Att vara öppensinnad – saker är inte alltid som de verkar

Om du försöker att vara öppensinnad och visar tålamod och nyfikenhet kommer du att lättare kunna påverka dina förutfattade meningar. Som du kanske förstår är saker och ting nämligen inte alltid som de verkar.
Att vara öppensinnad – saker är inte alltid som de verkar
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Du måste försöka vara öppensinnad, för saker och ting inte alltid är som de verkar. Människor, situationer och vissa händelser är ofta någonting helt annat jämfört med hur du först uppfattar dem. Detta innebär att dina inledande bedömningar och fördomar inte alltid är korrekta, och att dina antaganden till en början inte är väl avvägda. För sinnet har som vana att rusa in i situationer med förutfattade meningar.

Det är lätt att anta att dessa ”perceptuella felberäkningar” är en sorts bristande ansvarstagande. Observera dock att du inte bär hela skulden, åtminstone inte medvetet. Det är nämligen hjärnan som är den verkliga skurken till dessa felaktiga intryck. Det är den som fattar besluten med autopilot och som låter sig styras av fördomar snarare än av noggrann reflektion.

Försök vara öppensinnad, för saker och ting inte alltid är som de verkar

Något som människor som ägnar sina liv åt psykisk hälsa vet mycket väl, är att det är viktigt att veta hur man stänger av dömandet och undviker fallgropen med fördomar. Om du vill vara en kraft för förändring hos andra, och hjälpa dem växa och läka, så är det viktigt att undvika hastigt påklistrade etiketter. Du bör tända ljuset för din egen förståelse.

Endast den som kan vara öppensinnad har förmågan att vara autentisk och att empatiskt anknyta till andra. Allt för att kunna följa och underlätta de framsteg som en annan person kan behöva. För de har lärt sig att de första intrycken inte alltid är hela verkligheten. Allting är inte alltid som det verkar. Åtminstone inte till en början. Så tro inte på allt du hör eller tänker.

Detta kastar dig utan att tveka in i ett tillstånd av kontinuerlig osäkerhet där du bara har ett alternativ. Detta alternativ är att släppa taget och låta dig själv upptäcka den andra personen. Det är faktiskt livets hemlighet. Det handlar om att våga öppna och gå igenom dörrar för att upptäcka vad som finns där bakom. Om att anta att det finns många verkligheter och perspektiv.

En serie masker - saker är inte alltid som de verkar så försök vara öppensinnad

Det är viktigt att vara öppensinnad

I vissa situationen kan man få ett intryck som gör att man tolkar ut någonting som inte alls stämmer överens med verkligheten. Varför är det så? Lurar dina sinnen dig? Inte alls. Det som händer är att allt du uppfattar och allt som ligger utanför din tankevärld filtreras av din hjärna. Detta organ tolkar allt du ser och upplever. Den kanaliserar varje händelse, varje person och varje omständighet genom silen av dina erfarenheter, din personlighet och din unika attityd.

Saker och ting är inte alltid vad de verkar och man blir ofta förvånad när man upptäcker att så är fallet. Det har hänt alla. När det exempelvis gäller mobbning, är det väldigt lätt att se vem som är offret och vem som är den aggressive. Men du bör titta djupare än så. För ibland är det så att även den aggressive också är ett offer i sina sociala och familjenära sammanhang, i en mikrovärld där våld är den enda formen av kommunikation.

Med andra ord är det du uppfattar kanske kanske inte alltid verkligheten, men uppfattningen är den lins du använder för att se på världen varje dag. Kristallen som den utgörs av, som är långt ifrån att vara skarp och genomskinlig, har färgats av dina tidigare erfarenheter, känslor, fördomar, intressen och kognitiva nycker.

Saker och ting är inte alltid vad de verkar eftersom sinnet är en fabrik för antaganden

Det mänskliga sinnet innehåller många antaganden, irrationella komplotter, förutfattade idéer och fördomar som du inte är medveten om. Om du undrar vem som placerat dem där är svaret väldigt enkelt: det var du.

Daniel Kahneman, den välkända psykologen som fick Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2002, påminner världen genom sina böcker och verk att människor är gjorda av hundratals kognitiva fördomar. Med andra ord är vi skapade genom subjektiva (och ofta felaktiga) sätt att tolka verkligheten som avviker från en objektiv verklighet.

Därför inser du alltid, förr eller senare, att vissa saker inte är som de verkar, åtminstone till en början. Och detta beror på att du använder dig av felinriktade fördomar.

En mans huvud omgiven av rök – han väljer att inte vara öppensinnad

En hjärna som vill spara tid och fylla i vad den inte förstår med fördomar

Hjärnan gillar att använda autopiloten vid de tillfällen den använder sig av kognitiva blinda fläckar. Det här är situationer där du är långt ifrån att vara empatisk med andra människors perspektiv. Istället för att försöka begränsa dig själv till att bara finnas till, medan du ser och lyssnar lugnt till den som är där med dig, väljer du istället att distansera dig och återigen att bedöma den andre alltför hastigt.

Du ger dig inte tid och utrymme, och du ger heller inte den andra en sak som är ännu mer värdefull: din förståelse. Kanske fastnar du än en gång i den kognitiva blinda fläcken där du inte är medveten om fördomarna, de ogrundade idéerna och missuppfattningarna. Ibland tar det dagar eller veckor innan vi inser att vissa saker inte alltid är som de först verkat.

Förbjuden att förutse, tillåten att vara öppensinnad

Varje gång du pratar med någon eller står inför en ny eller svår situation, försök att genomföra en enkel visualiseringsövning: försök att fånga två mycket specifika bilder i sinnet. I den första bilden stänger du av en strömbrytare (fördomar eller tankar som skapar meningslösa tolkningar).

Den andra bilden är enkel: Föreställ dig att du öppnar ett fönster. Det fantastiska fönstret är ditt sinne. Ljust, enormt och öppet mot alla underverk som omger det. Denna känsla bör inge dig en ordentlig dos av nyfikenhet, perspektiv och positiv anda.

På det här viset kan du vara mycket mer mottaglig för andra och förstå dem i alla deras nyanser. Det hjälper dig att släcka din tendens att applicera etiketter på dem samt göra förhastade antaganden. Detta mentala fokus kräver ansträngning och engagemang. Det handlar också om att frigöra dig från att bära tyngden av fördomar som inte hjälper dig till en verklig förståelse av andra människor.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.