Cirklar av män: fördelar med detta utövande

Sårbarhet har inte varit populärt inom den traditionella manligheten. Tack vare cirklar av män så håller konceptet dock på att omdefinieras.
Cirklar av män: fördelar med detta utövande
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Cirklar av män är ett utövande med stora psykologiska fördelar. Det är ett arv från antiken som vissa försöker etablera återigen i dagens värld.

Förr var det vanligt att man samlades runt en eld för att dela med sig av historier, lösa problem, få råd, lära, prata om sina rädslor, etc.

Nuförtiden finns det många män som söker upp dessa platser för att kunna lyssna på andra och för att andra ska kunna lyssna på dem.

Vissa personer kanske känner att det är konstigt och även ovanligt att en grupp främlingar möts i ett rum eller i skogen för att finna stöd och prata om frustrationer och tvivel.

Det är ännu svårare för det manliga könet eftersom det inte är vanligt att se män dela en djup, emotionell aspekt av sina liv med andra personer, och än mindre män som de inte känner.

Vi lever i ett samhälle där manligheten har fyllt en väldigt strikt roll i många år. Konstruktionen av den manliga identiteten var en form som alla var tvungna att passa in i.

Givet detta stela schema så fanns det inget utrymme för tvivel, känslor eller sårbarhet.

Michael Kimmel, grundare och chef för centret för studier om människan och manligheten vid Stony Brooks universitet i New York, menar att detta som tur är håller på att förändras.

Nuförtiden så kan vi prata om mer än en typ av manlighet, och det finns olika typer av identiteter, uttryck och behov.

Man som står vid fönstret.

Cirklar av män: Vad är detta och vad är syftet?

Varje år utförs det undersökningar rörande självmord som får oss att fundera över ämnet. En av dessa undersökningar tar upp följande: antalet självmord hos män är tre gånger högre än samma siffra för kvinnor.

På många håll i världen utförs 75% av självmorden av män. Det visar att det är männen som väljer det mest dramatiska slutet.

Världshälsoorganisationen WHO kom ut med en rapport rörande förebyggande av självmord där de påpekade att det egentligen inte finns någon förklaring till varför detta händer.

Vi vet inte vilka orsakerna är; vi vet dock att vi saknar resurser.

Experter inom detta fält, som Dr. Brené Brown, forskningsprofessor vid University of Houston, slog fast att män oftast känner mycket mer press eftersom andra förväntar sig mycket av dem.

Att vara man har alltid likställts med att vara mäktig, dominant, framgångsrik och att ha stor självkontroll.

Men verkligheter som arbetslöshet, brist på möjligheter, identitetsproblem och en oförmåga att hantera misslyckanden leder ofta till ett stort tomrum.

I de flesta fall utsätts män för könsroller som gör att de känner sig isolerade.

Som en konsekvens av detta utsätts de för en verklighet där det inte längre finns någon emotionell ärlighet och där sårbarheten omvandlas till ilska, vilket leder till mentala hälsoproblem.

Statyer som håller om varandra.

Cirklar av män: Ett utrymme för att knyta band

Cirklar av män idag är en idealisk resurs för att omvandlas och försöka läka manlighetens koncept. Det är ett utrymme där män av olika åldrar och sociala bakgrunder samlas.

Det är viktigt att man är medveten om att ingen av dessa män har träffats förut. Något som många av oss vet är att det ibland kan vara lättare att kommunicera med en främling istället för familj och vänner.

Detta ger personen ett säkert utrymme för att uttrycka sig.

“Hos människor förekommer ren manlighet eller kvinnlighet varken på ett psykologiskt eller biologiskt sätt.”
-Sigmund Freud-

Dagens samhälle pekar alltid ut vissa beteenden och ord. Män attackeras också av detta. En typ av börda som de i flesta fall får via sin uppfostran där de uppmuntras till att vara starka och dölja sina riktiga känslor.

Männen får därför uppleva en säker plats där de kan öppna upp, vara ärliga och få stöd från andra män.

Vad är syftet med dessa möten och dess dynamik?

Syftet med cirklar av män är både positivt och utmanande. Målet är att få män att känna sig mer emotionellt mogna, kraftiga och att de ska lära sig att läka både sina egna sår och hjälpa andra.

Det är ett åtagande inom fältet personlig utveckling.

Den dynamik och de fördelar som män hittar i dessa cirklar är följande:

 • Att andra män lyssnar med respekt och empati utan att döma.
 • Att lära sig uttrycka och kommunicera sina känslor rädslor och smärtsamma upplevelser.
 • De arbetar med sin egen identitet.
 • De lär sig att be om hjälp och råd.
 • De bildar stödgrupper.
 • De lär sig att lyssna på ett vänligt sätt.
 • De öppnar upp sig själva för att vara sårbara.
 • De utvecklar ett större självförtroende.
 • De förstår bättre sina mål.
 • De gör ett åtagande mot sig själva och andra. De känner ansvar, respekt och uppfyller sina egna känslobehov.
 • Uppdatering av aspekter som har att göra med manlighet.
Vänner på fält.

Var finns dessa cirklar av män?

Dessa cirklar av män håller på att bli allt populärare. De är exempelvis populära i Storbritannien, Australien, Norden, etc. I USA har man alltid haft en långtgående relation till dem.

Organisationen ManKind Project har exempelvis arbetat med stöd och personlig utveckling för män i över 30 år.

Vi bör även nämna att varje man som vill ta kontakt med denna dynamik inte bör tveka. Vi uppmuntrar dem att närma sig dessa cirklar av män. De är alltid välkomnande och dömer inte.

Stora förändringar kommer ibland som ett resultat av att man tar små beslut.

“Sårbarheten är födelseplatsen för innovation, kreativitet och förändring.”
-Brené Brown-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.