Alla älskar ett uppriktigt "hur mår du?"

Alla älskar ett uppriktigt "hur mår du?"
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Ett “hur mår du?” tillsammans med ett uppriktigt leende och en välkomnande blick är terapeutiskt. Ibland är det nämligen allt man behöver; ibland räcker dessa tre ord för att du ska känna dig säker och sammankopplad till den andra personen. Du känner dig därmed välkomnad. Du vet att allt kommer bli bra.

Evolutionspsykologi har, märkligt kan tyckas, mycket att säga om detta ämne. Idén är att människor utvecklade social intelligens genom att främja omvårdnad och skydd av medlemmar i gruppen. Därför stöttes individer som inte samarbetade eller stödde gruppen bort.

“Den djupaste principen hos den mänskliga karaktären är önskan att uppskattas, erkännas och värderas.”

-William James-

Arkeologiska och etnografiska bevis visar oss även att fridfullt samarbete och altruism var normalt under jordbrukets tidiga dagar. Det är troligen vad som hjälpte arten att gå framåt.

Det finns faktiskt bevis för att neandertalarna tog hand om sina äldre med noggrann uppmärksamhet. De ärade dem utan att förvänta sig något i gengäld, och utförde senare begravningsritualer som uppvisade tydlig emotionell och religiös symbolism.

Allt detta visar tydligt att oro för och omvårdnad av andra är en del av vad som gör vår art till vad den är. Allt beteende för att tillhandahålla lindring, stöd eller uppmärksamhet påverkar följaktligen vårt fysiska och psykologiska välmående positivt.

Det hjälper oss att överleva och sammankoppla med varandra på ett betydelsefullt sätt. Därför kan ett uppriktigt “hur mår du?” göra mycket mer än vi tror, oavsett om det sker öga mot öga eller inte.

Uppriktig tillgivenhet

Jag är här för att hjälpa dig och jag ber inte om något i gengäld

David Graeber är en välkänd antropolog som är berömd för sin sociala aktivism. En av hans teorier fokuserar på sättet pengar och ekonomin helt förstör vår primitiva altruism.

Han säger att det har förstört vår “gen” för att främja sammanhållning, för att fostra denna vitala förening mellan människogrupper, som låter oss överleva i harmoni. För att backa upp denna idé talar Graeber om inuiterna på Grönland eller irokeserna. Han förklarar att det alltid funnits en uppriktig oro för varandra i dessa samhällen.

Idén om att återbetala en tjänst existerade faktiskt inte. Inuiterna säger “i vårt land är vi människor och vi bryr oss om varandra” . Om någon behöver skor behöver personen bara säga det. Om en jägare har en dålig dag kommer grannarna dela med sig av sin mat till honom.

Blommor i skor

Både i det förflutna och (på vissa håll) i nuet finns det grupper av människor som baserar sina interaktioner med varandra på altruism och att bry sig om andra.

Det finns en uppriktig önskan att bryta sig loss från egots bubbla och uppskatta andra som en del av sig själv. Det låter verkligen som något vi bör utöva i våra så kallade “samhällen” idag.

Ett “hur mår du?” som går bortom artighet

Det är sant, alla hör vi “hur mår du?” på daglig basis. Det är många gånger främst ett sätt att påbörja dialogen med någon. Vi förväntar oss därmed inte ärlighet, för det är bara en formell del av vår kultur.

“Endast han som kan ta hand om vad som tillhör andra får ha sitt eget.”

-George Gurdjieff-

I denna “containerkultur”, som Eduardo Galeano skulle säga, verkar det som om vi glömt principen om mänsklighet som inuiterna och irokeserna fortfarande kommer ihåg. Snarare än bara skor, middag eller varma kläder, behöver folk stöd, förståelse och uppmärksamhet.

Vi behöver uppriktiga ord och personer som genuint bryr sig om oss. Vi vill även att det ska finnas tystnad efter ett “hur mår du?” så att vi får tid att svara, och öppna öron i den andra änden.

Man kramar kvinna och frågar Hur mår du?

Innan vi avslutar måste vi klargöra en sak. Vi måste inte genomgå tuffa perioder för att känna den terapeutiska effekten av ett “hur mår du?”.

Denna enkla fras har nämligen kraften att göra oss lyckliga och känna oss sammankopplade. Låt oss därför ge denna fras större mening och äkthet. Låt oss inte försumma varandra. Ingen mer artighet – låt oss istället lära oss konsten att förstå, erkänna och vara ömsesidiga. Låt oss alltså ge ett autentiskt “hur mår du?” varje dag.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.