Vikten av följdriktighet: samklang i vad du säger och gör

Att agera med följdriktighet, och hålla vad du gör i linje med vad du tänker, är ett sätt att garantera ditt psykologiska välbefinnande. Det innebär bland annat att du är tydlig angående dina värderingar samt låter dem vägleda ditt beteende.
Vikten av följdriktighet: samklang i vad du säger och gör
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Följdriktighet är när människor gör sitt bästa för att vara konsekventa i alla situationer. En av mänsklighetens huvudsakliga behov är att se till att det finns en överensstämmelse i vad man säger och gör, mellan vad man har lärt sig och vad de omedelbara omständigheterna kräver. Detta är vikten av följdriktighet. Men vi klarar inte alltid av detta, vilket kan skapa en oro.

Carl Rogers, en berömd humanistisk psykolog, var en av de första som dök ner i principen om följdriktighet. År 1950 definierade han det som en allians mellan upplevelse och medvetande.

På en grundläggande nivå är du resultatet av alla dina erfarenheter och vad du har lärt av dem. Detta hjälper dig att agera på ett konsekvent sätt när det gäller dina värderingar, känslor och önskemål.

Rogers valde att fokusera på detta ämne av goda skäl. En sak som många terapeuter bevittnar är osammanhängande beteenden och tankar. Med andra ord, den tydliga skillnaden mellan vad en person egentligen behöver och vad hon faktiskt gör för sig själv.

Många söker hjälp eftersom de känner att de har kommit för långt bort från sitt ”ideala jag”. Deras verklighet har tappat mening eftersom de upplever en tydlig skillnad mellan vad de vill och vad de gör, liksom mellan vad de känner och vad de får.

Om du inte är koherent, alltså följdriktig i ditt tänkande, uppstår oro och lidande. Detta är en sorglig, men vanlig, verklighet som är värd att undersöka.

”Det goda livet är en process, inte ett förhållandetillstånd. Det är en riktning, inte är en destination.”

-Carl Rogers-

En kvinna som lutar sig tillbaka på en soffa.

Följdriktighet kan ibland vara roten till problem

Författaren och psykologen Robert B. Cialdini vid University of Arizona utförde omfattande studier av vikten av följdriktighet. En av hans mest kända böcker är För-påverkan : ett helt nytt sätt att övertyga och påverka . I denna bok går han djupare in i denna teori för att ge läsarna ett nytt och intressant fokus.

Nyansen som Dr. Cialdini introducerar är denna: Ibland, i ett försök att vara sammanhängande, finner du dig i motstridiga situationer som blir problematiska. Om du till exempel definierar dig själv som en ekolog och är väldigt engagerad i att ta hand om miljön, är det inte följdriktigt att fortsätta använda energikällor som förorenar.

Många människor blir socialt utsatta på grund av att de försvarar vissa situationer som inte visar följdriktighet med andra. Detta blir ännu mer komplicerat när en individ försöker inspirera andra människor. Om din önskan är att nå fram till andra genom dina värderingar och beteenden kan brist på följdriktighet, eller till och med hyckleri, minst sagt ställa till med problem.

Vad kan du göra i dessa situationer? Är du kanske inte så konsekvent som du trodde?

Vikten av följdriktighet och minimal dissonans

Det finns tillfällen då man bara inte kan vara 100 % sammanhängande. Du gillar förmodligen inte diskussionerna som kan uppstå på grund av dina avvikande beteenden. Det är till exempel möjligt att försvara vissa politiska idéer och ha en partner som försvarar motsatta åsikter. Det är möjligt att du kan älska barn men ändå bestämt dig för att inte ha några egna.

När det gäller dessa uppenbara inkonsekvenser finns det vissa faktum som du bör hålla i åtanke:

  • Det går att vara verkligen följdriktig, även inför vad som verkar vara dagliga inkonsekvenser. I slutändan, som Carl Rogers påpekar, är tanken om följdriktighet varje människas enskilda samvete.
  • Om du till exempel inte upplever dissonans och du upplever en överensstämmelse mellan vad du säger och gör, så finns det inget problem. I slutändan kan det vara miljön som är otroligt komplex. Detta innebär att du helt enkelt bara måste hantera varje stimulans, person, omständighet och oväntad upplevelse så bra du kan.
  • En intern balans är alltid den viktigaste aspekten av följdriktighet. Det kommer alltid att finnas situationer som hotar dina principer. Det finns situationer som får dig att reagera med övertygelse för att försvara dina åsikter. Andra gånger tvingas du göra små eftergifter eftersom fördelarna är viktiga och du vill behålla harmonin. Till exempel att kunna behålla en partner som du tycker om, men som skiljer sig från dig idémässigt.
En man som tittar på en vägg med två motsatta pilar

Var konsekvent då du är pressad: det är en fråga om tapperhet

Du vet att dina tankar och beteenden ibland inte överensstämmer. Denna dissonans kan ibland uppstå utan att det får några större konsekvenser.

De mest skadliga effekterna inträffar när det föreligger en konstant dissonans. Carl Rogers kopplar detta till sina teorier om ”jaget”, ett av hans viktigaste bidrag.

  • När du är kontinuerligt inkonsekvent skapar du ett stort avstånd mellan ditt ideala jag och ditt upplevda jag.
  • Bristen på efterlevnad leder till att du skapar mentala strategier som tvingar dig (verkningslöst) till att hitta balans. Till exempel bygger du upp en kognitiv dissonans, vilket innebär den interna konflikt som uppstår när du håller fast vid motsatta idéer samtidigt. Detta leder oftast till att du rättfärdigar något som strider mot dina värderingar för att minska ditt eget psykologiska lidande.
  • Du använder komplexa försvarsmekanismer för att blidka dessa motsägelser. Detta är en strategi helt utan värde eftersom den endast leder till en högre nivå av frustration och ångest.

Om du vill garantera ditt psykologiska välbefinnande är det viktigt att du gör ditt bästa för att tänka och agera med följdriktighet. Att göra detta är ett exempel på mod i vardagen.

Att på ett sunt sätt kunna konstant agera i enlighet med dina värderingar kan vara komplicerat, och ibland omöjligt, men det garanterar att din självkänsla kommer att hållas i god form. Men genom att handla konsekvent, och hålla dina tankar i linje med dina värderingar, kan du garantera ditt psykologiska välbefinnande. Detta är vikten av följdriktighet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ellingham, I. (2001). Carl Rogers’‘congruence’as an organismic, not a Freudian concept. Rogers’ therapeutic conditions: Evolution, theory and practice1, 96-115.
  • Schultz, P. W., Nolan, J. M., Cialdini, R. B., Goldstein, N. J., & Griskevicius, V. (2007). The constructive, destructive, and reconstructive power of social norms. Psychological science18(5), 429-434.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.