Vad är lerpersonsyndromet och hur fungerar det?

Vad är lerpersonsyndromet och hur fungerar det?

Senaste uppdateringen: 02 december, 2018

Lerpersonsyndromet gör att personen ägnar sig väldigt mycket åt att ta hand om andra, samtidigt som denne åsidosätter sitt eget välmående. Detta intressanta fenomen påverkar inte bara hur personen känner sig, utan även de personer som bryr sig om denna person.

Folk med detta syndrom åsidosätter sitt eget välmående för att tänka på andras behov. De oroar sig inte bara över att uppfylla andra behov, utan har även förmågan att känna till vilka dessa behov är. De är därför alltid väldigt uppmärksamma rörande de personer som de har runt sig.

Folk med lerpersonsyndromet ger så mycket till andra att det slutar med att de glömmer bort sig själva.

Lerpersonsyndromets egenskaper

Att bry sig om andras problem är ett bra sätt att stärka sina relationer. Men var försiktig! Precis som med allt annat så kan det ha negativa konsekvenser om man det blir för extremt. Följande text förklarar några av egenskaperna hos någon som har lerpersonsyndromet.

De glömmer bort sina egna önskningar och behov

Personer med detta syndrom ger så mycket till andra att de glömmer bort sina egna behov, vilket i slutändan kan vara utmattande. Det är väldigt svårt, om inte omöjligt, för någon att uppfylla sina egna behov om personen inte tänker på dem.

Folk med lerpersonsyndromet glömmer bort sina egna behov.

Man och kvinna som håller ett hjärta.

De förväntar sig inte att få något från andra

Detta beteende kan ha många fördelar på ett socialt plan. Dessa personer ger till andra utan att förvänta sig något i utbyte.

Denna avsaknad av att få något i utbyte skiljer dem från giftiga personer som använder sina erbjudanden som ett sätt att få det som de vill ha från andra. Giftiga personer gör endast tjänster då de känner att de behöver något från den andra personen.

Ler-personer förväntar sig inte något i utbyte, till skillnad från giftiga personer.

De är väldigt generösa personer

Ler-personer tenderar att blanda ihop generositet med självförnekelse. Det är positivt att vara generös, men om man är alltför extrem så kan man bli sårbar för manipulativa personer som är villiga att utnyttja denna generositet.

De är väldigt tjänstvilliga

Individer som lider av detta symptom blir ofta till instrument för andra. De kan även komma att må dåligt då de tittar runt omkring och inte ser att de kan uppfylla någons behov. De känner sig då värdelösa. Det är som om deras självkänsla påverkas av hur mycket de kan hjälpa andra.

Person som sträcker ut hand.

Hur man kommer över lerpersonsyndromet

För att öka din självkänsla och börja prioritera dina egna behov så kan du följa några enkla strategier:

  • Om någon ber dig om en tjänst så tänk på svaret. Reflektera över vad det innebär att tillfredsställa den där personen.
  • Om du vill säga nej så bara gör det. Detta kan vara svårt, men om du visar styrka och självkänsla, och förklarar dina motiv på ett bra sätt, så behöver ingen bli sur för detta.
  • Lägg skuldkänslorna åt sidan. Även om du mår dåligt för att inte göra något för en annan person så bör du tänka på att det är det bästa beslutet för dig själv eftersom du också har dina egna behov.

Om du känner igen dig i ovanstående utläggning så bör du komma ihåg att du har behov som du bara kan tillfredsställa själv. Detta är en viktig del av din emotionella balans. I slutändan är lerpersonsyndromet en form av beroende. Börja ta hand om dig själv!

Detta kanske intresserar dig
Othellos syndrom: patologisk svartsjuka
Utforska SinnetLäs det Utforska Sinnet
Othellos syndrom: patologisk svartsjuka

Svartsjuka är ganska normalt i romantiska relationer. Problemet är när det blir ohälsosamt. Läs mer i denna artikel om vad som kallas för Othellos ...