Weekend-relationer: en ny sorts förhållande

Weekend-relationer: en ny sorts förhållande
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 04 april, 2023

Weekend-relationer… Med detta avser vi inte romantiska resor som par gör över helgen för att få vara i fred. Vi pratar inte heller om relationer som bara varar i 48 timmar för att sedan lösas upp och aldrig återuppstå. Det vi pratar om är relationer där paren endast träffas på helgen. Men fungerar det verkligen att leva som om man var på en permanent bröllopsresa?

Vanligtvis är personerna som ingår den här typen relationer på toppen av sina professionella karriärer. De är oftast mellan 25 och 35 år gamla och reser ofta. Eftersom de inte har så mycket tid på vardagarna att ägna åt sin partner, beslutar de sig istället för att vara tillsammans under helgen.

Weekend-relationer: Belöningen för vardagliga uppoffringar

Många relationer går i stöpet på grund av långa avstånd. När man inte fyller på och förnyar passionen och kärleken kontinuerligt, lämnar kilometerna fula avtryck i relationen. Detta skulle dock inte vara ett problem för de relationer som håller liv i kärlekslågan, i varje fall under helgen. Inom weekend-relationerna är helgens två dagar avsatta för dem och inget annat. Och på så sätt kan de fungera som en belöning för de tuffa arbetsdagarna.

Utöver detta kommer många ha en fantastisk lust till att träffas lördag – söndag eftersom de saknat varandra under veckan. Detta är något som förlänger förälskelsefasen. Eftersom de spenderar mycket tid isär, med att jobba, känns varje helg som den första helgen tillsammans. En weekend-relation kan innebära en sorts konstant förälskelse som förstärker de positiva aspekterna av relationen.

En annan fördel med den här typen av romans är att båda parter verkligen ger sitt bästa när de väl ses. Det är sällan som personer i en weekend-relation slösar tid på absurda diskussioner. De undviker konflikter för att få ut så mycket som möjligt av sin gemensamma tid. I gengäld låter detta var och en fokusera på vad den andra bidrar med till förhållandet.

En weekend-relation ger gemensam tid för njutning.

Nackdelarna med weekend-relationer är också många

Vi påpekade tidigare att det fysiska avståndet är en av de stora utmaningarna för många förhållanden. Weekend-relationer kan också falla offer för detta. Osäkerheten som kommer av att inte ha daglig kontakt IRL kan skapa tvivel och svartsjuka gentemot den andra parten. Om detta får näring på en daglig basis kan det leda uppbrott eller till och med otrohet.

Utöver detta kan en romantisk tillflykt varje helg göra att relationen hämmas från att utvecklas vidare. Det här sättet att leva kan leda till att saker och ting går i stå. Båda parterna kan bli alltför bekväma med situationen, så att ingen av dem tar nästa steg.

Detta är en känsla som består till lika delar av brist på initiativ och enkelspårighet. Den kan leda till känslan av att saker utvecklas okontrollerat och i fel riktning, på grund av frustration, otålighet, och kanske också för att man är uttråkad.

Ju uthålligare, desto starkare

Även om kvantitet inte behöver vara detsamma som kvalitet, verkar det så i det här fallet. Ju längre ett par har varit tillsammans, desto starkare kommer deras band och deras gemensamma grund vara. I linje med detta är det mindre sannolikt att ett förhållande tar slut på grund av avstånd ju längre tid som förhållandet redan existerat.

Som ett exempel kan vi ta ett årslångt förhållande där den ena parten behöver resa iväg för att arbeta i ett annat land. Avståndet kan i det här fallet till och med stärka bandet mellan personerna. Avståndet blir en prövning för förhållandet och om det överlever så kommer det utgöra ytterligare en stöttepelare i det.

Å andra sidan, om man bara varit i förhållandet under några månader så finns det en hög risk för att det inte kommer att finnas tillräcklig hängivenhet för att upprätthålla det på distans.

En weekend-relation kan vara som en långvarig förälskelse.

Vet du om ni passar ihop?

Inom weekend-förhållanden lever man tillsammans några timmar i taget. Under lördag – söndag delar man säng, måltider och tid. Men är detta jämförbart med det vardagsliv som andra par har, i relationer där man bor i hop i samma hus och behöver hantera gemensamma ansvar och problem?

Den här typen av sporadiska möten tillåter inte att vi ser hur den andra parten utför hushållssysslor. Inte heller hur personen reagerar när något tynger denne, vilka manier denne har, vad denne gillar att göra när denne kommer hem eller hur denne lagar mat. Det blir ett ytligare förhållande. En del av de här detaljerna kanske man får en glimt av under helgen, men det blir inte samma sak.

I weekend-relationer är det viktigt att visa vad man kan ge den andra parten

Framgångsrecept för ett förhållande

Hur som helst är weekend-relationer ett faktum. Ingen kan avgöra hur långvarigt ett förhållande kommer att bli baserat på hur det tycks vara för en utomstående iakttagare eller utifrån övriga relationella parametrar. Det är bara parterna inom relationen som vet vad som faktiskt pågår i deras liv. 

Det finns dock en del specifika drag hos framgångsrika parrelationer. Några av dem är beundran, ömsesidig respekt och frånvaron av beroenden till varandra. Utöver detta behöver bådas förväntningar vara realistiska och baseras på ett gemensamt val – att älska den andra.

Givetvis behöver grunden i ett förhållande vara kommunikation och tillit. Du behöver kunna prata om allting och uttrycka vad du tycker utan att vara rädd för att dömas eller avfärdas. Alla par går igenom härliga, lyckliga stunder, men i svåra stunder behöver man kunna vara genuin i vad man säger.

Alla de här karaktärsdragen kan absolut existera inom weekend-relationer. Man behöver bara vara tydlig med vad man kan ge till den andra. Fokusera bara på hur ni lever tillsammans inom relationen, hur avståndet påverkar den och om situationen gör dig lycklig.

Om ni är samstämda personer så kan det bli ett mycket hälsosamt och långvarigt förhållande!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.