Såren från auktoritarianism tar längst tid att läka

Såren från auktoritarianism tar längst tid att läka

Senaste uppdateringen: 25 oktober, 2018

Förnedringen, aggressionen, och känslan av att ha blivit styrd… Såren efter att ha blivit utsatt för auktoritarianism läker väldigt långsamt, och ärren kan bli kvar för evigt. Därför kan skuggan av en auktoritär mor eller far, en dominant partner eller en narcissistisk och auktoritär chef stanna kvar med oss i år framöver i form av en knut som inte går att knyta upp.

På grund av detta så är det alltid viktigt att prata om auktoritarianism. Det spelar ingen roll om det är från en psykisk eller social synvinkel, det skadar aldrig att analysera detta ämne, som skapade ett sådan historisk tumult. Theodor Adorno teoretiserade angående den auktoritära personligheten i sin bok år 1950. Sedan dess så har undersökningar angående just auktoritärer verkligen gjort framsteg tack vare social psykologi och mycket utredning och efterforskning.

Trots att det finns mycket pålitlig information om denna psykologiska profil så finns det dock inte särskilt mycket information om vilken påverkan som auktoritärer kan ha på andra. I det här fallet så pratar vi inte bara om påverkan av en auktoritär förälder; vi menar även att man kan bli påverkad i romantiska relationer och i arbetssituationer kontrollerade av en auktoritär person.

Förhållanden med en auktoritär person kan vara försvagande och skadliga. Dessutom så kan man känna som att man inte alltid vet hur man ska hantera ett sådant förhållande. Därför är det en väldigt viktig fråga som är värd att gräva lite mer på djupet i.

Pojke med grenar på ryggen

Såren från auktoritarianism skapar bestående ärr

Poeten Luis Cernuda sa att vi alla är ekon av något. Vi alla bär en röst, en vikt, en börda som stannar hos oss medvetet eller omedvetet. Till exempel vet vi alla att en barndom präglad av misshandel och försummelse har traumatiska konsekvenser som påverkar barnet på alla plan: emotionellt, psykologiskt och när det kommer till utveckling, etc. Skuggan av auktoritarianism är närvarande på många sätt i vårt samhälle. Dessutom så lever inte bara auktoritärer bland oss, utan vi låter dem leva med oss.

Det finns mödrar och fäder som underskattar sina barn och kontrollerar dem på ett överdrivet och skadligt sätt. Detta begränsar barnens emotionella utveckling. På ett liknande sätt inträffar detta i många organisationer och företag. Vi värdesätter innovation, kreativitet och mänskligt kapital, men det finns fortfarande de som har ledande positioner som föredrar foglighet. Denna sortens ledare tvekar inte att förminska och kontrollera deras arbetare.

Dr. Eric R. Maisel, som är en välkänd psykolog och författare på universitetet i Kalifornien, validerade under 2017 en enkät för att bedöma skadorna från auktoritarianism. Detta intressanta redskap hjälper oss att undersöka hur människor påverkas av auktoriteters dynamiska verkan. Efter det att Maisel delat ut enkäten på universitet, hälsokliniker och välkända företag, kunde forskarna dra slutsatsen att en stor del av befolkningen var ärrade av auktoritarianism. Det betyder alltså att en auktoritär person hade präglat dem på något sätt någon gång i livet.

Kvinna sitter på fältet

Påverkan av auktoritarianism

Maisels skala uppskattar tio dimensioner som finns i varje relation, om det så är en familjerelation, med en partner eller om det är en arbetsrelation. Om vi identifierar dessa dimensioner så kan det hjälpa oss att minska den negativa påverkan som auktoritarianism kan ha på oss och att agera innan auktoritärens negativa påverkan formar vårt sätt att tänka och handla.

Detta är dimensionerna:

 • Hot och användningen av rädslan för utpressning.
 • Undervärdering av andra.
 • Idealistiska regler (oklara, meningslösa eller vaga regler)
 • Hat: denna känsla är alltid närvarande, och den riktas mot oss eller andra. Auktoritären har alltid folk på deras “svartlista” som de hatar och anser vara deras fiender.
 • De har deras egen sanning, bild och uppfattning av hur världen är. Enligt dem har alla andra fel.
 • De är kontrollerande, men auktoritärens kontrollbehov är mycket större än vanligt. De tycker också om att förlöjliga och förnedra andra.
 • Onyanserat tankesätt.
 • De är påträngande.
 • De litar inte på någon eller något.
 • De har ingen som helst empati.

Anatomin hos de auktoritära såren

Såren som skapas av auktoritärer är traumatiska. De kan förändra vår personlighet, ändra våra val och ge oss ett förvridet synsätt när vi tänker på oss själva. Allt detta beror på hur många gånger vi varit i kontakt med den auktoritära människan och hur vi avslutade relationen med den personen.

Låt oss titta effekterna som denna typen av misshandel och kontroll kan ha på oss:

 • Låg självkänsla.
 • En känsla av att vi inte har kontroll över oss själva.
 • Osäkerhet.
 • Ångest och posttraumatisk stress.
 • Känslor av maktlöshet eller att vara värdelös
 • Frustration och ackumulerad ilska som vi inte vet var vi ska rikta.
Hopkrupen flicka

Hur kan vi läka såren från auktoritarianism?

Många människor går i terapi flera år efter att de har jobbat på ett företag. När de har lämnat företaget så känner de behovet av att släppa på många känslor. De led på jobbet och deras värdighet var kränkt. På jobbet så blev de misshandlade, kontrollerade och förnedrade av makthavare.

I många förhållanden kan man uppleva samma sak när en av personerna agerar på ett liknande sätt. Därför måste vi hålla i åtanke att vi upplever en typ av misshandel när vi känner att vår frihet begränsas på något som helst sätt. Det kanske inte märks fysiskt. Vår strafflagstiftning skulle troligtvis inte ens registrera dessa beteenden som klagomål. Hursomhelst så hotar de auktoritära handlingarna våra rättigheter, och vi måste skydda oss själva.

I dessa fall så bör de psykologiska ingreppen fokusera på att återuppbygga den förlorade självkänslan. Patienten behöver dela med sig av de skadliga situationerna på ett verbalt sätt. De behöver upptäcka, förstå och acceptera att de är offer för psykologisk misshandel. Därutöver så används terapier som EMDR (avtrubbning och upparbetning) mer och mer för att behandla obehagliga och traumatiska händelser, minska ångest och gynna emotionell återhämtning.

Slutligen, vi bör aldrig tillåta att auktoritarianism kommer in i våra liv obemärkt. Det kan ge allvarliga konsekvenser.

Detta kanske intresserar dig
Att lära sig att säga nej på jobbet – bestämdhet på arbetsplatsen
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Att lära sig att säga nej på jobbet – bestämdhet på arbetsplatsen

Att veta hur man säger nej på jobbet är en viktig social färdighet som vi kallar för bestämdhet. Bestämda personer har hälsosam självkänsla.