Vikten av att bygga hälsosamma band

Vikten av att bygga hälsosamma band
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Om du drar ditt strå till stacken för att se till att dina barn kan bygga hälsosamma emotionella band så kommer det att skydda deras mentala hälsa.

Faktum är att de kommer undvika ett stort antal problem som kan uppstå om grunden till detta inte läggs i barndomen.

När man pratar om dessa band så fokuserar man oftast på barnen, men idag kommer vi ta en titt på vårdnadshavarna och föräldrarna. De har haft sina egna erfarenheter då de var barn.

Det är vanligt att man ser föräldrar som uppfostrar sina barn på samma sätt som de själva har blivit uppfostrade. Eller så gör de raka motsatsen.

I vilket fall som helst så baserar de denna uppfostran på de slutsatser de erfarenheter som de själva har.

“Att ha säkra band är förmågan att utveckla en säker bas.”
-Asa Don Brown-

Att lära sig att bygga de hälsosamma band som vi aldrig hade

Det är väldigt svårt för en vuxen att bygga säkra band med sina barn om de själva hade en osäker och ängslig uppväxt. Det är därför viktigt att vårdnadshavarna också arbetar med sig själva.

De kan göra detta på egen hand eller med hjälp av en terapeut. Om de gör det bra så kan de lyckas få de viktiga komponenter som de säkra banden utgörs av.

Vilka är dessa komponenter? En känsla av konstant säkerhet, en önskan att vara nära samt emotionell reglering.

Om en förälder saknar dessa aspekter eller inte har tagit dem till sig på rätt sätt så kommer det bli väldigt svårt för dem att upprätta samma saker i relation till sina barn.

De kommer därmed snarare att uppmuntra osäkra band.

Par i terapi.

Hur terapi kan vara till hjälp

Terapeuten kommer hjälpa dig inom olika områden: genom att identifiera dina känslor, förstå dem och applicera dem på rätt sätt.

I sådana fall är det vanligt med undertrycka känslor och något som kallas för emotionell anestesi.

Dessa problem har ofta ett trauma som orsak. Men kom man tar upp problemen och gör dem till en del av ens egen historia så kommer det bli lättare att knyta hälsosamma band.

Även om du har som mål att skapa hälsosamma band när det gäller dina barn så måste du ta hand om dig själv först. Det kan hjälpa dig att tänka på dina barn och hitta motivationen hos dem för att bli bättre själv.

Mor med barn.

Vill du att dina barn ska behöva lida av emotionellt beroende och depression senare i livet? Vill du göra det svårare för dem att ha en stabil relation med någon och att de ska behöva vara rädda för att bli övergivna.

Detta händer oftare än vad vi tror.

Att arbeta med dessa aspekter är inte bara bra för barnen, utan även för en själv. Man kommer få bättre balans, man kommer bli gladare och ens relationer kommer också att förbättras.

Det är värt besväret! Så låt oss lära oss hur man relaterar till andra på ett hälsosamt sätt och ge våra barn de hälsosamma band som vi aldrig hade själva.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.