Vikten av att inte leva i det förflutna

13 maj, 2018

Kursen vi ritat upp från det förflutna för att komma dit vi är idag har graverats in i våra sinnen. Denna ”gravering” har stor inflytelse på vad vi tänker, vad vi säger och hur vi agerar. Det influerar även strategierna vi har för att hantera olika situationer i livet. Med det sagt får vi inte begå misstaget att leva i det förflutna.

Upplevelserna vi genomlevt, lärdomarna vi fått och personerna vi känt är en del av vilka vi är idag. Läs vidare och upptäck vikten av att inte leva i det förflutna.

Även om det förflutna är en viktig del av våra liv, är det i nuet och framtiden vår kapacitet för förändring ligger. Vi är inte summan av vårt förflutna, vi måste koncentrera oss på att leva i nuet.

Vad vi gjorde i det förflutna definierade vilka vi var vid det tillfället. Men du är inte den personen längre, du är en som lever idag. Som människor är vi i konstant förändring. Vi förändras lite varje dag, med varje ny bit av information vi får och varje ny sak vi lär oss. Förändring är helt enkelt oundviklig.

Det är därför vi sårar oss själva när vi skryter om eller ångrar vad vi gjorde i det förflutna. Det är sant att skuld är en känslan som kan hjälpa oss att korrigera situationer vi haft fel i, men bara när den används korrekt. Om vi lägger för stor vikt vid den och blir besatta kan den dock bli en giftig känsla som orsakar kaos i våra liv och inte hjälper oss att reda ut saker och ting.

Det förflutna är overkligt

När vi säger att något är overkligt så menar vi att det inte är påtagligt, att vi inte har åtkomst till det, inte kan vidröra, dofta, se eller höra det. Om något inte kan uppfattas med våra fem sinnen, då existerar det inte i våra nuvarande liv.

Det betyder inte att det inte existerade vid en tidpunkt, och då var det givetvis verkligt. Uppenbarligen vet vi att dessa saker skedde, men de är bara verkliga i vårt sinne och vårt psyke.

Ibland kan det som endast existerar i vår fantasi inte förändras. Du kan inte agera på det, och därför är det inte logiskt att försöka modifiera förflutna situationer.

Lev i nuet

Av denna anledning är det bra att ”omlokalisera” oss själva i nuet när vårt sinne reser till det förflutna. Samma sak gäller när sinnet reser till framtiden och orsakar onödig ångest. Det enda som verkligen existerar är här och nu – att leva i det förflutna och framtiden är lönlöst, för de existerar bara i våra huvuden.

En sak är nuets verklighet, där vi verkligen har kraften att influera saker och ting, och en helt annan är psykologisk verklighet. I denna verklighet är vissa handlingar vi utför i nuet inte bara värdelösa rent praktiskt, utan faktiskt skadliga eftersom vi grubblar på lidande i det förflutna eller oro för framtiden.

Om vi påverkas och våndas idag över saker som skedde igår, förlorar vi dyrbar tid i våra dagliga liv.

Att inte leva i det förflutna eller framtiden – hur göra man?

Det första steget för att verkligen leva i nuet är att inse att det förflutna inte är verkligt. Det var verkligt i en annan tid, men inte nu. Därför måste vi sluta lägga så stor vikt och värde vid något som inte längre existerar. Vad vi givetvis kan göra är att använda något vi lärt oss i det förflutna för att hjälpa oss i nuet.

På så sätt kan det förflutna vara användbart och förbli en del av oss. Problem uppstår endast när vi klänger oss fast vid saker från det förflutna som inte hjälper oss att växa.

Nästa steg är att sluta ge vårt sinne tillåtelse att resa till det förflutna eller framtiden. Fantasi är en väldigt dyrbar gåva, så länge vi inte blandar ihop den med verkligheten eller överdriver den.

När du inser att du tänker på vad som ”borde ha varit” eller ”inte borde ha skett”, måste du därför stoppa dig själv. Du måste påminna dig om att det som sker nu är hur saker och ting ska vara. Denna övning, som utövas på ett medvetet sätt, kommer hjälpa dig att inte leva i det förflutna.

Kvinan i gräset

Acceptera att du inte kan förändra det förflutna

Avfärda avslutningsvis allt du gör i nuet som riktar sig mot det förflutna. Vi måste acceptera att det förflutna inte kan förändras – vad som än hände, hände av en anledning. Oavsett om den var bra eller dålig.

Eftersom vi inte har makten att förändra saker som redan skett, är det värdelöst att uppleva känslor som bara var användbara i det förflutna.

Det är heller inte värt att kritisera eller såra andra, böna och be eller grubbla över saker som skett. Det enda användbara från det förflutna är vad vi kan lära oss för att undvika samma misstag igen.

Så koncentrera dig på att att leva i nuet, på vad som sker omkring dig, personerna du ser nu, föremålen du vidrör, doftar, äter, hör. Det finns inget annat, åtminstone för tillfället. Lev detta idag och frigör dig själv från det förflutna.