Att flytta hem igen – är det att ta ett steg bakåt?

Att flytta hem igen – är det att ta ett steg bakåt?

Senaste uppdateringen: 30 oktober, 2018

Att flytta hemifrån är ett underbart ögonblick. Känslan av frihet och självständigheten är ett par av de överväldigande känslorna som finns. När vi kan lämna boet öppnas en helt ny värld av möjligheter, situationer och outforskade erfarenheter. Sakta men säkert lär vi oss hantera osäkerheter, vi lär oss av våra misstag och vi organiserar bättre våra veckor, månader och säsonger. Men tänk om vi behöver flytta hem igen?

Våra planer och känslor vi lever ut kommer att kräva mer eller mindre styrka beroende på vår ålder, personlighet och skede i livet. Om vår frihet kommer från att studera långt hemifrån kommer känslan av självständighet och frihet att bli starkare och viktigare. Om den kommer från åtaganden som arbete och ansvar för att betala hyran, kommer vi att värdera organisering och våra dagliga ansvarsuppgifter.

Men om vi vid något tillfälle har trasslat in oss och befinner oss i en situation där vi oundvikligen måste flytta hem till våra föräldrar – är det lätt att göra det? Hur ska vi passa in i något vi redan glömt?

“Det kanske förvånar dig att höra detta, men misslyckande existerar inte. Misslyckande är helt enkelt åsikten någon har om hur vissa saker bör utföras.”

-Wayne Dyer-

Att flytta hem – att återvända till det (o)kända

När du flyttar hem igen är det viktigaste att ha i åtanke är vikten av empati. Speciellt eftersom den här nya samlevnadsformen kan bli komplicerad.

flytta hem

När du väl har skapat dina egna rutiner långt från det vaksamma ögat av dina föräldrar kommer ditt sätt att förstå och relatera till världen att förändras. Att flytta innebär inte bara att ha våra behov i åtanke, utan även det som får oss att känna oss obekväma eller skyldiga. Att försöka sätta dig in i dina föräldrars sits är nödvändigt för att finna balansen i samlevnaden.

När vi lämnar boet är vi inte de enda som förändras. Våra rutiner och prioriteringar och tankar ändras, och det gör även våra föräldrars. Det är viktigt att bibehålla självbehärskningen under en period av anpassning för dig och dina föräldrar. Detta kommer att hjälpa till att undvika spänningar. Dessutom:

 • Försäkra dig om att du kommunicerar och utbyter idéer.
 • Förstå att du har förändrat en dynamik som redan hade blivit stabil.
 • Förhandla ett schema och balansera förväntningar. Stränghet och  struktur kan vara positivt. Respektera det.
 • Kom ihåg att det är dina föräldrar och inte dina rumskompisar.
 • Reducera din irritationsnivå (om du har en) genom att komma ihåg att din familj inte ä ansvarig för situationen.
 • Se det inte enbart som en “situation”, kom ihåg att varje inblandad har tankar, känslor och manér.
 • Dela stunder med familjen
 • Öva dina konfliktlösnings egenskaper inom familjen. Detta kommer att stärka dig i din återuppbyggnadsprocess.’

“Han som kan införskaffa ny kunskap medan han tänker över den gamla kan bli andras lärare.”

-Konfucius –

Mitt hus, mina regler?

När ett barn kommer hem efter att ha levt ensam återvänder de som någon som har anpassat sig till sina egna rutiner och egen distinkta form att se världen på, vilket kan vara annorlunda från den de hade som barn. Det finns fundamentala skillnader (såsom ekonomiska), men det är även nödvändigt att anpassa sig psykologiskt.

mor och son, att flytta hem

Även om det är naturligt att hjälpa ett barn eller en familjemedlem finns det detaljer som du bör hålla i åtanke. Tänk över de så fort du får veta att någon kommer att flytta in hos dig. Ju tydligare prioriteringarna är, desto bättre kommer den nya samlevnadssituationen att fungera.

 • Kom ihåg att barnrollen är olika för varje person.
 • Förhandla och etablera sysslor och normer för samlevnaden.
 • Kommunicera klart med ditt barn eller familjemedlem. Faktumet att e har upplevt några tuffa tider behöver inte innebära att du måste vara överbeskyddande under någon längre period.
 • Några dagar efter att de har flyttat in, planera framtiden och klarställ hur alla parter tänker om den här övergångsfasen.
 • Strunta inte i dina egna behov och rutiner
 • Tala inte enbart om perioden av självständighet eller personlig kris. Skapa ögonblick för psykologisk vila.
 • Reducera explosiva uttryck av känslor.

Som vi kan se är att flytta hem en process av stöd och förståelse av alla inblandade parter. Kommunikation, förståelse och ömhet kommer att undvika att göra någonting som redan är komplext ännu svårare.

“Livskraft visar inte bara på förmågan att vara ihärdig, utan på förmågan att börja om igen.”

-F. Scott Fitzgerald-

Detta kanske intresserar dig
Fördelarna med icke-våldsam kommunikation
Utforska SinnetLäs det Utforska Sinnet
Fördelarna med icke-våldsam kommunikation

Att kommunicera effektivt är inte alltid enkelt, men med Marshall Rosenbergs koncept "icke-våldsam kommunikation" blir det uppnåeligt.