Vad innebär socioemotionella färdigheter?

Att fatta ansvarsfulla beslut, bygga känslomässigt sunda relationer och veta hur man löser konflikter är principer för välbefinnande. Lär dig mer om socioemotionella färdigheter i dagens artikel.
Vad innebär socioemotionella färdigheter?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Varje dag upptäcker forskare nya och intressanta egenskaper rörande socioemotionella färdigheter. Man skulle kunna likna dem vid växten aloe vera eftersom de är hälsosamma, främjar välbefinnande och är tillgängliga för alla. De är kort sagt en viktig uppsättning verktyg som underlättar den känslomässiga hanteringen som krävs för att komma överens med andra.

Konceptet är ganska lätt att förstå, men ofta svårt att tillämpa i det verkliga livet. Detta eftersom att människor, som du kanske har märkt, ständigt kämpar med den emotionella världen. Därför har vissa skolor börjat integrera socioemotionella färdigheter i sina läroplaner. De hoppas kunna hjälpa eleverna att utveckla dessa viktiga förmågor som kommer att tjäna dem resten av livet.

Det är viktigt för dagens barn att växa upp och bli vuxna som vet hur man gör för att utveckla positiva relationer. Individer som kan kommunicera och fatta självsäkra beslut och skapa vårdande, empatiska, harmoniska och förståeliga miljöer. De ansträngningar som vi gör som ett samhälle mot dessa mål kommer att gynna alla.

Vi bör klargöra att barn inte är de enda som behöver träna på detta. Vuxna har också ansvar för att förbättra denna psykologiska muskel som är så viktig för välbefinnandet.

Två barn går genom ett tulpanfält och lär sig socioemotionella färdigheter

Vad innebär egentligen socioemotionella färdigheter?

Allt detta låter väl bra, men vad exakt är socioemotionella färdigheter egentligen? I ett nötskal är de ”verktyg för livet”. Som ett resultat av en studie utförd av Dr. Joseph Durlak vid University of Illinois visade det sig att denna uppsättning kompetenser är resultatet av att kombinera de emotionella lektionerna man får hemma och i skolan med individens personliga emotionella utveckling.

Denna kombination är viktig för att forma barn, tonåringar och vuxna till människor som effektivt kan navigera i det dagliga livet. När allt kommer till kritan: Om du behärskar socioemotionella färdigheter kommer du att prestera bättre i skolan, på jobbet och i dina relationer. Låt oss titta närmare på saken.

Vilka av dessa färdigheter bör du utveckla?

Jones, DE., Greenberg, M. och Croley, M. (2015) hävdar att finjustering av socioemotionella färdigheter i barndomen inte bara är bra för social anpassning. I sitt arbete fann de att utvecklingen av dessa kompetenser också har en positiv inverkan på fysisk och mental hälsa.

Grundläggande socioemotionella färdigheter inkluderar följande aspekter:

 • Självmedvetenhet. Detta är förmågan att känna igen känslor och deras förhållande till tankar och beteenden.
 • Självkontroll. En förmåga att reglera känslor i olika situationer utan att förlora kontrollen. Att veta hur man anpassar sitt beteende på lämpligt sätt.
 • Social medvetenhet. Förmågan att få kontakt med andra genom att förstå andra verkligheter än sin egen.
 • Kommunikativ förmåga. Hur man uttrycker sig.  Att veta hur man lyssnar och veta hur man löser problem.
 • Beslutsfattande förmåga. Att kunna ta bra beslut är en viktig färdighet inom denna kategori.
 • Förmågan att sätta realistiska och positiva mål, samt att kunna uppnå dem.
 • Förmågan att bygga hälsosamma, positiva och lyckliga relationer.

Varför är socioemotionella färdigheter så viktiga?

I en studie utförd av Dr. Damon Jones vid University of Pennsylvania fann man att barn som tränats i socioemotionella färdigheter från fyra års ålder presterade bättre under hela sin akademiska karriär. Inte bara det, dessutom fortsatte de att dra nytta av det de lärt sig som vuxna. De var mer nöjda på jobbet, hade bättre relationer och åtnjöt generellt ett högre välbefinnande jämfört med människor utan denna utbildning.

Det finns många fördelar med att lära sig dessa färdigheter:

 • Förbättrar din uthållighet för att uppnå dina mål. När du har dina känslor på din sida förbättrar du alla dina förmågor.
 • Du får mer tillfredsställande relationer med familj, vänner och kollegor.
 • Det innebär en förutsättning för effektiv problemlösning.
 • Du kommer bättre överens med människor eftersom du vet hur du hanterar dina känslor och får bra kontakt med andra.
 • Det ger en förbättrad förmåga att sätta gränser.
 • Det ger en förbättrad självkänsla, effektivitet och självkontroll.
 • Du hjälper till med att skapa en mer empatisk och human miljö.
 • Det resulterar i mindre våld och aggression.
 • Det ger lägre nivåer av stress och ångest.
 • Du får ett bättre allmänt mentalt och fysiskt välbefinnande.
Ett avslappnad arbetsmöte med soffor

Hur du förbättrar dina socioemotionella färdigheter

Dialogen om socioemotionella färdigheter sker ofta inom utbildningsområdet. Vi vet att barn och ungdomar behöver behärska dessa färdigheter från en ung ålder.

Men hur är det med vuxna? Är det för sent för oss? Det korta svaret är nej. Det är aldrig för sent att träna din emotionella muskel.

Nycklarna till att stärka dina socioemotionella färdigheter är följande:

 • Lär känna dig själv. Upptäck dina känslomässiga gränser. Tappar du ofta kontrollen? Är det svårt för dig att komma överens med, kommunicera och komma i kontakt med andra? Har du svårt att identifiera dina behov och känslor? Identifiera dina känslomässiga brister så att du vet var du ska börja.
 • Enligt Daniel Goleman bör du kanalisera in dina känslor på en mer produktiv väg. Det är möjligt att dina känslor hittills bara har gett dig stress och ångest. De kan dock göra så mycket mer än det, och det borde de göra. Dina känslor bör sätta dig på vägen till välbefinnande och tillfredsställelse. De kan dock bara göra det om du är medveten om dem. Om något stör dig, leta efter känslorna som finns bakom det elementet (exempelvis sorg, ilska och frustration). Namnge vad du känner och ge det lite utrymme. Därmed kan du känna igen det, och försök därefter att lyssna på det budskap det skickar till dig.
 • Det är aldrig för sent att förbättra din kommunikationsförmåga, din empati och ditt självförtroende.

Var inte rädd för att ändra dig

Slutligen, kom ihåg att du lever tillsammans med andra människor. Vi är sociala varelser av naturen, så vi måste ta hand om varandra, förstå varandra och sträva efter att skapa mer beboeliga och produktiva miljöer för alla.

Sammanfattningsvis kan du själv vara en del av förändringen. Alltså, med en gnutta engagemang och drivkraft kan du hjälpa till med att skapa ett mer empatiskt samhälle där självbehärskning och förståelse av andras känslor översätts till en bättre livskvalitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Durlak, JA, Weissberg, RP, Dymnicki, AB, Taylor, RD y Schellinger, KB (2011). El impacto de mejorar el aprendizaje social y emocional de los estudiantes: un metaanálisis de intervenciones universales basadas en la escuela. Desarrollo infantil, 821, 405-432.
 • Jones, DE, Greenberg, M. y Crowley, M. (2015). Funcionamiento socioemocional temprano y salud pública: la relación entre la competencia social del jardín de infancia y el bienestar futuro. Revista Estadounidense de Salud Pública, 105, 2283-2290.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.