Vad är lerpersonsyndromet och hur fungerar det?

Vad är lerpersonsyndromet och hur fungerar det?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Redaktionen

Senaste uppdateringen: 14 januari, 2023

Lerpersonsyndromet gör att personen ägnar sig väldigt mycket åt att ta hand om andra, samtidigt som denne åsidosätter sitt eget välmående. Detta intressanta fenomen påverkar inte bara hur personen känner sig, utan även de personer som bryr sig om denna person.

Människor med detta syndrom åsidosätter sitt eget välmående för att tänka på andra personers behov. De oroar sig inte bara över att uppfylla andras behov, utan har även förmågan att känna till vilka dessa behov är. De är därför alltid väldigt uppmärksamma rörande de personer som de har runt sig.

Människor med lerpersonsyndromet ger så mycket till andra att det slutar med att de glömmer bort sig själva.

Människor med lerpersonsyndromet och deras karaktärsdrag

Att bry sig om andras problem är ett bra sätt att stärka sina relationer. Men var försiktig! Precis som med allt annat så kan det ha negativa konsekvenser om det blir för extremt. Här är några av karaktärsdragen hos personer som har lerpersonsyndromet.

De glömmer bort sina egna önskningar och behov

Personer med detta syndrom ger så mycket till andra att de glömmer bort sina egna behov, vilket i slutändan kan vara utmattande. Det är väldigt svårt, om inte omöjligt, för någon att uppfylla sina egna behov om personen inte tänker på dem.

Människor med lerpersonsyndromet glömmer bort sina egna behov.

Man och kvinna som håller ett hjärta.

De förväntar sig inte att få något från andra

Detta beteende kan ha många fördelar på ett socialt plan. Dessa personer ger till andra utan att förvänta sig något i utbyte.

Denna avsaknad av att eftersträva något i utbyte skiljer dem från giftiga personer som använder sina erbjudanden som ett sätt att få det som de vill ha från andra. Giftiga personer gör endast tjänster då de känner att de behöver något från den andra personen.

Ler-personer förväntar sig inte något i utbyte, till skillnad från giftiga personer.

De är väldigt generösa personer

Ler-personer tenderar att förväxla generositet med självförnekelse. Det är positivt att vara generös, men om man är alltför extrem så kan man bli sårbar för manipulativa personer som är villiga att utnyttja denna generositet.

De är väldigt tjänstvilliga

Individer som lider av detta syndrom blir ofta till instrument för andra. De kan även komma att må dåligt när de tittar runt omkring och inte ser att de kan uppfylla någons behov. De känner sig då värdelösa. Det är som om deras självkänsla påverkas av hur mycket de kan hjälpa andra.

Person som sträcker ut hand.

Hur man kommer över lerpersonsyndromet

För att öka din självkänsla och börja prioritera dina egna behov så kan du följa några enkla strategier:

  • Om någon ber dig om en tjänst så tänk på svaret. Reflektera över vad det innebär att behaga denna person.
  • Om du vill säga nej så bara gör det. Detta kan vara svårt, men om du visar styrka och självkänsla, och förklarar dina motiv på ett bra sätt, behöver ingen bli sur för detta.
  • Lägg skuldkänslorna åt sidan. Även om du mår dåligt för att inte göra något för en annan person så bör du tänka på att det är det bästa beslutet för dig själv eftersom du också har dina egna behov.

Om du känner igen dig i ovanstående bör du komma ihåg att du har behov som du bara kan tillfredsställa själv. Detta är en viktig del av din emotionella balans. I slutändan är lerpersonsyndromet en form av beroende. Börja ta hand om dig själv!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.