Att flytta hem igen – är det att ta ett steg bakåt?

Att flytta hem igen – är det att ta ett steg bakåt?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Redaktionen

Senaste uppdateringen: 30 april, 2023

Att flytta hemifrån är ett underbart ögonblick. Känslan av frihet och självständigheten är ett par av de överväldigande känslorna som finns. När vi kan lämna boet öppnas en helt ny värld av möjligheter, situationer och outforskade erfarenheter. Sakta men säkert lär vi oss hantera osäkerheter, vi lär oss av våra misstag och vi organiserar våra veckor, månader och säsonger bättre. Men tänk om vi behöver flytta hem igen?

Våra planer och känslorna vi lever ut kommer att kräva mer eller mindre styrka beroende på vår ålder, personlighet och fas i livet. Om vår frihet kommer från att studera långt hemifrån kommer känslan av självständighet och frihet att bli starkare och viktigare. Om den kommer från åtaganden som arbete och ansvar för att betala hyran, kommer vi att värdera organisering och våra dagliga ansvarsuppgifter.

Men om vi vid något tillfälle har trasslat till det och befinner oss i en situation där vi oundvikligen måste flytta hem till våra föräldrar – är det lätt att göra det? Hur ska vi passa in i något vi redan glömt?

“Det kanske förvånar dig att höra detta, men misslyckande existerar inte. Misslyckande är helt enkelt åsikten någon har om hur vissa saker bör utföras.”

-Wayne Dyer-

Att flytta hem – att återvända till det (o)kända

När du flyttar hem igen är vikten av empati det viktigaste att ha i åtanke. Speciellt eftersom den här nya samlevnadsformen kan bli komplicerad.

Flytta hem

När du väl har skapat dina egna rutiner långt från det vaksamma ögat av dina föräldrar kommer ditt sätt att förstå och relatera till världen att förändras. Att flytta innebär inte bara att ha våra behov i åtanke, utan även det som får oss att känna oss obekväma eller skyldiga. Att försöka sätta dig i dina föräldrars sits är nödvändigt för att finna balansen i samlevnaden.

När vi lämnar boet är vi inte de enda som förändras. Våra rutiner och prioriteringar och tankar ändras, och det gör även våra föräldrars. Det är viktigt att bibehålla självbehärskningen under en period av anpassning för dig och dina föräldrar. Detta kommer att hjälpa er att undvika spänningar. Dessutom:

 • Försäkra dig om att ni kommunicerar och utbyter idéer.
 • Förstå att du har förändrat en dynamik som redan hade blivit stabil.
 • Förhandla ett schema och balansera förväntningar. Disciplin och struktur är positivt. Respektera det.
 • Kom ihåg att de är dina föräldrar och inte dina rumskompisar.
 • Reducera din irritationsnivå (om du har en) genom att komma ihåg att din familj inte är ansvarig för situationen.
 • Se det inte enbart som en “situation”; kom ihåg att varje inblandad har tankar, känslor och manér.
 • Dela stunder med familjen.
 • Öva på din konfliktlösningsförmåga inom familjen. Detta kommer att stärka dig i din återuppbyggnadsprocess.

“Han som kan införskaffa ny kunskap medan han tänker över den gamla kan bli andras lärare.”

-Konfucius –

Mitt hus, mina regler?

När barn flyttar hem efter att ha levt ensamma återvänder de som någon som har anpassat sig till sina egna rutiner och sitt eget distinkta sätt att se världen på. De kan vara annorlunda jämfört med de som de hade som barn. Det finns fundamentala skillnader (såsom ekonomiska), men det är även nödvändigt att anpassa sig psykologiskt.

Mor och son visar hur det kan vara att flytta hem

Även om det är naturligt att hjälpa ett barn eller en familjemedlem finns det detaljer som du bör hålla i åtanke. Tänk över dem så fort du får veta att någon kommer att flytta in hos dig. Ju tydligare prioriteringarna är, desto bättre kommer den nya samlevnadssituationen att fungera.

 • Kom ihåg att barnrollen är olika för varje person.
 • Förhandla och etablera sysslor och normer för samlevnaden.
 • Kommunicera öppet med ditt barn eller din familjemedlem. Faktumet att han eller hon går igenom en tuff tid behöver inte innebära att du måste vara överbeskyddande.
 • Några dagar efter att personen har flyttat in bör ni planera framtiden och klarlägga hur alla parter tänker om den här övergångsfasen.
 • Glöm inte bort dina egna behov och rutiner.
 • Tala inte enbart om perioden av självständighet eller personlig kris. Skapa ögonblick för psykologisk vila.
 • Reducera explosiva känslouttryck.

Som vi kan se är det att flytta hem en process av stöd och förståelse för alla inblandade parter. Kommunikation, förståelse och ödmjukhet hjälper er att undvika att göra någonting som redan är komplext ännu svårare.

“Livskraft visar inte bara på förmågan att vara ihärdig, utan på förmågan att börja om igen.”

-F. Scott Fitzgerald-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.