7 böcker om positiv psykologi alla bör läsa

7 böcker om positiv psykologi alla bör läsa
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 15 januari, 2024

Gör det, ta steget in i positivt tänkande för att börja må bättre. Byt perspektiv, relativisera, omformulera. Det är endast på det sättet som du kommer ge form till ett fullare liv. Ett där det råder balans mellan önskningar och handlingar. Där lycka äntligen är en verklighet och inte bara ett mål som aldrig uppnås. För att uppnå det finns det inget bättre sätt att börja än att läsa dessa utmärkta böcker om positiv psykologi.

Låt oss erkänna det, vi är ett samhälle med god kunskap om alla termer som associeras med lycka. Vi läser i princip alla självhjälpsböcker som faller i vårt knä. Vissa går på spirituella läger, konferenser eller lektioner i medveten närvaro.

Men många av oss sitter fast i samma negativa attityder och tankemönster. Det finns så många olika sätt vi kan investera i vår personliga tillväxt. Men vi når inte helt och hållet det inre välmåendet och fridfullheten.

“Tankevanor måste inte vara för alltid. Ett av de mest avsevärda fynden i psykologin under de senaste 20 åren är att människor väljer sitt eget sätt att tänka.”

-Martin Seligman-

Alla kan ge sig ut i denna värld när som helst. Men om det finns ett budskap vi bör komma ihåg är det att det inte finns något magiskt recept för att nå ett “fullt liv”, för att nå lycka.

Det finns dock en process, en daglig, minutiös och permanent investering där vi bekämpar försvagande attityder, försvarsmekanismer och besatta cykler av tankar som agerar som sanna fiender.

Hur uppstod positiv psykologi?

För att uppnå ovanstående kan vi ta flera olika vägar: få coachning, låta en motivationsguru vägleda oss eller börja på en bra kurs. Men hur konstigt det än må verka så finns det en modell som innehåller allt – en vetenskap av mänskligt välmående som alltid finns där. Det är en vi redan kan nå som ett berikande lager som ger näring åt majoriteten av alla strömmar vi upplever idag. Vi talar givetvis om positiv psykologi.

Professor Martin Seligman lade grunden för detta koncept på 1990-talet. Därefter dröjde det inte länge innan aspekter av det som nu är extremt relevanta och välkända för allmänheten började frodas. Till exempel motståndskraft, emotionell intelligens, kreativitet och Mihaly Csikszentmihalyis flow-koncept.

Så om vi verkligen vill göra en förändring och fullt utveckla vår personlighet för att nå välmående, är det aldrig fel att gå direkt till källan. Där kan vi fördjupa oss i de huvudsakliga koncepten och de grundläggande verktyg man finner i bra böcker om positiv psykologi.

De är fönster av kunskap på denna resa i sökandet efter lycka.

Anamma positivitet

Våra bästa böcker om positiv psykologi

1. Verklig lycka: en grundbok i positiv psykologi – Martin Seligman

Martin Seligman – psykolog, författare och chef för psykologiavdelningen vid University of Pennsylvania – ses ofta som den positiva psykologins fader, eller åtminstone dess mest välkända förespråkare. Det var han som tog de första stegen mot ett nytt perspektiv i beteendevetenskap.

Han sköt studerandet av patologi åt sidan för att exklusivt fokusera på att möjliggöra mänskligt välmående. Det är därför Seligman är den sanna pionjären av utvecklingen av en vetenskaplig metod som förklarar hur vi kan uppnå lycka.

Så i denna bok kommer vi inte bara finna motiverande uttalanden – meningslösa kedjor av fina ord. I detta verk finns studier, kontrasterande perspektiv och giltiga perspektiv som visar oss hur autentisk lycka föds ur vår mänskliga styrka.

Att veta hur man använder dem, förstår dem och jobbar med dem är vår prioritet.

2. Being Happy – Tal Ben-Shahar

Under 2006 lade Harvard University till sin populäraste kurs någonsin. Kursen hette “Hur man är lycklig” och leddes av den israeliska professorn Tal Ben-Shahar. Numera är han en av de huvudsakliga förespråkarna av positiv psykologi. Han samlar alla sina perspektiv, praktiska övningar och teorier i denna bok.

Något intressant Ben-Shahar ger oss en skymt av är att autentisk lycka inte exkluderar att man tar in och accepterar sitt eget emotionella obehag. Av denna anledning citerar han Viktor Frankl: “Vad människan faktiskt behöver är inte ett spänningslöst tillstånd, utan snarare att kämpa för ett värdigt mål, en fritt vald uppgift. Vad han behöver är inte upplösningen av spänning till varje pris, utan kallet från en potentiell mening som väntar på att uppfyllas av honom.”

I boken Being Happy kommer vi även finna allt från meditationstekniker till strategier för daglig tacksamhet.

Being Happy av Csikszentmihalyi

3. Flow: The Psychology of Optimal Experience – Mihaly Csikszentmihalyi

Att tala om böcker om positiv psykologi är att tala om Mihaly Csikszentmihalyi och hans arbete med konceptet “flow”. Hans närvaro på denna lista är en absolut nödvändighet, och att läsa denna bok är extremt berikande.

Man kan definiera “flow” på en rad olika sätt. Det enklaste är dock att se det som en dimension av tacksamhet. Se det som en “optimal upplevelse” där kaos och oro försvinner från vårt sinne. När vi funnit välmående genom en konkret uppgift: det som identifierar oss, det som bäst ligger i linje med vårt sanna jag.

Det är ett njutbart tillstånd, en uppenbarelse där du faktiskt kan finna essensen av ett lyckligt liv. Och därför är detta en av de bästa av alla böcker om positiv psykologi.

I denna värld av oändliga teknologier och vetenskapliga framsteg bjuder han med denna bok in oss att fokusera all vår psykologiska energi och uppmärksamhet på konkreta objekt. Han bjuder in oss att finna glädje i enkla uppgifter. Vi bör sätta egna planer och mål på horisonten för att uppleva autentiskt välmående.

4. En ny jord – ditt inre syfte – Eckhart Tolle

Eckhart Tolle led av djup depression under majoriteten av sitt liv. När han var 29 år gammal började han få självmordstankar, och en natt var han på väg att avsluta sitt liv. Men kommande morgon hade allt förändrats. Tvångstankarna hade försvunnit eftersom han funnit en ny mening med livet, ett inre uppvaknande och en inspiration: han ville leva.

“Den primära orsaken till olycka är aldrig situationen, utan tanken på den.”

-Eckhart Tolle-

The Power of Now

I En ny jord – ditt inre syfte tar Tolle ett steg längre än sin bok The Power of Now. Han utforskar till exempel strukturen hos egot och förklarar hur det skapar avstånd mellan oss och det som Seligman talar så ofta om: mänskliga styrkor.

5. Overcoming Adversity: The Power of Resilience – Luis Rojas-Marcos

Luis Rojas-Marcos är en välkänd psykiatriker och forskare. Hans texter är berikande och sätter oss inom räckhåll för de dimensioner av psykologin som vi måste förstå för att leva bättre liv.

I Overcoming Adversity: The Power of Resilience får vi veta hur vi alla, även om vi inte tror det, har psykologiska och biologiska mekanismer som förbereder oss på att härda ut och konfrontera motgångar.

Det är faktiskt vad människor har gjort genom historien, för överlevnad är regeln. Och vi överlevde tack vare ett fantastiskt verktyg: motståndskraft. I denna bok lär vi oss hur man jobbar med den och tar hand om dess pelare – de grundläggande rötter som är självkänsla, självkontroll, optimism och givetvis positivt tänkande.

6. 59 Seconds: Think a Little, Change a Lot – Richard Wiseman – en av de mest ögonöppnande av alla böcker om positiv psykologi

Detta är en bok du måste läsa. I den löser Richard Wiseman – psykologiordförande vid University of Hertfordshire – upp de klassiska myterna och stereotyperna om lycka för att öppna våra ögon. Över tio kapitel utforskar han originellt och effektivt dimensioner såsom motivation, övertalning, attraktion, kreativitet och emotionellt välmående.

Det mest intressanta och nyskapande hos professor Wisemans bok är att den bjuder in oss att eliminera negativa idéer och falska attityder på bara 59 sekunder…

“Livet orsakar samma motgångar och tragedier för optimisten som pessimisten, men optimisten klarar av dem bättre.”

-Martin Seligman-

7. How Full is Your Bucket? Positive Strategies for Work and Life – Donald O. Clifton

Om Martin Seligman är den positiva psykologins fader, är Donald O. Clifton dess farfar. Hans verk är grunden för denna vetenskap. Denna bok innehåller all hans filosofi, alla rötter och de fönster mot mästerlig kunskap som vi aldrig tröttnar på att titta genom.

När det kommer till böcker om positiv psykologi är detta definitivt en att ha i bokhyllan. Den vägleder oss inte bara mot att “fylla” våra liv med positiva känslor. Den inspirerar oss även med alla lärdomarna ur hans dagliga arbete, där han har hjälpt människor och utvärderat tusentals affärsverksamheter.

Massvis av positiv energi ligger dold inom dess sidor, och att sänka ned oss i dem är en otrolig upplevelse.

Vi är medvetna om att det finns många fler boklistor och böcker om positiv psykologi. Dessa sju förslag är dock en bra introduktion, en startpunkt varifrån du kan reflektera och så små frön av förändring.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Seligman, Martin (2011). “La auténtica felicidad” Zeta de Bolsillo
  • Ben-Shahar, Tal (2011). “La búsqueda de la felicidad”, Alenta
  • Ekhart, Tolle (2004). Una nueva tierra: un despertar al propósito de la vida: Norma
  • Rojas, Marcos (2011). “Superar la adversidad: el poder de la resiliencia” Booket
  • Donald O. Clifton, (2005).¿Está lleno su cubo? Estrategias para potenciar sus emociones positivas “, Empresa activa

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.