Vikten av att sluta säga ja när du vill säga nej

Att säga ja när du vill säga nej är kanske något du gör dig skyldig till ibland. Men du måste sluta upp med den ovanan.
Vikten av att sluta säga ja när du vill säga nej

Senaste uppdateringen: 06 maj, 2022

Du har förmodligen tvingat dig själv att säga ja när du egentligen vill säga nej, och du skulle vilja sluta göra det. Vad är det med dig? Varför gör du det ens? Kan det vara så att du inte kan uttrycka vad du verkligen vill? Fortsätt läsa den här artikeln för att upptäcka att de flesta anledningarna till denna typ av beteende är relaterade till självhävdelse.

Brist på självhävdelse förklarar din vana att säga ja när du vill säga nej

Andre Salter (1940) definierade begreppet “självhävdelse” som ett personlighetsdrag. Specifikt sa han att det innebär “uttryckandet av personliga rättigheter och känslor”. Med andra ord handlar termen om förmågan att avvisa något du inte vill ge eller ta.

Man kan dra följande slutsats från Salters forskning: omständigheterna påverkar sannolikheten till självhävdelse. Med detta sagt så finns det vissa människor som har en större tendens att hävda sig själva. Men vem som helst kan emellertid lära sig att hävda sig själv.

Ordet innefattar således att försvara sina rättigheter och sina behov samt att ha förmågan att uppriktigt uttrycka sina önskemål. Förmågan att vara rättfram men ändå artig. Enkelt uttryckt är det möjligheten att stå upp för sina rättigheter samtidigt som man är förnuftig.

Är du bara tydlig vid vissa tillfällen eller med vissa människor? Vad är det som gör dig till en vekling? Med andra ord, vad säger du ja till när du vill säga nej?

Tre vänner umgås

Sluta säga ja när du vill säga nej

Som du kan förstå har lösningen på den här frågan mycket att göra med självsäkerhet. Men vad hindrar dig från att uttrycka vad du verkligen vill ha i vissa situationer?

Ingen kan få dig att känna dig underlägsen utan ditt samtycke.”

-Eleanor Roosevelt-

Brist på självhävdelse

Vissa människor har det lättare att fritt, tydligt och uppriktigt uttrycka sina åsikter och önskningar. De har inga problem med att säga nej när de känner för det. Men andra människor har helt enkelt inte denna förmåga, eller har inte utvecklat den tillräckligt. Således säger de ofta ja när de vill säga nej.

Man kan säga att detta är huvudorsaken till alla förklaringarna nedan. Det finns alltid en anledning bakom bristen på självhävdelse. Det kan dölja rädsla, osäkerhet eller brist på självkänsla.

Rädslan för andras åsikter

Människor tenderar att acceptera saker som de inte vill när de sätter stort värde på andras åsikter. På något vis fruktar de att bli dömda för att vara annorlunda och är inte bekväma med att ta kritik.

Detta är något man kan ändra på, särskilt genom att arbeta med sin självkänsla och förbättra sin förmåga att vara den man verkligen vill vara. Osäkra människor måste inse att vad andra säger om dem inte spelar någon roll. Detta eftersom att ingenting du gör kommer att kunna hindra att någon annan dömer dig. Således måste du inse att självkärlek är den enda helt pålitliga kärleken som du någonsin kommer att ha.

Att säga ja för tillhörighet

Har du någonsin gått med på något du inte ville göra? Kanske gjorde du det för att du ville tillhöra en viss grupp eller bara för att få andra människors godkännande.

Att vilja bli omtyckt av andra är naturligt till viss del. Människor är sociala varelser som behöver kärlek och acceptans. Således söker människor inte bara godkännande från andra när de går med på att göra något de inte vill göra; de söker också acceptans.

Psykologen Abraham Maslow (1908-1970) pratade om detta när han försökte definiera de mänskliga behoven genom sin behovspyramid. Maslow talar om två länkar som rör behovet av anknytning och erkännande: Människan uppnår en känsla av tillhörighet bland annat genom vänskap och tillgivenhet. Dessutom uppnår vi självhävdelse genom förtroende och erkännande från våra kamrater.

Om vi återgår till föregående punkt, så om du tänker på det rationellt – människor som verkligen älskar dig accepterar dig som du är. Dessutom vet du nog att det är praktiskt taget omöjligt för alla att gilla dig (och det gör dig inte till en dålig person). Räcker det inte med att du gillar dig själv?

Sluta säga ja bara för att du inte vet hur man säger nej

Det finns tillfällen då du felaktigt tror att bara för att du inte kan rättfärdiga ett “nej” så betyder det att du borde säga ja. Det fungerar inte så. För i realiteten finns det tillfällen då du helt enkelt inte känner för att göra något, och det är en fullt acceptabel anledning att avböja.

Således måste du lära dig att lita på magkänslan och säga nej när du inte vill säga ja.

Osäkerhet och rädsla för besvikelse

En annan möjlig orsak till att du kanske säger ja när du vill säga nej är relaterad till allt det ovanstående. Det handlar om en brist på självvärde. Det är mer troligt att du är sårbar när du inte är på det klara med vad du vill, eller helt enkelt inte accepterar dig själv som den du är. De som inte vet vad de vill ha kommer inte ens att märka att de har hittat det.

Av samma anledning kan du känna skuldkänslor för att du säger nej när du är osäker på vem du är. Du kan oroa dig för att du har förolämpat någon. Rädslan för att göra någon besviken är en av anledningarna till att människor ofta gör misstaget att acceptera saker de egentligen inte vill.

En kvinna tänker

En kort reflektion för att sluta säga ja när du vill säga nej

Som du kan se finns det flera skäl till att man kan gå med på något man egentligen inte vill. Något som är uppenbart är att människor är mer benägna att försöka behaga andra när de saknar självkänsla eller känner sig utsatta för kritik.

I detta avseende är nyckeln till att lära känna sig själv och hitta sin egen väg att lära sig att vara mer självbekräftande och öppen.

Självkännedom minskar samtidigt dina tvivel. Det är en process som förhoppningsvis kommer att pågå en livstid. Följ din egen väg och öppna dina ögon för att lära dig mer, och du kommer att gradvis märka hur du slutar säga ja när du vill säga nej.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Manuel J. Smith. (2003). Cuando digo no, me siento culpable, Nuevas ediciones de bolsillo.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.