7 destruktiva myter om förhållanden

Det finns många myter som förvränger vår uppfattning om parrelationer och som inte har någon grund i verkligheten. Det är viktigt att slå hål på dem om man vill uppnå sund och genuin kärlek.
7 destruktiva myter om förhållanden
Francisco Pérez

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Pérez.

Senaste uppdateringen: 17 april, 2024

Mänskliga varelser har en grundläggande, naturlig tendens att knyta an och skapa relationer. Det börjar med relationen i samklang med och beroende av din mor. På ett eller annat sätt kvarstår den här tendensen att skapa relationer genom hela livet. Men om vi faller för myter om förhållanden kan dessa relationer försämras.

“Välj din partner väldigt noga. 90% av din lycka och sorg kommer att bero på det valet. Men efter att du har gjort ditt varsamma val har arbetet bara just påbörjats.”

I kärleksförhållanden kan problem uppkomma och bestå av en rad olika anledningar. Här kommer vi att fokusera på myter om förhållanden. Dessa är föreställningar som vårt samhälle och vår kultur presenterar som sanningar, men som istället för att hjälpa gör dem mer komplicerade.

Destruktiva myter - par måste göra allt ihop

7 destruktiva myter om förhållanden som påverkar dem negativt

Dessa myter är allmänt vedertagna i vårt samhälle. Vi antar att de är sanna och ifrågasätter dem nästan aldrig. Men vi kan få betala ett högt pris om vi accepterar dem som fullständiga sanningar.

Par bör göra allt tillsammans

Det här är myten om det perfekta förhållandet. Om par gjorde allt tillsammans skulle de sluta vara individer och förlora sin egen identitet. Det är sant att du måste kunna räkna med den andra personen, men inte vara helt beroende av honom eller henneFör om personen faller, faller du med denne.

Det är viktigt att ta beslut tillsammans, men inte alla beslut ska vara gemensamma. Det är här myten om romantisk kärlek tar över. När vi tror på en sådan här myt om förhållanden så tror vi att förälskelsen kommer att vara för evigt. Men om vi känner oss tvingade att tala om absolut allting för vår partner så kan det kännas överväldigande och utgöra ett hot mot vår identitet.

“Vi bryr oss mer om förälskelsens behag än friden av ett stabilt förhållande. Vad som är viktigt är inte hur mycket personen älskar dig, utan hur denne älskar dig.”

-Walter Riso-

Att skaffa barn kommer fixa allt

Barn stärker förhållanden – om de redan är starka och hälsosamma. Men att få ett barn kommer bara att göra saker värre om paret inte fungerar bra ihop. Att bli förälder innebär stora förändringar för båda parterna. Dessa förändringar kommer inte att slå väl ut om förhållandet inte är bra till att börja med.

Innan man tar på sig ansvaret för ett barn är det en god idé att se till att förhållandet är stabilt och flexibelt. Det är ett absolut måste att ha öppen kommunikation. Barn behöver föräldrar som är överens och upprätthåller reglerna i hemmet.

Förhållanden ska vara 50/50, kanske den mest orealistiska av dessa myter om förhållanden

Flexibilitet i könsrollerna är generellt sett positivt i förhållanden. Men att påtvinga en stel 50/50-uppdelning kommer normalt sett att leda till stora problem i det dagliga samlivet. Konventioner som kanske ser ojämställda ut kan faktiskt skapa mer balans och harmoni. Annars kanske det slutar med att ni grälar över hur många gånger ni lagat mat eller tvättat kläder.

Destruktiva myter kan förstöra förhållanden

Ett förhållande kommer att få alla dina drömmar att slå in

Av alla de myter om förhållanden som florerar där ute är denna en av de största. Tänk vilken enorm börda det är för en människa att uppfylla alla dina drömmar och behov. Det är ett tecken på naiv kärlek och emotionell omognad. Människor i ett förhållande som detta älskar för att de behöver. De har en stor brist på tillgivenhet och det smyger sig in i beslutsfattandet.

Emotionellt mogna människor är okej oavsett om de är i ett förhållande eller inte. De beslutar sig för att leva med en annan människa för att de älskar personen, inte för att de behöver denne.

“Aldrig ovanför dig. Aldrig nedanför dig. Alltid bredvid dig.”

-Walter Winchell-

Om han/hon älskar mig, kommer han/hon att kunna läsa mina tankar

Detta är en av de mest spridda destruktiva myterna om förhållanden. Den lägger grunden för enorma kommunikationsproblem. Sanningen är att det är omöjligt att veta vad den andra personen tänker. Det är ett allvarligt misstag att försöka läsa den andra personens tankar eller förvänta sig att denne kan läsa dina.

Det finns par som tror att det betyder mindre om deras äkta hälft måste bli ombedd att ge dem något. Så förutom att inte njuta av vad de får och skapa spänning ser de även ned på vad som faktiskt kan vara ett genuint uttryck av kärlek.

Den här myten har även en massiv, väldigt negativ konsekvens på det sexuella planet. Varför? Därför att din partner förväntar sig att du ska veta vad han eller hon gillar. Men faktum är att om han eller hon aldrig talar om det för dig, kommer du aldrig att få veta!

Ett olyckligt par är bättre än separata hushåll

Det är få situationer som är så smärtsamma och destruktiva som att stanna i ett kärlekslöst förhållande utav rädsla, skuld eller plikt. Att stanna i en relation “för barnens skull” gör båda föräldrarna ansvariga.

Det bästa för allas välmående, barnens och parets, ifall förhållandet inte fungerar, är en vänskaplig separation. Barnen bör inte få känslan att de förlorar sina föräldrar. Även om de separerar kan två människor vara bra föräldrar.

Destruktiva myter - kommunikation är viktigt

Motpoler attraherar, en av våra vanligaste myter om förhållanden

Det är sant att vissa skillnader kan vara fördelaktiga för ett givande, stimulerande förhållande. Men lyckliga par har vanligtvis åtminstone ett par fundamentala likheter. Det är lätt att se att ett förhållande inte blir tillfredsställande om det finns fler olikheter än likheter, och om olikheterna är extrema.

Om en person gillar att dela med sig av sina känslor men den andra inte agerar så alls, kommer problem uppenbarligen uppstå. Om en är extrovert och social och den andra är introvert, kommer det uppstå konflikter. Detsamma är fallet om den ena är passionerad och den andra kall; eller om en gillar att spendera pengar och den andra är väldigt sparsam. Motpoler kanske attraherar, men de är inte lätta att leva med.

Se till att undvika att tro på dessa myter om förhållanden; de kommer inte vara dig till gagn.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.