Vad innebär egentligen posttraumatisk utveckling?

Vissa människor blir förödade och bryter samman när de möter motgångar. För andra blir det en unik process för personlig förändring. Men vad innebär egentligen dessa två olika reaktioner? Fortsätt läsa för att ta reda på mer om posttraumatisk tillväxt!
Vad innebär egentligen posttraumatisk utveckling?
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Ingen vill behöva uppleva negativa situationer i sitt liv. Men förr eller senare kommer vi alla att konfronteras med våra egna smärtsamma upplevelser. Erfarenheten blir förödande för vissa människor och det kan till och med leda till hälsoproblem. Men samma typ av situation kan hjälpa andra till en posttraumatisk utveckling. En typ av tillväxt som förändrar deras liv på ett positivt sätt.

Det är svårt att föreställa sig hur ett känslomässigt trauma kan bidra med någonting positivt. Icke desto mindre lyckas många människor övervinna motgångar av detta slag, och därmed uppleva en verklig personlig omvandling. Men vad exakt är posttraumatisk utveckling, och vilka är de avgörande faktorerna för den?

En kvinna som tittar på en blomma

Posttraumatisk utveckling

Posttraumatisk utveckling kan definieras som de positiva förändringarna man upplever som ett resultat av den kamp man gått igenom under en traumatisk händelse.

Detta handlar inte endast om det faktum att en man kan övervinna en negativ upplevelse utan att utveckla bestående men, och därefter återgå till sitt ursprungliga tillstånd. Posttraumatisk utveckling innebär dessutom en genomgående transformation av hur man uppfattar sig själv.

Således, efter en negativ upplevelse, finns det uppenbara och tydliga förändringar i personens perspektiv:

  • Situationen får den drabbade individen att på något sätt omvärdera sitt liv, och detta skapar en förändring i dennes prioriteringar.
  • Dessa personers sociala relationer blir mer intima och varma. De skapar starkare band till andra inför motgångar, och lidande hjälper dem att utveckla empati och medkänsla. Detta händer till exempel hos föräldrar vars barn har allvarliga sjukdomar. Många av dessa föräldrar upplever att de känner intimare band mellan varandra, och är mer enade på grund av att de tillsammans delat denna erfarenhet.
  • Den drabbade individen upplever en ökad känsla av personlig styrka. Således leder den traumatiska händelsen till att avsevärt öka individens självförtroende och dennes förmåga att kunna hantera framtida motgångar.
  • Dessutom upptäcker de och lär sig nya möjligheter och vägar i livet. Detta händer ofta personer som har varit med om en sträng och förtryckande livssituation. Den hittar också möjligheter att omdirigera sitt liv efter den negativa upplevelsen.
  • Slutligen sker också en andlig utveckling. Det sker en förändring i den moraliska uppfattningen och spiritualiteten. Man omprövar sina värderingar, och utvecklar ett mer transcendent livsperspektiv.

En transformerande process

Notera att detta inte händer från ett ögonblick till nästa, och att det inte händer av en slump eller på grund av tur. Posttraumatisk utveckling är resultatet av djupgående individuell omstrukturering. Den traumatiska upplevelsen leder till att de mest inneboende paradigmerna och kognitiva uppfattningarna destabiliseras. Den uppfattning man har om hur världen fungerar skakas om, och uppfattningen av livets mening och betydelse utmanas.

Således, när det gäller att möta den nya och smärtsamma verkligheten, påbörjas en process av dekonstruktion och återuppbyggnad av perspektiv och antaganden. Detta leder till mer positiva och bättre fungerande antaganden. Det beror på att vi alla upplever posttraumatisk utveckling olika. Det är en resa av djupgående förändringar.

Men det är inte en smärtfri väg. Stress och negativa känslor manifesteras och finns sedan närvarande under hela processen. Detta är för övrigt ett oumbärligt element för att tillväxt ska ske. Så vad är det som gör att vissa människor anpassar sig och kommer ut ur motgångar som starkare individer, medan andra faller ned i en mörk avgrund med alla dess konsekvenser?

En kvinna följer en lång, enslig väg barforta mot gryningens solsken

Hur man hanterar motgångar korrekt

Mycket av skillnaden består i vilken personlighet och vilket temperament man har. Inte alla bär på samma grad av optimism, positivitet och motståndskraft. Människans genetik och miljö är med stor sannolikhet det som formar våra olika egenskaper och förmågor.

Således är vissa människor mer benägna än andra att ta till mer användbara och funktionella hanteringsmetoder. Studier visar att de som reflekterar över tillvaron och ger uttryck för sina känslor upplever posttraumatisk utveckling i högre grad.

Därmed följer att om dina nuvarande strategier för att hantera motgångar leder dig till att uppleva smärta, och du känner dig hjälplös; överväg att förändra din stil. Alla kan utveckla funktionella färdigheter som leder dem till ökat självförtroende och optimism. Även om du inte kan förhindra att bli drabbad av negativa eller smärtsamma händelser, så kan du dra nytta av posttraumatisk utveckling och lära dig något av var och en av dina obehagliga upplevelser.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bustos Caro, A. C. (2011). Cuando se acaba el amor: Estrategias de afrontamiento, duelo por pérdidas amorosas y crecimiento postraumático en estudiantes universitarios (Bachelor’s thesis, Quito: USFQ, 2011).
  • Acero, P. (2012). Crecimiento postraumático y construcción de sentido en la adversidad. Cuadernos de crisis y emergencias2(11), 7-12.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.