Vad innebär emotionell blockering?

Vad innebär emotionell blockering?

Senaste uppdateringen: 11 oktober, 2022

En emotionell blockering består av en barriär som hindrar oss från att tänka kreativt för att uppnå våra mål. Många går genom livet i en rätt normal takt, men lider av en emotionell blockering på något område. Vissa personer kanske till exempel har det lätt på arbetsplatsen, och är vänliga och familjära. Men när det kommer till kärlekslivet har de en blockering som inte låter dem gå framåt.

Andra kanske frodas när det kommer till partners, förhållanden och vänskaper, men blir stillastående på arbetsplatsen etc. Allt kan med andra ord vara mer eller mindre okej. Personen visar inte sig själv för den han verkligen är eftersom något hindrar honom från att vara sig själv. Han vill endast visa sig bland andra med en mask på, vilket låter honom känna sig säkrare och mer skyddad.

Beteenden som reflekterar emotionell blockering inkluderar att man undviker aktiviteter eller händelser på grund av rädsla för att utföra dem felaktigt, kontinuerlig nervositet, rädsla för avslag, blyghet, brist på motivation, fokus på det negativa, svårigheter att hitta lösningar, avund, svartsjuka, dömande av andra istället för förståelse etc.

Emotionell blockering utvecklas på grund av rädsla, osäkerhet, mindervärdeskomplex etc. I dagens värld är vi mer benägna att drabbas av blockering eftersom vi tenderar att luta mot negativitet.

Hur man blir av med en emotionell blockering

När dina känslor är positiva avblockerar sinnet sig självt, och utstrålar kreativitet, spontanitet, naturlighet, motivation och glädje. Föreställ dig att du spenderat de senaste åren arbetslös och att det inte längre är motiverande att gå på intervjuer. Timmarna innan varje intervju bidrar du till den nuvarande blockaden genom att tänka saker såsom: “De kommer inte välja mig”, “De kommer märka att jag är nervös”, “Jag kommer inte få jobbet” etc. Dessa negativa tankar som flödar genom våra sinnen tenderar att paralysera och blockera oss. De låter negativitet förmedlas under intervjun, och som ett resultat blir vi inte utvalda. För “om du inte tror på dig själv så kommer inte heller någon annan göra det”.

Men är du övertygad om att du har en chans så är det mycket troligt att intervjuaren undermedvetet uppfattar detta. För att få bort denna emotionella blockering måste vi fokusera på de positiva aspekterna i situationer. När vi befinner oss i ett positivt emotionellt tillstånd finns det ingen blockering.

Försök att tänka på ett sätt som gör dig glad, välmående, avslappnad och hoppfull

Tänk tankar såsom: “Jag har en god chans”, “Jag är en värdig människa och jag tror på mig själv”, “Om jag blir vald, härligt! Om inte så kommer jag ha lärt mig av denna upplevelse och kan använda denna nya kunskap nästa gång”, “Mitt välmående är inte beroende av huruvida jag väljs eller inte, för jag vet att om det inte sker idag så kommer det ske väldigt snart” etc.

När du känner dig kapabel och tror att det är möjligt att något kommer inträffa så är det troligt att det kommer göra det. När du tror på en möjlighet utsöndrar du vibrationer som får andra personer att uppfatta detta undermedvetet. Ofta är anledningen okänd, men något övertygar och tilltalar oss, och det kan vara de inre övertygelserna som i slutänden förflyttar berg. Så ta god hand om ditt inre språk, för om du vill bli en mästare måste du tänka som en mästare.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.