D-faktorn och de nio dragen hos mänsklig ondska

Mänsklig ondska är verklig. Vi kan nu identifiera den och mäta den här personlighetstypen genom "D-faktorn". Läs mer här!
D-faktorn och de nio dragen hos mänsklig ondska

Senaste uppdateringen: 13 mars, 2019

Generellt sett är människor benägna att vara sällskapliga, empatiska och ömsesidigt omtänksamma. Det är så vi har överlevt och utvecklats som art. Men vi vet att mänsklig ondska existerar och nu har vi upptäckt dess potentiella ursprung: D-faktorn.

Philip Zimbardo, en social psykolog och den förre chef för APA (American Psychological Association), säger att ondska är mer än enbart önskan att degradera, förödmjuka, kontrollera och skada andra.

Vi har mängder av historiska exempel på ondska. Det finns massmördare som Ted Bundy eller Andrei Chikatilo, och folkmordstyranner som Hitler och Stalin. Det finns också personer som Charles Manson, som influerar andra människor till att begå våldsamma brott.

Ondska kan vara världsligt

Men ondska är en slingrig, tyst och normalt sett inte så uppenbar som de dramatiska historierna om dessa mytiska namn i kriminalhistorien. Ondska uppstår på många vardagliga platser också: chefer, politiker, skadliga föräldrar eller till och med barn som skoningslöst mobbar, förödmjukar och attackerar sina klasskamrater.

Vi vet också att det finns flera betingande faktorer som spelar en roll i dessa aggressiva beteenden. Oavsett detta har neurologer, psykiatriker och psykologer alltid undrat om det finns några gemensamma nämnare hos dem alla.

Det verkar som om svaret är ja. För en tid sedan publicerade forskare från Ulms och Koblenz universitet i Tyskland en intressant studie där de introducerade en term du förmodligen kommer att höra en hel del (om du inte redan är bekant med den): D-faktorn. Det är en sammanställning av generella personlighetsdrag som finns i elakt beteende.

“Vem som än kämpar mot monster bör se till att de inte själva blir monster i processen. Och om du stirrar tillräckligt länge in i avgrunden, stirrar avgrunden tillbaka i dig:”

Friedrich Nietzsche

Källan till ondska: D-faktorn

Från Charles Spearman till teorin om mänsklig ondska

Över 100 år sedan tog psykologen Charles Spearman ett steg framåt i vår förståelse om mänsklig intelligens. Enligt hans tvåfaktorsteori har vi alla något som kallas G-faktorn. Det är en generell intelligens som ger oss de flesta av våra kognitiva förmågor.

Den här faktorn spelar alltid en del i vårt intelligenta beteende, oavsett hur specifik. Med avstamp i den idén beslutade den kognitiva psykologen Morten Moshagen och hans kollegor vid Ulms universitet att gå vidare med detta.

De ville se om det fanns en gemensam faktor för ondska, liknande G-faktorn – en skala där vissa hamnar högt och andra lågt. De studerade 2,500 människor och upptäckte flera fascinerande saker. Det verkar som om det finns en generell komponent för ondska, som de kallade D-faktorn och som består av nio personlighetsdrag.

Dessa drag visar sig främst hos människor som beter sig på ett elakt, aggressivt sätt.

Svartvit fjäril

D-faktorn och mänsklig ondska

D-faktorn är tendensen att sätta dina egna intressen, önskningar och motiv över andra människors. Det spelar ingen roll vad omständigheterna är. Teorin speglar också ett vitt spektrum av beteende som är del av den mänskliga ondskan.

Dessutom, är det v’ärt att peka ut att fyra andra studier har gjorts för att avgöra om D-faktorn är giltig eller inte. De kom alla fram till att det är ett exakt sätt att mäta ondska.

De nio mörka personlighetsdragen hos D-faktorn

  • Själviskhet: Ett överdrivet intresse för sina egna intressen.
  • Machiavellism: Manipulativt beteende, känslomässig kyla och ett strategiskt fokus på personliga intressen.
  • Brist på etik och moral.
  • Narcissism: Överdriven självkärlek och den kontinuerliga strävan efter dina egna intressen.
  • Överlägsenhet: Övertygelsen att du har fler rättigheter och privilegier än andra.
  • Psykopati: Brist på känsla och empati, okänslighet, tendens att ljuga och impulsivitet.
  • Sadism: Att frivilligt tillfoga andra smärta genom fysisk, sexuell och psykologisk aggression.
  • Socialt och materiellt intresse: Konstant strävan efter belöningar som socialt stöd, materiella saker, erkännande och framgång bland annat.
  • Elakhet: En tendens att bete sig grymt vare sig det är genom våld, övergrepp, stöld och förödmjukelse bland annat.
Vit mask

Varför D-faktorn är så viktig för vår förståelse av ondska

Ingo Zettler, en av medförfattarna till studien säger att D-faktorn är en mörk personlighetstyp med alla dessa drag. Därför är de förenande karaktärsdragen av mänsklig ondska en kontinuerlig strävan efter dina egna intressen, utan någon tanke på andra människor. Människor med den här personlighetstypen känner till och med att deras beteende är berättigat.

Den här teorin åsidosätter också potentiell neurobiologisk och sociala förklaringar för den här personlighetstypen. För tillfället har vi ett värdefullt psykologiskt verktyg för att identifiera och mäta det när vi upptäckern den.

Vi vill nu lämna dig med ett Fjodor Dostojevskij citat:

“Ingenting är lättare än att fördöma den som gör ont; ingenting är svårare än att förstå den.”

Detta kanske intresserar dig
Jag är ansvarig för det jag säger, inte för det andra inte förstår
Utforska SinnetLäs det Utforska Sinnet
Jag är ansvarig för det jag säger, inte för det andra inte förstår

Det andra inte förstår kan många gånger vara uppenbart för oss själva eftersom vi har förklarat det tusen gånger för dem.  • Furnham, A., Richards, S. C., & Paulhus, D. L. (2013). The Dark Triad of Personality: A 10Year Review. Social and Personality Psychology Compass7(3), 199–216. https://doi.org/10.1002/ijc.31143