Såren från auktoritarianism tar längst tid att läka

Såren från auktoritarianism tar längst tid att läka
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 20 december, 2022

Förnedringen, aggressionen och känslan av att ha blivit styrd… Såren efter att ha blivit utsatt för auktoritarianism läker väldigt långsamt, och ärren kan bli kvar för evigt. Därför kan skuggan av en auktoritär mor eller far, en dominant partner eller en narcissistisk och auktoritär chef stanna kvar med oss i åratal framöver i form av en knut som inte går att knyta upp.

På grund av detta är det alltid viktigt att prata om auktoritarianism. Det spelar ingen roll om det är från en psykisk eller social synvinkel, det skadar aldrig att analysera detta ämne, som skapade ett sådan historisk tumult. Theodor Adorno teoretiserade angående den auktoritära personligheten i sin bok år 1950. Sedan dess har undersökningar i ämnet verkligen gjort framsteg tack vare social psykologi och mycket utredning och efterforskning.

Trots att det finns mycket pålitlig information om denna psykologiska profil så finns det dock inte särskilt mycket information om vilken påverkan som auktoritära personer kan ha på andra. I det här fallet pratar vi inte bara om påverkan av en auktoritär förälder; man kan även bli drabbad i kärleksförhållanden och i arbetssituationer kontrollerade av en auktoritär person.

Förhållanden med en auktoritär person kan vara försvagande och skadliga. Dessutom kan man känna som att man inte alltid vet hur man ska hantera ett sådant förhållande. Därför är det en väldigt viktig fråga som är värd att undersöka lite mer på djupet.

Pojke med grenar på ryggen

Såren från auktoritarianism skapar bestående ärr

Poeten Luis Cernuda sa att vi alla är ekon av något. Vi bär alla en röst, en vikt, en börda som stannar hos oss medvetet eller omedvetet. Till exempel vet vi alla att en barndom präglad av misshandel och försummelse har traumatiska konsekvenser som påverkar barnet på alla plan: emotionellt, psykologiskt och när det kommer till utveckling etc. Skuggan av auktoritarianism är närvarande på många sätt i vårt samhälle. Dessutom lever inte bara auktoritära personer bland oss, utan vi låter dem leva med oss.

Det finns mödrar och fäder som underskattar sina barn och kontrollerar dem på ett överdrivet och skadligt sätt. Detta begränsar barnens emotionella utveckling. På ett liknande sätt inträffar detta i många organisationer och företag. Vi värdesätter innovation, kreativitet och mänskligt kapital, men det finns fortfarande de som har ledande positioner som föredrar foglighet. Denna typ av ledare tvekar inte att nedvärdera och kontrollera sina anställda.

Dr. Eric R. Maisel, som är en välkänd psykolog och författare från University of California, validerade under 2017 en enkät för att bedöma skadorna från auktoritarianism. Detta intressanta redskap hjälper oss att undersöka hur människor påverkas av auktoriteters dynamiska verkan. Efter det att Maisel delat ut enkäten på universitet, hälsokliniker och välkända företag, kunde forskarna dra slutsatsen att en stor del av befolkningen var ärrade av auktoritarianism. Med andra ord hade en auktoritär person präglat dem på något sätt någon gång i livet.

Kvinna som sitter på fält

Påverkan av auktoritarianism

Maisels skala mäter tio dimensioner som finns i varje relation, oavsett om det är en familjerelation, ett kärleksförhållande eller en arbetsrelation. Om vi identifierar dessa dimensioner kan det hjälpa oss att minska den negativa påverkan som auktoritarianism kan ha på oss och att agera innan den auktoritäres negativa påverkan formar vårt sätt att tänka och handla.

Detta är dimensionerna:

 • Hot och användningen av rädslan för utpressning.
 • Undervärdering av andra.
 • Idealistiska regler (oklara, meningslösa eller vaga regler)
 • Hat: denna känsla är alltid närvarande, och den riktas mot oss eller andra. De auktoritära har alltid personer på sin “svarta lista” som de hatar och anser vara sina fiender.
 • De har sin egen sanning, bild och uppfattning av hur världen är. Enligt dem har alla andra fel.
 • Auktoritära personer är kontrollerande, men deras kontrollbehov är mycket större än vanligt. De tycker också om att förlöjliga och förnedra andra.
 • Onyanserat tankesätt.
 • De är påträngande.
 • De litar inte på någon eller något.
 • De har ingen som helst empati.

Anatomin hos de auktoritära såren

Såren som skapas av auktoritära personer är traumatiska. De kan förändra vår personlighet, ändra våra val och ge oss ett förvridet synsätt när vi tänker på oss själva. Allt detta beror på hur många gånger vi varit i kontakt med den auktoritära personen och hur vi avslutade relationen med denne.

Låt oss titta på effekterna som denna typ av misshandel och kontroll kan ha på oss:

 • Låg självkänsla.
 • En känsla av att vi inte har kontroll över oss själva.
 • Osäkerhet.
 • Ångest och posttraumatisk stress.
 • Känslor av maktlöshet eller att vara värdelös.
 • Frustration och ackumulerad ilska som vi inte vet vart vi ska rikta.
Hopkrupen flicka som blivit utsatt för auktoritarianism

Hur kan vi läka såren från auktoritarianism?

Många människor går i terapi flera år efter att de har jobbat på ett företag. När de har lämnat företaget så känner de behovet av att släppa på många känslor. De led på jobbet och deras värdighet var kränkt. På jobbet blev de psykiskt misshandlade, kontrollerade och förnedrade av makthavare.

I många förhållanden kan man uppleva samma sak när en av personerna agerar på ett liknande sätt. Därför måste vi ha i åtanke att vi upplever en typ av misshandel när vi känner att vår frihet begränsas på något som helst sätt. Det kanske inte märks fysiskt. Vårt rättsväsende skulle troligtvis inte ens registrera dessa beteenden som klagomål. Hursomhelst så hotar de auktoritära handlingarna våra rättigheter, och vi måste skydda oss själva.

I dessa fall bör de psykologiska ingreppen fokusera på att återuppbygga den förlorade självkänslan. Patienterna behöver dela med sig av de skadliga situationerna på ett verbalt sätt. De behöver upptäcka, förstå och acceptera att de är offer för psykologisk misshandel. Därutöver används terapier som EMDR (desensibilisering och bearbetning) mer och mer för att behandla obehagliga och traumatiska händelser, minska ångest och främja emotionell återhämtning.

Slutligen bör vi aldrig tillåta att auktoritarianism kommer in i våra liv obemärkt. Det kan ge allvarliga konsekvenser.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.