7 karaktärsdrag hos auktoritära människor

7 karaktärsdrag hos auktoritära människor
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 10 maj, 2023

Auktoritära människor kastar en lång hotande skugga över våra liv. Vare sig det är inom familjen, på arbetet eller i politiken så är de inte svåra att upptäcka, främst på grund av deras användning och missbruk av makt. I deras sinne finner man fördomar och ett behov att dominera, såväl som cynism, dubbelmoral och intolerans.

Studier visar att den auktoritära personligheten har sin början i slutet av andra världskriget och Förintelsen. Det var en förödande tid, så avtrubbande och märklig att den akademiska världen frågade sig hur rasism, fördomar och auktoritarianism kunde ha gått så långt.

Ett av de största namnen i den här vetenskapliga, psykologiska och filosofiska rörelsen var Theodor W. Adorno. Det var han som – baserat på Erich Fromms teorier och en utförlig analys av antisemitismens ideologi och dåtidens antidemokratiska rörelse – gav form till vad som nu är känt som “Berkeley-studien”. Där blev den auktoritära personligheten rigoröst definierad och placerad i ett psykoanalytiskt och psykosocialt sammanhang.

Vissa kallar dock Adornos premisser utdaterade eftersom tiderna onekligen har förändrats och omständigheterna likaså. Men auktoritära människor kräver fortfarande makt och kommer alltid att göra det. Detta är lika sant i den politiska arenan som i vårt privatliv.

En auktoritär karaktär och blind strävan efter dominans är trots allt en infektion hos vissa människor. Det är ett psykologiskt koncept som vi ser alltför ofta och som vi lär oss upptäcka. Nedan finner du karaktärsdragen som definierar dem.

“Stolthet är en oförmåga som normalt sett drabbar vanliga dödliga som plötsligt finner sig själva besitta en ynklig del av makten.”

-Jose de San Martin-

1. Blind lojalitet till värderingar, vanor och ideal

Auktoritära människor kategoriserar världen med enkelheten och stelheten hos en femåring. Saker och ting är svarta eller vita, och alla som antar samma perspektiv, värderingar och åsikter är på rätt spår. Den som har en annan uppfattning utgör dock ett potentiellt hot.

På samma gång har auktoritära personer ofta en välutvecklad uppfattning om vad som är “en bra man”, “en bra far”, “en god son” eller en “god kvinna”. Deras politiska läggning, deras religion eller deras favoritlag är praktiskt taget heliga och oantastliga.

Auktoritära människor som skuggdockor

2. Etnocentrism hos auktoritära människor

Mina saker är bäst. Som en utökning av detta är mitt land, min kultur och mitt språk inte bara det mest värdiga, utan de enda tänkbara och acceptabla alternativen. Denna attityd och sinnesstämning leder till diskriminering och kränkande beteenden. Det rör sig om farliga fördomar som stöter bort allt som är annorlunda. Med andra ord föraktar auktoritära människor allt som inte passar deras trångsynta tankesätt.

3. En kultur av rädsla

Genom valet av Donald Trump till president har vi nu ändlösa mängder exempel på etnocentrism. Det fanns dock ett specifikt exempel under valkampanjen, när Mexikos för detta president Vincente Fox gav en pricksäker definition av vad Trump representerade för honom: en auktoritär personlighet som utövar makt baserad på rädsla.

Allt som kommer utifrån USA:s gränser är ett “hot”. Det är därför nödvändigt att ge bränsle till den rädslan, förkastelsen av det “andra” – vem det än må vara. Detta vann i USA, men vinner även mark i många andra sammanhang. Det är framförallt tydligt i familjer eller nära relationer där en person är snabb att använda hot och drama för att föda rädslan och utöva dominans.

4. Mina prestationer kommer alltid vara bättre än dina

Det spelar ingen roll vad du är bra på, vad du har studerat eller vad du gillar; den auktoritära personen kommer alltid att ligga steget före dig.

Om du har en lång lista av kvalifikationer kommer den säga att du saknar livserfarenhet, vilket den auktoritära personen givetvis har i överflöd. Om du är duktig och kompetent på ditt arbete kommer den försöka hindra dig genom att försäkra dig om att uppgifterna som du fått inte matchar dina förmågor, eftersom auktoritära människor inte står ut med att någon annan är framgångsrik. Utom dem själva såklart.

Auktoritära människor manipulerar

5. Auktoritära människor och aggressivt ledarskap

Alla vet vi att auktoritära människor gillar att bestämma. Men deras ledarskap är inte demokratiskt. De kommer aldrig att leda med emotionell intelligens, som ironiskt nog är vad som tar fram det bästa hos människor och skapar harmoni, tillit och behaglig samexistens. Detta leder i sin tur till lycka och produktivitet.

Auktoritära ledare är aggressiva, saknar empati, bryr sig bara om sina egna behov och har väldigt låg tolerans för frustration. De är oförmögna att identifiera vad andra behöver. Dessutom har de en tendens att motarbeta dem eftersom de ser dem som svagheter.

6. Fördomar och stelt tänkande

De säger att det är svårare att bryta en fördom än att klyva en atom. Dessvärre är detta sant, och ytterligare ett karaktärsdrag hos auktoritära människor. Deras tankesätt är extremt stelt. De lämnar inget rum för åsikter andra än sina egna. Det finns säkerligen ingen plats över för någon annan “sanning” än den de själva kommit fram till.

Fördomar och stelt tänkande är vårt samhälles termiter. Med andra ord försvagar de samhället och allt hopp om sann ömsesidig respekt.

Auktoritära människor som hot

7. Auktoritära människor för ytliga resonemang

Auktoritära människor lever i en drömvärld. Vid första anblick kan de verka respektingivande och skrämmande. De sätter ofta sig själva på höga piedestaler, men är i grunden svaga. Lyssna bara på deras argument så kommer du upptäcka ett enkelt sinne tomt på idéer och stabila resonemang.

Deras lilla värld är begränsad till att försvara vad de ser som en universell sanning. Det är dock ofta nog att utmana dem med några få argument för att hela deras ytliga ideologi ska falla i bitar.

Det största problemet med auktoritära människor är att det finns aggression bakom deras ytliga resonerande. Därför reagerar de väldigt illa när de känner sig hotade eller placerade i en underordnad position.

Vi behöver alltså veta hur man hanterar de här människorna på bästa sätt. Att hålla avstånd från dem är den bästa strategin om du vill hålla dig säker. Vi måste även lära oss hur vi känner igen detta beteende så att vi kan hindra det från att sprida sig och infektera vår värld.

Bibliografiska referenser:

Adorno, TW (1950). The authoritarian personality. New Yrk: Harper.

Martin, JL (2001). The authoritarian personality, 50 years later: What questions are there for political psychology? Political psychology 22 (1), 1-26.

Altemeyer, B. (1988). Enemies of freedom: Understanding right-wing authoritarianism. San Francisco: Jossey-Bass.

Dean, J. (2006). Conservatives without conscience. New York: Viking Press.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.