Den flytande moderniteten och konsumism

Många personer köper saker av tristess eller impuls snarare än faktiskt behov. Men varför köper vi på detta sätt?
Den flytande moderniteten och konsumism
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 01 december, 2021

I dagens samhället är allt i ständig förändring: politik, värderingar, tankesätt, interaktioner, utbildning och arbetsvärlden. Detta är den flytande moderniteten.

Just nu lever vi i ett globaliserat samhälle som kännetecknas av konsumism. Detta har lett till känslor av ovisshet, mållöshet och tomhet.

Den polske författare och sociologen Zygmunt Bauman lade märke till det, och i hans arbete talar han frekvent om den smärtfulla verkligheten hos det moderna livet.

I den “flytande moderniteten” är våra band sköra, ojämställdheten på uppgång och bortkopplingen stigande. Det är en förvirrande tid som kräver hastighet, själviskhet och individualitet.

Bauman sade att vårt flytande samhälle baseras på att allt är temporärt, instabilt, utan substans och kortlivat. Allt har ett utgångsdatum.

Sociala medier spelar en roll i detta, för även om de kan sammankoppla oss på vissa sätt, har de även lett till en utbredd känsla av bortkoppling.

“Vad som har klippts itu kan inte limmas ihop igen. Överge allt hopp om totalitet, i framtid såväl som förflutet, du som kliver in i den flytande modernitetens värld.”

-Zygmunt Bauman, Liquid Modernity-

Tomheten i dagens samhälle

Den eviga tomheten hos konsumism i den flytande moderniteten

Den “flytande” invånaren vill inte ha förpliktelser, ansvar eller band. Han söker endast nya upplevelser och nya risker. Han vill inte göra sig till ro. Dessa invånare avslutar inte vad de påbörjar.

Allt i deras liv är flyktigt och ytligt. Detta leder till en konstant känsla av tomhet som de inte vet hur de ska fylla; om de ens märker av den. Det är därför flytande personer dränker sig själva i ett konstant tillstånd av nyhet.

Konsumism och att köpa nya saker spelar en stor roll i deras liv eftersom det hjälper dem att fylla tomrummet inom dem.

Problemet är att du inte kan fylla ett tomrum med materiella ting. Oavsett hur mycket du har så kommer du inte stilla din missnöjdhet. Du kan försöka, men det kommer bara fånga dig i en cykel av substanslöshet.

Ouppfyllda önskningar kan leda till fler och fler önskningar. Dessa saker döljer bara behov och frånvaro, för fokus ligger utåt snarare än inåt. Ingen kan fly den flytande naturen hos det moderna samhället.

Som ett resultat blir vår individualitet värdelös. Detta kan leda till identitetskriser, panikattacker och depression.

“Det finns andra sätt att hitta tillfredsställelse, recept för mänsklig lycka, njutning och ett värdigt, betydelsefullt samt tillfredsställande liv än ökad konsumtion som ökar produktionen.”

Ansvarsfull konsumtion

Vad kan man göra inför detta kaos och denna tomhet? Hur kan man uppfylla sig själv? Att lära sig att flöda som vatten är ett möjligt svar. Det innebär att man formar sig för att passa omständigheterna.

Att främja tålamod och självobservation är fundamentalt. Att göra det kommer hjälpa dig att komma underfund med dina verkliga behov och sluta vara så rädd för förändring.

Det är även bra att börja fila på en kritisk attityd som får dig att ifrågasätta vissa beteendemönster och vanor. Därmed kommer det vara lättare för dig att stoppa konsumismbeteenden – de som sätter dig i en ändlös krets av betydelselöshet.

Utöver det måste du börja fokusera mer på din inre värld. Det kommer hjälpa dig att sammankoppla med dig själv bättre och ta bort alla lappar som täcker de tomma delarna av dig.

Därifrån kan du verkligen börja bygga en solid grund för ditt välmående.

“Vi köper saker vi inte behöver för pengar vi inte har för att imponera på personer vi inte gillar.”

-Edward Norton, Fight Club-

Tänkande kvinna

Hur man är en ansvarsfull konsument

 • Gör en lista över saker du faktiskt behöver. Du bör även etablera en maxbudget för hur mycket du får spendera.
 • Fokusera på vad du redan har.
 • Återanvänd gamla saker innan du köper nya.
 • Hitta alternativ till att köpa saker. Anledningen till varför vi bara köper saker är ofta ren tristess, så kontrollera dina impulser.
 • Fokusera på självkärlek. Det är viktigt att göra saker du gillar för att känna dig lycklig och vara nöjd med dig själv.
 • Köp saker en eller ett fåtal i taget för att hålla ångesten under kontroll. Du måste hålla utkik efter negativa känslor när du köper saker. Om nödvändigt ska du träffa en terapeut som kan hjälpa dig att ta itu med dessa känslor.
 • Läs på om marknadsföring. Du inser förmodligen inte hur mycket företag och märken “lurar” dig att köpa produkter du inte behöver.
 • Avprenumerera på nyhetsbrev mer erbjudanden. På så sätt kommer du undvika att få massa e-post som lockar dig att köpa saker du inte behöver.
 • Köp upplevelser. Glöm inte att upplevelser lever vidare i våra hjärtan för alltid, medan föremål sällan varar särskilt länge.

Som du kan se bör det slutgiltiga målet vara att främja din inre värld och reflektera över det med en eftertänksam, tålmodig och berikande attityd. Låt inte den flytande moderniteten forma dig.

Stanna upp för en sekund, slut ögonen och njut av tystnaden och det faktum att sinnet är lugnt och dina impulser under kontroll.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Bauman, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
 • Bauman, Zygmunt. Vida líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.