9 vanor hos en positiv person

9 vanor hos en positiv person
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Att bli en positiv person, om du inte redan är en, kan verka enkelt. Men det är inte alltid så lätt. Att välja att tänka positivt är särskilt viktigt om man håller med om synsättet att vi är vad vi tänker. Att tänka positivt och ta sig an en optimistisk attityd har många uppsidor. Det är betydligt mer fördelaktigt jämfört med att falla för förlorarens pessimistiska frestelser.

Varför är det då så viktigt att tänka positivt och vilka är fördelarna med att vara optimistisk? Och vad behöver vi göra för att kunna lägga i den där andra växeln och se saker ur en mer positiv synvinkel? Kan vi verkligen styra hur vi tänker och bli en positiv person?

Ett positivt sinne är ett kraftfullt sinne

Vad vi vet säkert är att en positiv attityd kan få oss att nå höjder som vi annars inte kunnat nå. Ur den aspekten kan en förändring i tankesätt innebära skillnaden mellan den person som vi är idag och den som vi vill vara.

Vi skyller gärna våra misslyckanden och motgångar på andra. Vi tänker att de bidrar till våra svackor, men det är inte alltid så.

Nästa gång ett projekt inte rullar på, eller du har något problem, titta på dig själv och utvärdera situationen noga. Tänk på hur ofta vår inställning styr vad vi gör och hur vi reagerar på människor och tillfälligheter.

En positiv person tar många medvetna beslut som spelar stor roll för dennes välbefinnande. Vi behöver fråga oss själva – vad vinner vi på att tänka positivt istället för att ge efter för pessimismens frestelser? Vart och ett av de beslut vi fattar påverkar våra liv.

Glad person

Att bli en positiv person innebär att bryta vanor

Optimism är en inlärd förmåga. Det betyder dock inte att det är omöjligt att omprogrammera hur vi tänker och ser på saker. Studier visar lyckligtvis att vi kan lära oss själva att se världen med mer positiva ögon.

En av nyckelfaktorerna för ett nytt synsätt är att bryta invanda mönster. Vanor kan göra oss framgångsrika. Men de kan också utgöra hinder som håller oss tillbaka och får oss att misslyckas. Vanor – goda som dåliga – är ofrånkomliga och utgör en del av hur vi lever våra liv. De besitter makten att forma miljön runt omkring oss, och till stor del även att forma oss själva.

Det är inte en lätt sak att skaffa sig goda vanor – inte ens för väldigt framgångsrika personer. När det är dags att införa goda vanor i våra rutiner, då börjar den riktiga kampen. Det är därför det är en utmaning att vara proaktiv och en ansträngning att bygga upp goda vanor, för oss alla.

Genom att fokusera på att vara proaktiv istället för reaktiv, hjälper du dig själv att skapa goda vanor och bli en positiv person. För att börja någonstans är det bättre att sätta upp som mål att etablera goda vanor, jämfört med att göra sig av med gamla och dåliga.

Knyter sko

Positiva människors vanor

Nedan listar vi 9 vanor som du kan införliva i ditt liv för att odla dina positiva tankar. De kommer att hjälpa dig bli en mer optimistisk och positiv person.

  1. Hitta en optimistisk vinkel på en negativ situation. Ett av de mest enkla och effektiva knepen för att se på saker mer positivt är att alltid höra efter om det finns mer information. Målet är att hitta de bra detaljerna i situationen, och vända motgången till en möjlighet.
  2. Odla en positiv livsmiljö. Välj med omsorg vilka som du spenderar din tid tillsammans med. Välj också vad du väljer att göra med din tid. För att kunna bibehålla en positiv attityd är det helt avgörande att du har stöttande och uppmuntrande influenser i ditt liv. Identifiera de människor och aktiviteter som ger dig en kick – undvik de som drar ner dig.
  3. Gör det långsamt. När saker går för snabbt rör det gärna ihop sig. Vi tänker snabbt, rör oss snabbt… Till slut lever vi också snabbt – och stressat. Genom att skapa positiva tankevanor och tankebanor börjar vi faktiskt röra oss lite mer långsamt, på ett sätt som är positivt för oss.
  4. Stanna upp – andas – fokusera om. Gör inte ett berg av en mullvadshög. Det är lätt att tappa perspektiven, särskilt om man är stressad och det går för snabbt. När du känner att det negativa håller på att äta upp dig, stanna upp, ta ett djupt andetag och fokusera om dina tankar.
  5. Ge positivitet till din omgivning. Vad du får är vad du ger. Ger du positivitet till människorna runt omkring dig kommer du få detsamma tillbaks. Hur du behandlar och tänker om andra påverkar också hur du behandlar och tänker om dig själv. Börja genom att hjälpa, lyssna – med ett leende.
  6. Lev ett hälsosamt liv. Träna regelbundet, bry dig om vad du äter och hur du sover. Detta kommer att hålla din kropp sund och ditt sinne klart. Du kommer därmed att ha energi att kontrollera dina tankar och uppmärksamma spår av negativitet.
  7. Lär dig att svara på kritik på ett sunt sätt. Kritik är nästan oundvikligt – såväl den du ger som den du får. Du kan alltså inte bli kvitt den, men du kan lära dig att ta emot den på ett hälsosamt sätt. Börja med att tänk efter – vad är sant eller objektivt i kritiken? Vad är personlig uppfattning eller åsikter? Släpp det sedan. Om du kan hantera kritiken utan att ta den personligt, är det nämligen ett fantastiskt tillfälle att lära sig och förbättra sig. Dra nytta av situationen!
  8. Börja dagen positivt. Hur du börjar din morgon sätter tonen för resten av dagen. Därför ska du vara uppmärksam på och bry dig om hur du spenderar dina morgnar.
  9. Le! En positiv person ler mycket – positiva människor ler nästan jämt. När du ler visar du optimism, humor, respekt, och du ger ifrån dig bra vibbar. Det är faktiskt också så att du skickar signaler till din egen hjärna att allt är som det ska. Allt är enklare när du ler.

De är omöjligt att sluta tänka, oavsett hur mycket våra tankar ibland plågar oss. Men vad vi faktiskt kan göra är att välja våra tankar. Som de säger i filmen Peaceful Warrior, “Livet är ett val. Du kan välja att vara ett offer eller vad helst du vill vara.”


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.