Att lära ut kan ha en evig påverkan

Läraryrket har ofta varit ett yrke som inte varit så värst uppskattat. Det är dock väldigt viktigt för samhället.
Att lära ut kan ha en evig påverkan
Laura Gómez Domínguez

Skriven och verifierad av pedagogen Laura Gómez Domínguez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att lära ut är ett jobb som för med sig ett stort ansvar. Anledningen till detta är att denna uppgift är extremt värdefull för samhället. Lärarna måste därför ha en god inledande träning. De måste också hålla sig själva uppdaterade rörande nya utvecklingar. Det är inte tillräckligt att bara förmedla information. Man måste även göra detta samtidigt som man främjar värderingar och på samma gång som som man är expert inom många områden. Man måste även kunna klara av den nya teknologin, hantera resurser samt ha emotionell intelligens etc.

En bra utbildare bryr sig om alla sina studenter. De arbetar med att försöka inkludera alla i undervisningen, ha empati samt fokusera på lärandet mer än själva undervisningen. Här pratar vi om en sammanhängande utbildning där läraren lär eleverna att utvecklas på ett sätt som förbereder dem för framtiden.

Lärare som undervisar elev.

Utbildarens roll och vikten av samarbete

De nya utbildningsutmaningar som samhället bemöts av idag har gjort att lärarens roll har förändrats. Det handlar inte längre om att bara överföra kunskap. Lärarna har nu istället blivit till guider inom inlärningsprocessen.

Koordinationen mellan lärarna spelar därför nuförtiden en viktig roll. Den gör att eleverna får fler inlärningsmöjligheter och det gör att de kan dela med sig av sina konflikter och lösningar. De kan också hjälpa med att minska stressnivåer samt tendenser som gör att eleven blir överarbetad.

Då man arbetar som lag så kan lärarna lära sig från andras erfarenheter. De utsätts även för olika synsätt. Instruktörerna kan byta erfarenheter när det gäller hur man ska göra saker. Då man samarbetar och hjälper andra så kommer motivationen och önskan att slutföra aktiviteter och projekt med andra lärare att öka.

Allt detta förbättrar kunskapshanteringen. Det gör också så att lärarna kan förbättra kvaliteten på den uppmärksamhet som de ger eleverna. De kommer även bli bättre på att förstå ämnet själva.

“Att utbilda sinnet utan att utbilda hjärtat är inte någon utbildning alls.”
-Aristoteles-

Att lära ut är mer än att bara ge lektioner

Varje lärare arbetar med kunskap och individer. Och de är inte bara experter inom ämnet. En lärare är inte bara en person som vet hur man lyssnar och bryr sig om studenterna. Lärarna måste även tycka om att arbeta med eleverna. De måste vara personer som sätter upp egna mål inom sitt arbete.

Som Aristoteles sade är det inte tillräckligt att bara föra över kunskap. Man kan bry sig om och lära eleverna samtidigt utan att behöva offra någon av dessa delar.

För att man ska kunna lära ut ett ämne är det inte tillräckligt att man bara känner till vad det handlar om. Man måste även finna en mening i det som man lär ut. Det finns samtidigt andra viktiga aspekter att tänka på. Några exempel på detta är att definiera funktioner, avgränsa ansvarsområden, diskutera samt förhandla. Det är viktigt att lärarna förmedlar värderingar såsom kritiskt tänkande hos eleverna. De bör även uppmuntras till att samarbeta. Det är inte tillräckligt att bara lära sig att lägga ihop två och två eller att känna till namnen på de största floderna i ett land.

“De flesta av oss har inte mer än fem till sex personer som kommer ihåg oss. Lärare har tusentals personer som kommer ihåg dem under resten av livet.”
-Andy Rooney-

Elev som räcker upp handen.

Att lära ut med passion

En lärare som arbetar med passion skapar band med studenterna. Detta band kan gå långt utanför klassrummet. Det är ett ömsesidigt band som involverar hjälp och beundran. Detta arbete kan göra att eleven både lär sig och utvecklas. Detta handlar inte bara om att lära ut så att eleven klarar av kursen och får ett visst betyg.

Att lära ut innebär att man gör ett avtryck på en persons liv. Detta avtryck kan vara för evigt. En lärares ansträngningar kan förvandla andra personer om de verkligen tror på det som de gör. Lärarna har kraften att omvandla samhället.

De lärare som använder nya teknologier och ett aktivt lärande kan bli väldigt effektiva. De kan uppmuntra kollaborativt lärande och kreativt arbete. De försöker uppnå en effektiv utveckling av de kompetenser som eleven behöver. De elever som får en sådan utbildning kommer bli bättre på att hantera utmaningar.

Det här är personer som har en passion för undervisningen. De är motiverade och håller sig själva uppdaterade på bästa sätt. Lärarna är tacksamma för att de kan lära ut och älskar att arbeta med människor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Meirieu, P. (2006). Carta a un joven profesor (pp. 21-29) Barcelona: Graó.
  • Esteve, José M. (2003). La aventura de ser maestro. Ponencia presentada en las XXXI Jornadas de Centros Educativos. Universidad de Navarra.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.