10 inspirerande citat från William James

10 inspirerande citat från William James
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Idag ska vi tala om några citat av William James som sammanfattar hans syn på psykologin. Vem vem var egentligen denna fascinerande man?

William James bidrag till både filosofin och psykologin har gett oss många teorier och förklaringsmodeller inom båda dessa ämnen.

Han anses vara den amerikanska psykologins fader tack vare sitt pragmatiska och funktionella tillvägagångssätt.

Han föddes i USA och växte upp i en välbärgad familj. 1870-talet var en viktig vändpunkt i hans liv, då han gick igenom en stor emotionell kris, gifte sig och började arbeta som lärare vid Harvards Universitet.

Därefter ägnade han sig åt att studera relationen mellan medvetna och emotionella tillstånd.

Hans första bok “Psykologins principer” gjorde honom till en väldigt inflytelserik tänkare. Den blev även hans största bidrag till den psykologiska forskningen.

Denna författare lämnade efter sig ett antal fantastiska citat med otroliga budskap och stor visdom.

“Allt som du kan tänka på kan bli ditt.”

Citat från William James: Sinnet som kunskapsföremål

William James grundade Harvards psykologiska laboratorium där han startade en skola inom funktionell psykologi. Denna modell fokuserade sig på att studera sinnet som en funktionell och användbar kroppsdel.

“Min generations största upptäckt är att människan kan förändra sitt liv genom att förändra sina attityder.”

Tankar i huvudet.

Han såg medvetenhet i en flod – ett konstant flöde av tankar, idéer och mentala bilder. Av denna anledning så finns det inte något i sinnet som man kan studera för sig, utan allt måste förstås baserat på dess sammanhang.

“Den mest tidlösa barriären i naturen är mellan en mans tankar och en annans.”

“Tro skapar sann fakta.”

Våra onåbara tankar

William James trodde att våra egna uppfattningar, idéer och tankar tillhör var och en av oss och att andra inte kan nå dem. Denna idé hade en tydlig effekt på våra filosofiska koncept om psykologin.

“Då två personer möts så finns där egentligen sex personer. Där finns varje personen så som han ser sig själv, varje person som den andra personen ser honom och varje person så som han verkligen är.”

Detta handlade på ett visst sätt om att erkänna en begränsning: att erkänna att den experimentella psykologin aldrig till fullo kan förstå hur människans tankar fungerar.

Antagandet är att vi genom att studera sinnet egentligen skapar en abstrakt konstruktion av “jaget”.

“Vår världssyn formas av vad vi vill höra.”

Citat från William James – ett pragmatiskt fokus: sinnets funktion

Modellens främsta synsätt är att sanningen är det som faktiskt fungerar. Hans “sanningskoncept” baseras här på användbarhet. Med andra ord: det som är sant är det som är användbart.

Konsekvenserna och det som vi får är vad som gör att vi kan kategorisera det som sant eller falskt.

“Det finns ingen större lögn än en sanning som missförstås av de personer som vill höra den.”

Detta är en av hans främsta citat som förtydligar hans uppfattning om sanningen. För honom finns det bara synsätt.

“Det finns inget totalt offentligt och universalt synsätt.”

Detta nästa citat tar upp hur vi skapar vår egen mening om erfarenheter och beteenden baserat på resultat. Med andra ord dömer vi saker baserat på fakta, och det kan vara ett väldigt relativt sätt att hitta en mening.

“Om du tror att en tidigare eller framtida händelse kommer att förändras för att du oroar dig tillräckligt länge så lever du på en annan planet med ett annat verklighetssystem.”

Kugghjul i huvudet.

Han lade fram en av de främsta psyko-fysiologisk teorierna om känslor

Detta är känt som James-Langes teori. Han lade dock fram den vid samma tid som, och oberoende av, Carl Lange 1884.

Den baseras på uppfattningen att känslor är ett resultat av den inre uppfattningen av psykologiska förändringar. Detta innebär att vi inte gråter eftersom vi är ledsna, utan att vi är ledsna eftersom vi upplever att vi gråter.

“Det verkar som att handlingen följer känslan, men handlingen och känslan följs åt; och genom att reglera handlingen, som har en mer direkt kontroll över viljan, kan vi indirekt reglera känslan.”

Denna teori är “psyko-fysiologisk” eftersom den talar om en relation mellan kroppsförändringar och uppfattningen av stimulin som orsakar känslor.

Dessa citat symboliserar de mest anmärkningsvärda sakerna om hur William James tänkte; tankar som för många gjorde honom till psykologins fader.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.