Vad gör man om någon närstående får COVID-19?

21 maj, 2020
Vad bör du göra om någon närstående till dig testas positivt för viruset COVID-19? Kan du då också bli smittad? Följande är de handlingsprotokoll som olika hälsovårdsmyndigheter tagit fram för oss, och som vi måste följa.

Coronaviruspandemin påverkar inte bara vår vardag och livsstil, den ställer oss också inför en rad svåra frågor. En av dessa är hur vi bör agera ifall någon närstående får COVID-19. I krissituationer är det tre speciellt viktiga verktyg som du alltid bör tänka på: korrekt information, personligt ansvar och att behålla lugnet. Med hjälp av dessa tre goda råd är det lättare att hantera situationen du har framför dig.

För det första är det viktigt att veta vilket handlingsprotokoll som gäller i landet där du bor. Hälsovårdsmyndigheterna i de flesta länder har satt upp specifika telefonlinjer där man kan få information och genom vilka man kan få kontakt med vårdcentral eller sjukhus om man skulle ha några symptom. Det föreligger förstås väldigt hög belastning på dessa telefonlinjer, men fortsätt att försöka komma fram så att du kan få den hjälp du behöver.

Antalet operatörer som finns tillgängliga för allmänheten ökar, så se till att du alltid har det korrekta nödnumret nära till hands ifall du skulle behöva det.

Samtidigt är det viktigt att du försöker leva ett så normalt liv som möjligt, ser till att upprätthålla hygienen och även vidtar andra viktiga säkerhetsåtgärder. Du bör också begränsa dina sociala interaktioner så mycket som möjligt.

Nedan följer riktlinjerna vi bör följa om någon i familjen eller annan närstående får COVID-19.

Hur vi bör agera om någon närstående får COVID-19

Världskartan som visar utspridningen av coronaviruset visar en tydlig verklighet. Just nu är över 140 000 personer smittade i 124 länder, och denna siffra stiger hela tiden. I skrivande stund upplever Italien ett av de mest oroväckande utbrotten, och Spanien ligger tätt efter.

Den goda nyheten är att Kina har lyckats begränsa smittspridningen och har nu stängt de allra flesta av sina fältsjukhus som de varit tvungna att inrätta för att hantera akutläget. Nu vidtar de åtgärder för att assistera Italien med medicinska förnödenheter och sjukvårdsexperter.

Vi vet med andra ord att sjukdomen kan stoppas, men för att göra det måste vi ta vårt personliga ansvar för att begränsa antalet smittade, för att undvika att sjukhusen blir för fulla för att kunna möta vårdbehoven och, viktigast av allt, för att skydda de människor som är mest riskutsatta.

Men tillbaka till den aktuella frågan: hur ska vi agera om någon närstående blir smittad av COVID-19?

Vad gör man om någon närstående får COVID-19?

Detta bör vi göra om någon närstående blir smittad

Vi bör först komma ihåg att i 80% av fallen, leder smitta av coronaviruset till milda symptom:

 • Torrhosta
 • En känsla av andfåddhet
 • Feber
 • Muskelsmärta och allmänt obehag
 • Halsont
 • Rinnsnuva

De allra flesta kan tillfriskna på hemmaplan utan någon specifik behandling. Du bör stanna hemma hos dig om du är sjuk, och följa goda hygienrutiner.

Men det är dock viktigt att i synnerhet vara uppmärksam på de människor som löper störst risk, och för vilka COVID-19 kan vara väldigt farlig. Dessa människor är de följande:

 • Äldre människor
 • Personer med nedsatt immunförsvar
 • Patienter med kroniska sjukdomar
 • Personer med diabetes
 • Patienter med hjärtproblem
 • Människor med särskilda behov

I dessa fall är det vårdinrättningen som bedömer huruvida familjemedlemmen ska läggas in på sjukhus.

Vad ska jag göra om någon närstående får COVID-19?

Om någon närstående till dig testas positivt för smittan, är det normalt att du känner oro. Men du måste behålla lugnet.

Du bör endast ringa nödnumret om din släkting eller familjemedlem visar tydliga symptom på COVID-19. Nästa steg är att helt isolera personen hemma och vänta på att sjukvårdspersonal kommer hem till er och tar tester.

Om du eller den smittade personen inte uppvisar några av symptomen förknippade med coronaviruset, är riktlinjerna att fortsätta leva som normalt och följa förebyggande försiktighetsåtgärder.

Bor du tillsammans med den sjuka personen, bör du följa följande rekommenderade riktlinjer:

Om någon närstående blivit smittad av coronaviruset: riktlinjer hemma

Vi måste upprepa än en gång att om familjemedlemmen inte tillhör någon av riskgrupperna vi nämner ovan, kan de stanna hemma och tillfriskna själva utan några större problem.

 • Du kommer att behöva isolera er i hemmet under 14 dagar.
 • Den sjuka personen måsta ha ett eget rum. Så långt som möjligt bör de ha ett eget, privat badrum. Om det endast finns ett badrum i hemmet, måste det rengöras med blekmedel.
 • Rummet bör vara väl ventilerat och om möjligt kunna ta in solljus. Din familjemedlem bör ha sin mobiltelefon hela tiden.
 • De bör också ha en lufttät sopkorg där de kan slänga sina näsdukar och annat skräp.
 • När din sjuka familjemedlem lämnar rummet, bör han eller hon bära munskydd. De bör hålla sig så långt borta som möjligt från övriga familjemedlemmar. De bör tvätta sina händer med tvål regelbundet, något som gäller för alla i familjen.
 • Du bör även rengöra hemmet regelbundet med vatten och klorin. Det är viktigt att rengöra alla ytor, och inte glömma bort handtag, skåpknoppar, datorer, fåtöljer med mera. Köksredskap och bestick rengör du med hett vatten.
 • Utöver detta, bör du också tvätta den sjukes kläder separat, vid hög temperatur.
Sköt hygienen ordentligt

Hur du vet när din närstående har tillfrisknat

Hemmakarantänen är 14 dagar. I över 80% av fallen, uppstår inga problem. För att ta reda på om den sjuke blivit av med viruset, tar sjukvårdspersonalen två prover med ett intervall på 24 timmar. Om båda proverna är negativa, har personen tillfrisknat.

En sak som är viktig att känna till är att det inte finns några vetenskapliga bevis på att en person som varit smittad med COVID-19 inte kan få ett återfall. Håll bara lugnet och försök att lita på sjukvårdspersonalen.

Som avslutande tankar, vill vi säga att om någon närstående till dig får COVID-19, råka inte i panik. Det finns ett protokoll och vi måste följa detta. De allra flesta människor som insjuknar klarar av att hantera sjukdomen, och det ökande antal människor som får komma hem från sjukhusen varje dag är alltmer uppmuntrande. Vi kan känna trygghet i att vi kommer att ta oss igenom det här tillsammans.