Varför föräldrar håller barnen på sin vänstra sida

Ett roligt faktum: i en studie undersöktes 477 bilder av Jungfru Maria med sitt barn, och det visade sig att hon håller honom på sin vänstra sida på 373 av bilderna. Detta stämmer överens med den verkliga bilden att bebisar blir lugna när de hålls på vänster sida. Det är därför något som mödrar gör instinktivt.
Varför föräldrar håller barnen på sin vänstra sida
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 25 april, 2020

Ett enkelt, men ändå gåtfullt faktum: Många mödrar märker att deras barn lugnar sig när de håller dem på sin vänstra sida. Människor är som mest ömtåliga när de är nyfödda och det tar lång tid innan de klarar sig själva.

Mänskliga mödrar har en mer aktiv roll i sina barns vårdande under deras första månader av livet. Till exempel kanske barnet har problem med att fästa sig till bröstvårtan, så dess mor behöver hjälpa till.

Studier genomförda i USA och publicerade av Desmond Morris, i boken Den nakna apan, fann att spädbarn lugnar sig när du håller dem på din vänstra sida. Omedvetet gör över 80 % av mödrar detta. Men varför?

“Bebisar är livets knoppar, redo att växa som en frisk blomma för att förnya mänskligheten.”

-Debasish Mridha-

En förälder som håller sitt barn på sin vänstra sida.

Håll spädbarn på din vänstra sida

I en amerikansk studie kom man fram till slutsatsen att mödrar håller sina barn på sin vänstra sida, och lutar dem mot denna sida av kroppen, så att de kan hålla sin högra hand ledig. De flesta av mödrarna i studien var högerhänta och forskarna trodde först att detta var anledningen till att de höll sina barn på sin vänstra sida.

Men så gjordes andra studier med vänsterhänderna mödrar med avsikten att undersöka huruvida dessa skulle hålla sina barn på sin högra sida. Resultatet var att 78 % av vänsterhänta mödrar också höll sina barn på sin vänstra sida. Detta motsäger den tidigare hypotesen.

Senare blev det tydligt för forskarna att detta inte bara var en enkel gest, eftersom det också visade sig påverka barnen. Studien fann att spädbarn lugnar sig snabbare då de hålls på vänstra sidan. Detta blev en intressant slutsats.

Ett foster i livmodern.

Varför lugnar sig barnen snabbare i den här positionen?

Allteftersom studierna fortgick nådde forskarna en intressant hypotes. Allt tyder på att när barnet är i livmodern så är det fixerat på sin mammas hjärtslag.

I livmodern, som är allt de har upplevt dittills, är hjärtslagen en del av deras värld. När barnet föds måste det anpassa sig till en annan värld. För barnet kan all denna stimulation samtidigt både vara fantastisk och obehaglig. Det finns ingen annan plats som är så tyst och säker som dess mors livmoder.

Även om det är möjligt att vissa aspekter från omvärlden påminner dem om livmodern, kan ingenting matcha hjärtslagen. När mödrar håller sina barn på sin vänstra sida kan de lyssna på de där hjärtslagen igen. Det är ett bekant ljud som får dem att känna sig tryggare. Det är därför som små barn lugnar sig snabbare i den positionen.

En nybliven mamma som håller sitt barn på sin vänstra sida.

Intressanta fakta angående dessa studier

Morris experiment som blivit publicerade bekräftar hypotesen om att barn lugnar sig snabbare då deras föräldrar håller dem på sin vänstra sida.

På barnavdelningen på ett sjukhus delades spädbarn upp i två grupper, med nio barn i vardera grupp. En av grupperna fick lyssna på en inspelning av mänskliga hjärtslag, medan den andra förblev utan.

Av barnen i den tysta gruppen var upp till 60 % rastlösa. I den andra gruppen var bara 38 % av bebisarna rastlösa. Dessutom ökade barnen i vikt snabbare i gruppen med hjärtslag. I ett liknande experiment somnade barnen som lyssnade på hjärtslagen snabbare än de som inte gjorde det.

Vissa experter tror att dessa uråldriga intryck visar vår tendens att hänföra känslor till våra hjärtan, snarare än till våra hjärnor.

På samma sätt kan musik med liknande rytmer som hjärtslag vara avslappnande för vuxna. Det finns alltså känslor du är född med som är där för att stanna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Maldonado, M., Lecannelier, F., & Lartigue, T. (2008). Aspectos evolutivos de la relación madre-bebé. Perinatología y reproducción humana, 22(1), 15-25.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.