Anorexi och självskadebeteende: Symtom och behandling

Anorexi är en välkänd ätstörning som har studerats grundligt. Men visste du att vissa personer med anorexi också skadar sig själva? Kombinationen av dessa två komplexa problem skapar en utmaning för psykvårdspersonal när de ska behandla sina patienter.
Anorexi och självskadebeteende: Symtom och behandling
Judith Francisco

Skriven och verifierad av psykologen Judith Francisco.

Senaste uppdateringen: 16 december, 2022

De flesta har hört talas om anorexi, men visste du att ungefär en fjärdedel av patienterna med anorexi också medvetet skadar sig själva? I den här artikeln kikar vi närmare på kombinationen anorexi och självskadebeteende.

Människor som lider av denna sjukdom tenderar att gå ner så mycket i vikt att de blir försvagade samtidigt som deras kroppar skadas allvarligt. De har ofta väldigt låg självkänsla och känner att de inte har någon kontroll över sin tillvaro. Som ett resultat fokuserar de all sin energi på det enda de tror att de kan kontrollera: sin kost.

Nuförtiden spelar media en viktig roll för att förmedla budskap om värderingar och lämpligt beteende. Det gör att vi överskattar vikten av fysisk attraktionskraft. Detta är det sammanhang som vi alla lever i, och denna kultur har utlöst de första fallen av anorexi med självskadebeteende.

Många människor (främst kvinnor) tar stora hälsorisker för att följa konventionella skönhetsideal. Modellvärlden är full av personer som har genomgått skönhetsoperationer och som följer extrema dieter. Perfektionen de utstrålar döljer dock effektivt vad som verkligen sker under ytan.

Anorexi, självskadebeteende och andra ätstörningar

Ätstörningar är kännetecknade av allvarliga förändringar i ätmönster och -beteende. Det finns två klassiska sjukdomar: anorexia nervosa och bulimia nervosa.

Anorexi är kännetecknat av en förvrängd självbild och ett mycket begränsat matintag. Bulimi, å andra sidan, manifesterar sig väldigt annorlunda. Personer med bulimi ägnar sig åt hetsätning följt av utrensning. I båda fallen leder dock personens negativa självbild till att han eller hon hatar sin kropp.

En kvinna med anorexi och självskadebeteende.

I den här artikeln kommer vi att fokusera på anorexi eftersom det är den av dessa sjukdomar som oftare är relaterad till självskadebeteende. De vanligaste symtomen på anorexia nervosa är:

 • Tvångsmässiga idéer om att man ligga under den “ideala” kroppsvikten.
 • Förvrängd syn på din egen kropp; du känner dig “fet” när du är smal objektivt sett.
 • Amenorré (ingen menstruation).
 • Gradvis minskat matintag, särskilt av livsmedel du anser vara “farliga” (fett, godis etc.)
 • En minskning av sexuell aktivitet och lust.
 • Dålig fysisk hälsa: luftvägsinfektioner, matsmältningsproblem, huvudvärk och ryggvärk.
 • En känsla av att vara kall hela tiden, torr hud, håravfall, uppkomsten av fint hår över hela kroppen, betydande viktminskning.
 • Svaghetskänslor.

Ur en psykologisk synvinkel drabbar dessa störningar människor som definierar sig själva utifrån hur de ser ut. Personer med anorexi säger ofta saker som “jag mår bättre när jag är smal”.

Samtidigt livnär sig anorexi med självskadebeteende på negativt självvärde. När du känner så här kommer du förmodligen att känna dig ledsen eller melankolisk. I denna situation kanske du tycker att det är extremt svårt (eller omöjligt) att njuta av trevliga upplevelser eller att få andra att må bra och känna sig accepterade. Du kan också lida av isolering, relationsproblem, ångest, nervositet, irritabilitet etc.

Hur man diagnostiserar anorexi och självskadebeteende?

Anorexi med självskadebeteende är klassificerad som en andra generationens ätstörning. Det består av anorektiskt beteende tillsammans med kroppsmisshandel och användning av masochistisk taktik för att bli smalare genom att tillfoga sig själv smärta för att bli av med sin aptit. Detta utlöser snabb och kontinuerlig viktminskning.

Anorektiska patienter blir extremt smala, men de känner sig fortfarande feta när de ser sig i spegeln och oroar sig för att de ska gå upp i vikt igen.

En del anorexipatienter tar alltså till självskadebeteende för att gå ner så mycket i vikt som möjligt. Det finns tre typer av självskadebeteende:

 • Stympning eller permanent vanställning. Med andra ord, fullständig amputation av en lem.
 • Stereotyp stympning: att slå sig själv, bita sig själv eller skära sig djupt.
 • Ytlig stympning: att tillfoga sig skärsår eller brännskador, bryta ett ben etc.

Människor använder ibland självskadebeteende som ett sätt att fly från sina emotioner och känslor. De tror att fysisk smärta kommer att hjälpa dem att undvika den känslomässiga smärta som deras sjukdom orsakar. Det leder till att de skadar sig själva.

En anorektisk kvinnas rygg.

Finns det en effektiv behandling för detta tillstånd?

Eftersom den här typen av anorexi är så ny har det gjorts väldigt få studier om det. Nuförtiden sprids information blixtsnabbt på internet och sociala medier, så det dyker upp nya diagnoser nästan dagligen.

Följaktligen är det väldigt svårt för vetenskapen att hålla jämna steg. Denna brist på forskning gör det därför svårt att ange en specifik och effektiv intervention. Det bästa alternativet vi har just nu är att använda metoder som psykvården redan vet är effektiva för att behandla problem med kroppsuppfattning och självkänsla.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.