Varför människor inte längre är äkta

Har du märkt att det blir allt svårare att hitta autentiska personer? Det finns faktiskt många som bara bryr sig om hur de framstår och inte vågar vara sig själva på ett genuint sätt. Låt oss ta reda på varför.
Varför människor inte längre är äkta
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 20 april, 2023

Besvikelser, oförstående beteende, allt ömtåligare relationer… Det känns ofta som att människor inte längre är äkta. På senare tid verkar det som att andelen människor som lever dubbelliv har ökat. De är den typen av individer som verkar vara på ett sätt och i slutändan visar sig vara på ett annat. Autentiska och genuina karaktärsdrag verkar vara på väg att dö ut. Tyvärr tenderar detta att sätta många av våra relationer i schack.

Varför händer det här? För det första bör vi komma ihåg att det fortfarande finns en hel del ärliga och transparenta människor runt omkring oss. Faktum är att när vi möter personer med sådana egenskaper, dras vi till dem och strävar efter att behålla dem i våra liv. Det beror på att dessa personer låter oss upprätthålla band av vänskap och kamratskap och fortsätta att ha relationer som är berikande, pålitliga, tillfredsställande och mindre flyktiga.

Utbildningen vi fått och sociala mediers påverkan har sänkt vårt självförtroende och överskuggat våra sanna jag. Det finns faktiskt många variabler som begränsar vår rätt och skyldighet att vara äkta. Rädslan för att vara oss själva är en pandemi i den moderna världen. Detta förklarar mycket av vårt obehag såväl som våra frustrerande relationer.

Om vi inte visar vår äkthet kommer vi aldrig att njuta av vårt autentiska jag eller uppnå tillfredsställande liv.

Par med problem
Bristen på autenticitet leder nästan alltid till problem och besvikelser.

Varför många människor inte längre är äkta

Det verkar ofta som att de enda äkta varelserna som finns kvar i världen är barn. Vi är fascinerade av deras gnistrande personligheter, deras överväldigande nyfikenhet och deras autentiska och spontana karaktärer som saknar alla sorters filter. Men under årens lopp kommer faktorer som utbildning, samhälle och media att infektera dem och utplåna deras ärlighet.

Vi kan dock inte helt och hållet skylla på vår miljö. Det faktum att många människor inte längre är äkta ligger ofta i deras oförmåga att vara det. Det beror på att det kräver en hel del mod att avslöja vårt sanna jag, liksom att i många fall bryta med frestelser och dåliga vanor.

Det är faktiskt ingen lätt uppgift. I en värld som vill att vi alla ska vara lika krävs nämligen stort mod som bara ett fåtal vågar visa upp. Här kommer vi att gå igenom de variabler som hindrar vår förmåga att vara äkta.

Våra försök att behaga andra förringar vår autenticitet.

Att leva på riktigt kräver en hel del psykologiskt arbete

En studie publicerad i tidskriften Annals of the American Psychotherapy belyser vikten av autenticitet för att uppnå adekvat välbefinnande och mental balans. Det finns en anledning till detta. Som vi nämnde tidigare kräver det att vara äkta konstant arbete för att bevara vår essens, våra värderingar och våra sanna karaktärer.

Människor är inte längre äkta eftersom de inte utvecklar autentisk självmedvetenhet. Det beror på att vi inte kommer i kontakt med våra känslor, tankar och behov och lever efter dem.

De som bara ser till det yttre för att lära sig vad som förväntas av dem och som försummar vad som finns inom dem är fångade i en skyldighet att spela specifika roller. Det är den sortens roller som får dem att passa in. Men de får dem att glömma bort sig själva.

Låtsas vara vad vi inte är för att bli accepterade

Femåringar definieras av den oskyldigaste och renaste ärligheten. Men så är inte längre fallet när de passerar 12. Faktum är att när de når puberteten blir de medvetna om behovet av att passa in och bli accepterade av sina kamrater. Det beror på att de som inte är jämställda med andra blir utpekade, bortstötta eller till och med attackerade.

Därför börjar från det ögonblicket en långsam och progressiv avskiljning från deras individuella jag, och de börjar klä sig i ett kollektivt jag. De söker andras godkännande och verkar vara någon de inte är för att bli integrerade i sin sociala grupp. Detta förintar deras väsen och autenticitet.

Sociala medier späder ut det autentiska jaget

Att människor inte längre är äkta beror till stor del på sociala medier. Detta är särskilt tydligt bland den yngre befolkningen. Idag använder tonåringar ny teknik som speglar för att definiera sig själva och förstå världen. Detta digitala universum är en scen där det farliga utövandet av social jämförelse äger rum.

En studie utförd av Lettlands universitet hävdar att digitala medier är de mekanismer som för närvarande spelar en viktig roll i utvecklingen av ungdomars identitet. Detta förklarar faktorer som bräckliga jag som uppvisar låg självkänsla, oförmågan att acceptera deras egna kroppar och deras allt mer flyktiga relationer.

Tyrannin av att vara lika innebär att genuinitet inte förstärks eller belönas. Det är de nuvarande normerna som belönas. Med andra ord, det som socialt anses vara vackert, lämpligt och acceptabelt.

Sociala medier tvingar oss att använda masker och filter, ägna onödig uppmärksamhet åt utseendet och leva i scenarier som är fulla av lögner. Det autentiska triumferar inte och bara ‘normativa’ kroppar och ‘normativa’ känslor som lycka och framgång lyfts fram.

Kvinna som tittar på mobilen och tänker att människor inte längre är äkta
Mobilen har blivit en spegel där vi ser andra människors liv som är allt, utom äkta och autentiska.

Människor är inte längre äkta eftersom vi inte erkänner mänsklig äkthet

Skulle du känna igen en ärlig person? Vet du när någon agerar genuint och inte bär en mask? Det kanske du gör, men det finns många som inte gör det. Det visar en studie gjord av Columbia University i USA. Den visade att vi har nått en punkt där många inte kan skilja på bedrägliga personer och de med hjärtat på rätt ställe.

Tänk till exempel på de människor som tillåter sig själva att vara sårbara och som tydligt uttrycker sina känslor. Det är ett olyckligt faktum att när någon visar sina verkliga känslor, stämplas personen ofta som dramatisk och falsk. Detta gör att vi väljer att förtränga det vi känner av rädsla för kritik och förakt.

Slutligen kanske människor inte längre är äkta för att de inte får vara det. De är rädda för att deras autenticitet ska missförstås eller till och med sanktioneras. Av denna anledning har vi tyvärr en lång väg kvar att gå.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bailey ER, Levy A. Are You for Real? Perceptions of Authenticity Are Systematically Biased and Not Accurate. Psychol Sci. 2022 May;33(5):798-815. doi: 10.1177/09567976211056623. Epub 2022 Apr 28. PMID: 35482890.
  • Goldman, B. M., & Kernis, M. H. (2002). The role of authenticity in healthy psychological functioning and subjective well-being.  Annals of the American Psychotherapy Association5(6), 18-20.
  • Newman GE. The Psychology of Authenticity. Review of General Psychology. 2019;23(1):8-18. doi:10.1037/gpr0000158
  • Sebre, Sandra & Miltuze, Anika. (2021). Digital Media as a Medium for Adolescent Identity Development. Technology, Knowledge and Learning. 26. 1-15. 10.1007/s10758-021-09499-1.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.