Att leva är att lösa upp knutar och väva berättelser

Att leva är att lösa upp knutar och väva berättelser
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

För att leva måste du så drömmar och lösa upp knutar från såväl ditt förflutna som ditt nuvarande liv, och så måste du gå vidare med större frihet. Och för att leva ett meningsfullt liv måste du kunna väva berättelser. Och bygga goda relationer och staka ut bättre utrymmen och miljöer för att kunna fortsätta att utveckla din lycka, utan mörka moln och bistra vindar.

Att praktisera dessa idéer vore onekligen ett bra sätt att hantera de överraskningar som möter dig i livets komplexa “här och nu”. En fras som belyser just detta lyder: “Livet handlar inte om hur fort du kan springa eller hur högt du kan klättra, utan om hur bra du studsar tillbaka.”

Med andra ord: att ha en tillfredsställande verklighet är en subtil process som lär oss hur vi ska reagera när vi stöter på motgångar. Vi måste förstå att lyckan inte följer en rak väg, utan att den snarare är en övning i kreativitet, reaktion, aktion och överlevnad.

“Man lever bara en gång, men om man gör det rätt är det tillräckligt.”

-Mae West-

Att leva är mer än bara existens

Att leva är mer än att bara existera. Vi vet detta, men ibland glömmer vi det. Vi förbiser ofta att det finns vissa förutsättningar för att vi ska bli huvudaktörerna i våra liv. Den första förutsättningen är att vi tar ansvar för oss själva. Den andra är att vi känner passion, entusiasm och en sann vilja att sträva efter att bli bättre och uppnå bättre mål. Och den tredje är att vi ger våra liv mening.

Begreppet “mening” är viktigt och det får vi inte glömma. Faktum är att det inom riktningen positiv psykologi är ett ord som har blivit mycket mer relevant än begreppet “lycka”. Varför? Medan lycka är en företeelse som ofta är begränsad i tiden, erbjuder vår förmåga att ge våra liv mening något varaktigt, ett skäl att vara och existera.

Hopkurad kvinna

Går det att leva på sitt eget sätt?

Detta är något vi alla någon gång har undrat över. Vi har alla sagt att inget kan vara mer tillfredsställande än att leva våra liv precis som vi vill, vid en frekvens där allting låter bättre. I den speciella färgton där allt skimrar som vore det en målning av Monet.

Men som vi förr eller senare lär oss, är detta inte alltid möjligt. Fri vilja är inte mycket mer än en illusion, och det är sant av två skäl: våra sociala förhållanden och våra genetiska betingelser begränsar oss.

Och det finns en intressant bok, Designing Positive Psychology, publicerad av olika förespråkare för positiv psykologi, som avslöjar att till och med vår egen kultur talar om för oss hur vi ska vara lyckliga. Vårt samhälle lär oss även vilka livsmål vi ska sträva efter och vad vi behöver ändra hos oss själva för att uppnå lycka. Trots att vi ibland kan få för oss att vi är fullständigt fria att utforma våra liv, så är detta blott en illusion. Vi är inte alltid fullständigt fria.

Reklamvärlden

Ett utmärkt exempel är reklamvärlden. Den övertygar oss om att vi måste skaffa oss den senaste telefonen för att känna oss nöjda. Och att det bara finns ett sätt för oss att vara vackra och att det är något vi alla ska åtrå, så att andra ska tycka att vi är attraktiva. Detta är ett kristallklart tecken på att våra psykosociala förhållanden påverkar oss på ett avgörande sätt.

Färgglada träd

Samtidigt har vår kultur inpräntat i oss en annan aspekt, och det är den klassiska idén att lycka är det samma som emotionell komfort. Sådana företeelser som sorg, ilska, frustration, misslyckande och besvikelse måste kamoufleras och kringgås, precis som fysisk smärta döljs med plåster. Att söka källorna har ingen betydelse. Det är helt enkelt bäst att nöja sig med att tysta dem och vända bort blicken som om de inte existerade.

Men dessa känslor existerar icke desto mindre. Negativa känslor är en del av människans liv av goda grunder. Dessa känslor bearbetas i det limbiska systemet och hjälper oss överleva och få bättre liv.

“Och nu när du inte behöver vara perfekt kan du vara god.”

-John Steinbeck-

Konsten att bygga ett meningsfullt liv

Vi vet redan att vi inte är fullständigt fria att leva våra liv helt som vi vill. Det finns begränsningar, förpliktelser och normer som vi måste respektera. Men utöver dessa ofrånkomliga principer som präglar vår samexistens som sociala varelser, måste vi hålla våra ögon öppna och lämna bakom oss de knutar som håller oss tillbaka, som hindrar vår rörelse och personliga frihet. 

Många av dessa knutar skapas genom vår kultur, våra familjer, våra sociala relationer… även genom effekten av ett påtagligt patriarkalt samhälle. Därför måste vi bli medvetna dem och frigöra oss från dessa obehagliga band som hämmar vår personliga utveckling.

Att leva är att ha mening

När vi finner mening hjälper det oss att leva fullare liv. Det är också viktigt att förstå en sak. Vi vet att detta tillvägagångssätt uppmuntrar oss att vara mer närvarande och att uppskatta vårt här och nu. Emellertid måste vi ta ytterligare ett steg och ställa oss frågan: Hur vill jag att morgondagen ska se ut? Hur vill jag att mitt liv ska utveckla sig i den närmaste framtiden?

Svaren på dessa frågor kommer att ge ditt nu en mening. De kommer att bereda din väg och ge dig hopp och motivation. Först då lär du dig väva bättre berättelser och bygga bättre drömmar i enlighet med dina livsmål.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.