanns en lista över ord som poppat upp till följd av coronaviruset. För när allt kommer omkring är språket en återspegling av människors sociala realiteter, vilket är vad som gör att det är så rikt, dynamiskt och säreget.

Vad är doomscrolling? – en närmare beskrivning av fenomenet

Alla som har tillgång till modern teknologi kan inlåta sig i doomscrolling. Utbredningen av dåliga nyheter i medierna är emellertid inte något nytt. Vi är vana vid negativa, tragiska och skrämmande nyhetsrapporter, som då och då varvas med mer upplyftande djurberättelser.

  • Doomscrolling är något du gör när du väljer att stanna upp och läsa eller lyssna på en sorgsen historia på sociala medier.
  • I allmänhet är historiens emotionella effekt av kortvarig natur.
  • Problemet uppstår när du ständigt utsätts för dessa nyheter, eftersom du på så vis gradvis bygger upp dina negativa känslor.
  • Här är ett exempel. Du skrollar igenom ditt sociala medieflöde och stannar vid den senaste sorgliga eller alarmerande nyhetsberättelsen, vilken du beslutar dig för att läsa. Din blick fastnar på Twitter-tråden som beskriver en persons svåra liv.
  • Utan att du märker det samlar du i sinnet en otrolig mängd information, bilder och berättelser som inverkar på ditt psykiska välbefinnande.

Varför gör vi det?

En del hävdar att frossandet i obehaglig information på TV eller på sociala medier bara är en övergående trend. Men det är inte riktigt sant. För den här typen av publikationer har florerat under de gångna åren. Därigenom blir vi allt mer exponerade för den här sortens berättelser. Och hjärnan har en naturlig förmåga att minnas “det onda” framför “det goda”.

  • I vår moderna värld är det helt naturligt att vilja hålla sig informerad. Därför låter vi oss alltmer utsättas för sociala medier.
  • Vi har mer tid.
  • Vi oroar oss över osäkerhet och instabilitet. Det är därför som vi hela tiden vill veta vad som pågår runt om i världen.
  • Denna vilja får dig att bli mer påpasslig på negativa känslor. Sinnet är alltid alert och på helspänn.

Vilken effekt får detta på vår psykiska hälsa?

Doomscrolling är inte harmlöst. Tvärtom kan det ha skadliga effekter på vårt psykiska välbefinnande. Detta är något man inte får glömma. Olika studier, varibland en från University of Sussex, har visat att negativa nyhetsrapporter inte bara får oss att bli mer ängsliga, utan att de dessutom inverkar på vårt humör.

I själva verket är effekterna så allvarliga att de i samverkan med andra faktorer kan leda till depression och ångest. Det som komplicerar det hela är att doomscrolling blir till en ond cirkel. Med andra ord kan du inte låta bli att läsa dessa berättelser, även om du vet att de inte är bra för dig. Du kan inte sluta läsa dem för du har blivit fixerad vid de senaste nyheterna.

Ytterligare en faktor som vi berörde tidigare är hjärnans benägenhet att hålla fast vid minnen som är negativa snarare än de som är positiva. Och, som om inte detta vore nog, så gör algoritmerna på sociala medier att du fortsätter att bombarderas med den här sortens innehåll, vare sig du vill eller ej. Detta kan få allvarliga följder för din hälsa.

Istället för att ägna oss åt doomscrolling bör vi leva i den verkliga världen

Hur du kan minska din doomscrolling

Bästa knepet för att ägna sig mindre åt doomscrolling är ganska uppenbart. Se bara till att begränsa den tid du tillbringar på sociala medier. Det är en självklar lösning, men det är mycket svårt att koppla bort från den nya teknologin. För vi har en psykologisk bindning till våra telefoner. Men det är viktigt att du reflekterar över problemet och kanske också drar ner lite på den tid du ägnar åt sociala medier.

Låt inte sociala medier stjäla din tid och din psykiska hälsa. Sätt av vissa stunder på dagen för att kolla nyheterna. Besvara endast viktiga meddelanden och försök att låta bli att kolla din telefon direkt du vaknar på morgonen.

Sist men inte minst är doomscrolling något som leder din uppmärksamhet bort från de aspekter som är glädjande och positiva i ditt liv. En pratstund eller en promenad har rogivande verkan och kan stärka din psykiska hälsa. Satsa mer tid på den “verkliga världen”, så kommer du att finna en balans bortom sociala medier.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Johnston, Wendy & Davey, Graham. (1997). The psychological impact of negative TV news bulletins: The catastrophizing of personal worries. British journal of psychology (London, England : 1953). 88 ( Pt 1). 85-91. 10.1111/j.2044-8295.1997.tb02622.x.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.