Att stanna i ett förhållande med psykologisk misshandel

Om du misshandlas psykologiskt förstår du förmodligen inte ens vad som händer. Förutom den blotta förståelsen kan ibland faktorer som rädsla, obeslutsamhet eller känslor av skuld göra att du stannar kvar i det skadliga förhållandet.
Att stanna i ett förhållande med psykologisk misshandel
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Om du misshandlas psykologiskt och du är olycklig kanske du ställer dig själv frågan: “Varför avslutar jag helt enkelt inte det här förhållandet?” Svaret på den frågan, som utomstående ofta ställer till personer med smädliga partners, kan gömma sig bakom en komplex väv av faktorer. Rädsla, skam, obeslutsamhet, förvirring och till och med kärlek kan få människor att stanna i ett förhållande med psykologisk misshandel.

Neurovetenskapen och dess upptäckter säger ofta till oss att våra hjärnor är designade för att främja sociala kopplingar. Det är därför något mer än enbart åtagande byggs upp när du påbörjar ett förhållande med någon. Din hjärnas struktur blir också van vid den kopplingen. Den börjar nära sig på era dagliga interaktioner, din tillgivenhet för personen och intimiteten ni båda delar.

Det är därför som människor ofta skriver ned betydelsen av kontrollerande eller skadliga beteenden. Hjärnan föredrar att inte behandla verkligheten hos det skadliga. Den försöker envist bevara anknytningarna eftersom den antar att sanningen kan vara oerhört smärtsam. Sakta men säkert suddas uppfattningen av ett sofistikerat självförsvarssystem ut.

Psykologisk misshandel är en väldigt sofistikerad fälla. Det är därför du inte bör underskatta dess kraft genom att föreslå att offret är blint, naivt eller obeslutsamt när det beslutar att stanna i ett skadligt förhållande. Taktiken som den kontrollerande personen använder är ofta både subtil och ihärdig. Därför är det inte så lätt att bara resa sig och gå.

“Ge sorgen ord; sorgen som inte talar knyter ihop det överspända hjärtat och befaller dess brytning.”

-William Shakespeare-

Bekymrad man

Varför stannar du i ett förhållande med psykologisk misshandel?

Om du blir psykologiskt misshandlad kommer det att ta längre tid för dig att acceptera verkligheten. Det är möjligt att folk omkring dig har frågat dig hur du kan tolerera vissa beteenden, handlingar eller ord. Oavsett detta har du en tendens att ignorera kommentarer som denna. Du tror att andra inte kan se det du ser hos din partner. Det är möjligt att du ofta intalar dig att personen är speciell och värd att hålla ut för.

Du upprepar den inre dialogen med dig själv dag för dag tills du en vacker dag slutligen inser att den inte går ihop. Vid den här tidpunkten inser du att du har fallit i fällan. Trots att du blivit medveten om misshandeln kanske du inte har styrkan som krävs för att lämna förhållandet eftersom du plötsligt kan fyllas av många rädslor.

Faktum är att en studie som Jacobson N, Gottman JM, och Gortner E utförde vid Washingtons universitet visade att dessa situationer kan utspela sig under i genomsnitt två till fem år. Nedan kommer vi att diskutera några av anledningarna till varför det kan vara så svårt att släppa taget om dessa typer av förhållanden.

Psykologisk “frysning”

Psykologisk misshandel har i slutändan samma sorts påverkan som ett trauma. Den här typen av misshandel förstör konstant självkänslan, värdigheten och självbilden.

Offret kommer till slut att lida av samma symptom som de som upplever en stressig situation. Personen kan känna sig mentalt uttömd, lida av huvudvärk och kan uppleva muskelvärk och minnesförlust. Allt detta kan leda till ett tillstånd av psykologisk “frysning”. Det innebär att den misshandlade personen stängs av från sig själv och sina känslor för att inte lida. Personen vill undvika att känna smärta. Detta ökar i sin tur angriparens motivation att fortsätta åsamka skada.

Kvinna som håller moln

Taktiker som förändrar en persons sätt att tänka

Någonting som vi ofta glömmer när vi talar om psykologisk misshandel är att förövarna oftast rättfärdigar sitt beteende. De använder alltid “kärlek” som ett grundläggande verktyg för att behålla makten. Varje krav de ställer är menat att kontrollera offren enligt deras önskningar och kommer rättfärdigas med deras kärlek för dem. Men denna falska och tveeggade tillgivenhet kommer alltid att få den utnyttjade partnern att hålla sig i schack.

Personen som blir psykologiskt misshandlad kommer att använda berättigande, kognitiv dissonans och falska trosuppfattningar för att ta sig an sin roll i den här dynamiken. Sakta men säkert kommer dessa manipulationstekniker att förändra personens sätt att tänka och till och med dennes personlighet. Det kommer att finns stunder där personen tror att denne har sig själv att skylla för allt som drabbar denne. Det kommer att sluta med att personen hatar sig själv och att denne upplever känslor som skam och ångest.

Du måste återbygga dig själv och skriva om din historia när du har varit i ett förhållande med psykologisk misshandel

När du blir psykologiskt misshandlad måste du återskapa dig själv. Denna misshandel kan lämna dig desorienterad, bortkastad och högst sårbar. Det är därför som du kan tycka att det är så svårt att lämna förhållandet.

För att kunna göra det behöver du förmodligen någon form av stöd. Experter rekommenderar att du stöttar dig på pålitliga personer samt professionella. Det är de som kommer att kunna hjälpa dig att skriva om din historia och hjälpa dig att läka. Psykologisk misshandel kanske inte lämnar synliga spår, men det kan radera stora delar av ditt forna jag. Det suddar ut identiteten, förändrar ditt självvärde, äter upp din självkänsla och utrotar dina värden.

Du kan återbygga dig själv efter att ha blivit psykologiskt misshandlad. Du behöver dock en hel del motståndskraft för att kunna göra det. Ditt mål bör vara att bli en starkare person för att leva ett fullkomligare liv. Även om du inte kan glömma ditt förflutna är det här förhållandet bara en liten del av din historia. Det är någonting som inte behöver definiera din framtid eller din förmåga att skapa lyckliga minnen i framtiden.

Förhoppningsvis har du nu en bättre förståelse för varför man kan stanna i ett förhållande trots att man blir psykologiskt misshandlad.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • González-Ortega, I., Echeburúa, E., & De Corral, P. (2008). Variables significativas en las relaciones violentas: Una revisión. Psicologia Conductual.
  • Jacobson, NS, Gottman, JM, Gortner, E., Berns, S., y Shortt, JW (1996). Factores psicológicos en el curso longitudinal del maltrato: ¿cuándo se separan las parejas? ¿Cuándo disminuye el abuso? Violencia y víctimas , 11 (4), 371–92. https://doi.org/methoden;qualitative inhaltsanalyse

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.