3 övningar baserade på compassionfokuserad terapi

3 övningar baserade på compassionfokuserad terapi
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Övningar som baseras på compassionfokuserad terapi (eller medmänsklighetsfokuserad terapi) har kraften att fördjupa dina relationer.

Ett av målen är att uppmuntra välmående och balans. Det kan vara som en stor, fantastisk våg som sköljer över dig och ger dig stöd, medvetenhet och lindring av lidande.

Många är inte bekanta med compassionfokuserad terapi. Vid första anblick verkar den mer som en uppsättning filosofiska principer snarare än vetenskapliga. För att förstå dess transcendens måste vi sätta den i perspektiv.

Compassionfokuserad terapi är en del av vad vi kallar för den “tredje vågens terapier“.

“Medmänsklighet är en grund för att dela vårt levande och bygga en mer human värld.”

-Martin Lowenthal-

Denna typ av terapi är användbar och utgör ett steg framåt inom fältet. Alltför ofta fokuserar terapi helt på symptomen hos sjukdomen eller tillståndet.

Men compassionfokuserad terapi går längre och tittar på djupare frågor som är grundläggande för oss som människor.

Saker som emotioner, känslor och personliga samt existentiella omständigheter hos patienten är viktiga punkter att ta hänsyn till i denna terapi.

Det är även viktigt att nämna att Paul Gilbert utvecklade compassionfokuserad terapi baserat på en syntes av J. Bowlbys anknytningsteori, buddhistiskt tänkande, evolutionär hjärnpsykologi och teorin om sinnet.

Kombinationen av dessa principer har värdet och kraften hos medmänsklighet som grund. Den påminner oss om vår potentiell för tillväxt och är ett användbart verktyg för att förbättra våra relationer.

Vänlighet mot andra

3 övningar baserade på compassionfokuserad terapi

Konceptet medmänsklighet går bortom filosofi och religion. Ibland förstår vi inte hur genuint transcendentalt de mest vardagliga av ord är.

Ordet “medmänsklighet” representerar framförallt livskvaliteten som hjälper oss att hjälpa oss själva och bygga en mer respektfull och mänsklig värld.

Psykologen Paul Gilbert föreslog en rad olika tekniker för detta. Denna intressanta uppsättning använder allt från strikt beteendemässiga strategier till kognitiva, narrativa, gestaltterapi och mindfulness.

Låt oss nu lära oss om några övningar som baseras på compassionfokuserad terapi.

1. Skapa ett säkert utrymme för dig själv

Denna typ av terapi lär dig något väldigt viktigt om medmänsklighet. Du måste börja med dig självInga kan känna medmänsklighet för andra om de inte har det för sig själva.

Därför är det inte bara viktigt att lära sig att älska sig själv, utan även att göra det väl. Detta involverar att utveckla vissa styrkor, medvetenhet om dina behov och rädslor, hantera ditt lidande och stoppa inkräktande tankar.

  • För att göra det kan du börja med visualisering. Målet är att skapa ett säkert utrymme åt dig själv. Skapa en mental plats där du kan söka tillflykt och frid. Där kan du ta hand om dig själv och därmed ta bättre beslut.
  • Det kan hjälpa att föreställa dig att du är i ett glashus. Du omges av ett lugnt hav och mjuk belysning. Harmoni finns i varje hörn och skrymsle. Allt är fridfullt. Insidan av detta glashus är en varm och välkomnande plats där du känner dig säker.
  • Du kan spendera en halvtimme varje dag i denna mentala tillflyktsort, eller så mycket tid du behöver. Här kan du tala till dig själv vänligt och ärligt. Lämna oljud och rädslor utanför dörren.
Skapa ett säkert utrymme

2. Att jobba med ens medmänskliga jag

Att utveckla ditt medmänskliga jag är en av de viktigaste övningarna som baseras på compassionfokuserad terapi. Denna specifika uppgift kräver fokus vid ett flertal nyckelområden.

  • Först ska du vara medveten om dina känslor, behov och smärtor.
  • Vänlighet är inte något du endast utöver med andra; det är faktiskt vitalt att du utövar det med dig själv. Det är till exempel viktigt att utveckla en positiv inre dialog. Var inte rädd för att erkänna dina inre sår, svagheter och djupaste behov.
  • På samma sätt måste du förstå att en vissa mån av lidande är normalt. Därför finns det inget behov av att förneka det, dölja det eller försumma det.
  • Det medmänskliga jaget måste ofta konfrontera det “ängsliga jaget”, “besatta jaget” och “negativa jaget”. Detta kan vara svårt, för det innebär att du måste konfrontera en inre fiende som reser olika murar och barriärer. Den försöker komma i vägen för läkeprocessen för dina ärr.

3. Compassionfokuserad terapi: ge kraft till flödet av medmänsklighet

En annan viktig färdighet inom compassionfokuserad terapi är att ge kraft till flödet av medmänsklighetVad innebär det? I grund och botten att låta medmänskligheten du främjat hos dig själv flöda till andra.

Du kan utföra denna övning på många olika sätt. Men det viktigaste är att agera ur en genuin önskan att förbättra andras välmående. Du måste vilja omfamna den andra personen med vänlighet och igenkänning.

Tänk positivt och hoppfullt om dina medmänniskor.

Du kan skapa detta flöde med tre väldigt enkla mantran:

  • Jag önskar dig välmående.
  • Jag vill att du ska vara lycklig.
  • Avslutningsvis hoppas jag att du är fri från lidande.
compassionfokuserad terapi fungerar verkligen

Denna typ av terapi är inte bara önsketänkande. Den baseras faktiskt på obestridlig vetenskaplig fakta: medmänsklighet läker och skapar en förändring hos oss själva och andra.

Medmänsklighet är en livskraft som är kapabel att stilla rädsla och ångest. Låt oss börja utöva den. Gör medmänsklighet en medveten del av ditt liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.