Vad gör en föräldrasamordnare?

En skilsmässoprocess kan pågå länge. Och om det tillkommer konflikter påverkar det barnen. För att skydda dem finns det specifika medlande figurer. Ta reda på mer här.
Vad gör en föräldrasamordnare?
Gorka Jiménez Pajares

Skriven och verifierad av psykologen Gorka Jiménez Pajares.

Senaste uppdateringen: 21 augusti, 2023

En skilsmässa kan vara ett riktigt minfält, särskilt för barnen. En föräldrasamordnare är ansvarig för att underlätta relationen mellan föräldrar och deras barn och lösa meningsskiljaktigheter. Faktum är att dennes mål är att bidra till att göra förändringen lite smidigare för barnen.

Uppbrott är ofta smärtsamma händelser. Separation kan provocera fram en atmosfär full av frustration, ilska och ibland även hat. Föga överraskande kan detta sammanhang påverka barns hälsa. Här kan du ta reda på vad mer en sådan här situation innebär och hur en föräldrasamordnare kan hjälpa till.

“Som ett resultat av skilsmässa kan barn uppvisa symtom relaterade till dåligt beteende, depression eller dåliga skolresultat.”

-Zafra Espinosa de los Monteros-

Föräldrasamordning

En artikel publicerad i tidskriften Actualidad del Derecho en Aragón (Law Today in Aragón) definierar föräldrasamordnare som främjare för föräldrar i barnens intresse när de specifika svårigheterna med skilsmässa eller slutet på ett förhållande gör det nödvändigt.

Denna roll har sitt ursprung i USA men är numera också vanlig i Europa och Latinamerika.

Faktum är att Revista Chilena de pediatría (Chilelan Pediatric Journal) uppger att flera länder aktiverar specifika program från det ögonblick som en skilsmässoansökan lämnas in i syfte att hjälpa barnen att hantera situationen. Denna studie nämner specifikt fallet med Australien. I det här landet har metoden visat på en minskning av konfliktnivåer tillsammans med bättre hantering av dem.

När föräldrar skiljer sig kan deras barn ofta känna sig som utbytesobjekt. Dessutom är deras föräldrar ofta så upptagna med den rättsliga processen de går igenom att de inte ger barnen den uppmärksamhet som de behöver.

Ärren efter en skilsmässa blir ännu större när det saknas ömsesidig överenskommelse. I denna typ av scenario tenderar barnen att ofrivilligt ta avstånd från en av sina föräldrar. De kan till och med anta att denna djupgående förändring i deras relation kommer att vara på obestämd tid.

“De handlingar och beslut som fattas av föräldrasamordnaren har alltid ett subjektivt intresse: barnen.”

-Zafra Espinosa de los Monteros-

Flicka drabbad av bråk mellan sina föräldrar
Mitt i en konfliktfylld skilsmässa kan föräldrar minska den uppmärksamhet de ger sina barn.

Du kanske också vill veta Vad barn med skilda föräldrar upplever


Föräldrasamordnare har viktiga funktioner

Även om de använder medlingsteknik och kunskap går föräldrasamordnares arbete längre. Faktum är att deras funktion är inriktad på konflikten som påverkar barnen. Därmed är de inte neutrala. Deras uppdrag är faktiskt att omskola föräldrar gällande omsorgen av deras barn eftersom deras trygghet är central.

Bland andra uppgifter förbereder föräldrasamordnaren ett föräldraskapsschema som inkluderar följande aspekter (Zafra Espinosa de los Monteros, 2019):

  • Hur barnens fritid ska se ut.
  • Hur semesterperioderna ska organiseras.
  • Var barnen ska bo merparten av tiden.
  • Hur föräldrarna ska dela information relaterad till barnen.
  • Hur fördelningen av omsorgen om barnen mellan föräldrarna ska organiseras.
  • Vilka uppgifter i förhållande till barnens dagliga aktiviteter varje förälder ska ansvara för.
  • Vilken utbildning barnen ska få och vilka aktiviteter utanför skolan de ska delta i.
  • Hur byten av boende för barnen ska genomföras och hur de ekonomiska kostnaderna ska fördelas.
  • Hur båda föräldrarna kommer att kommunicera med barnen, särskilt när de är med den andra föräldern.
  • En rapport till domstolen som beskriver hur deras ingripande med familjen har varit. Faktum är att en domare kan vidta rättsliga åtgärder baserat på detta dokument.

“Ibland rycks föräldrar med av sina egna problem och barnen lämnas oskyddade eftersom föräldrarna inte ser till deras intressen.”

-Zafra Espinosa de los Monteros-

Föräldrar och barn deltar i ett möte med en föräldrasamordnare
De rapporter som tagits fram av föräldrasamordnare skulle kunna övervägas av en domstol för att fatta rättsliga beslut.

Du kanske också vill veta hur det är Att uppleva sina föräldrars skilsmässa som vuxen


Föräldrasamordnarens fokus är barnens välmående

Revista Boliviana de Derecha (Bolivian Law Journal) menar att om föräldraplanen är väl strukturerad kommer fördelarna för barnen att bli större. Detta beror på att många faktorer som rör barnen är reglerade. I själva verket är avsikten att underlätta en optimal relation mellan båda föräldrarna. Därmed säkerställs barnens välbefinnande genom ömsesidig överenskommelse.

Vissa skilsmässor tar månader att slutföra. För ett barn är detta en evighet. Dessutom kan hela processen ge upphov till en spänd atmosfär. Och tyvärr är de som lider mest de som är oklanderliga, barnen.

Föräldrasamordnare säkerställer barnens välmående samtidigt som de medlar mellan föräldrarna så att de kan komma överens om villkoren för separationen eller skilsmässan. Som sådana är deras mål att minska konfliktens explosivitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.