Teorin om de fyra typerna av intuitivt tänkande

Tankarna som rör sig genom våra huvuden har klassificerats efter deras natur. Har du undrat över vilka typer av tankar som finns?
Teorin om de fyra typerna av intuitivt tänkande
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 01 april, 2024

Än idag är intuitivt tänkande något av ett mysterium för forskningsvärlden. Men vi har lyckats göra vissa framsteg och fått lite bättre förståelse för denna fascinerande, oförutsägbara del av våra hjärnor. Det ligger någonstans mellan känsla och rationalitet, vilket är anledningen till att det är så mystiskt.

Intuitivt tänkande är i grund och botten den typ av tänkande som hjälper dig att förstå verkligheten i stunden, utan logik eller analys. Det finns heller inget språk involverat; allt handlar om tecken och förnimmelser. Oftast går det stick i stäv med vad vi anser vara “rationellt”.

Enligt vetenskapen sker intuitivt tänkande i ett område av hjärnan som ligger nära tallkottkörteln. Med andra ord ligger det i linje med mitten av din panna, mellan ögonbrynen. Du kan inte använda intuitivt tänkande när du vill; det dyker bara upp i “stunder av inspiration”. Men det fungerar verkligen, och därför kallar vissa detta för läkares “kliniska öga”.

“Intuition är att se med själen.”

-Dean Koontz-

Röntgenbild av hjärna

Intuitivt tänkande och vetenskapen

Ämnet intuitivt tänkande har lett till mycket spekulation. Men eftersom det är så starkt kopplat till känslor är det inte lätt att verifiera något om det. Det grabbar tag om oss ibland och leder ofta till att “intuitionen” blir till verklighet.

Men vetenskapen har försökt tackla detta ämne. Ett stort program som studerar det är Laboratory of Brain Evolution and Behavior (en del av National Institute of Mental Health i USA), där Paul MacLean är chef.

Enligt deras forskning kommer intuitivt tänkande från neocortex. Detta är en speciell del av hjärnan som har element från båda hjärnhalvorna i sig. Även om de inte är helt säkra på hur det fungerar, tror de att det har att göra med omedelbar bearbetning av kunskap, upplevelser och tecken omkring dig. Slutresultatet av denna bearbetning är en korrekt tolkning av verkligheten.

De fyra typerna av intuitivt tänkande

Människor har alltid talat om intuition som en “gnista” som tänds och belyser saker. Till och med Albert Einstein sade att hans studier förlitade sig mycket på intuition. Till syvende och sist är det dock konstnärer som främst förlitar sig på det.

Kvinna som ägnar sig åt intuitivt tänkande

Teorin är att det finns fyra typer av intuitivt tänkande. Här kommer de:

  • Emotionellt intuitivt tänkande: detta har att göra med din förmåga att omedelbart uppfatta andra personers drag eller emotionella tillstånd. Du kan se vilka de är eller hur de är, utan att de har sagt något.
  • Mentalt intuitivt tänkande: detta handlar om att finna ett omedelbart svar på ett problem, utan att analysera det. Det är väldigt vanligt hos personer med jobb som kräver snabba beslut, såsom brandmän eller bombtekniker.
  • Psykiskt intuitivt tänkande: detta innebär att man har förmågan att välja den bästa vägen för att övervinna en personlig svårighet, utan alltför stor mental ansträngning. Det betyder även att man kan uppfatta social och arbetsrelaterad dynamik.
  • Spirituellt intuitivt tänkande: det har att göra med tillstånd av “upplysthet” eller “uppenbarelser”. Det är snarare en upplevelse än ett faktum. Buddhister talar om denna typ av intuition mer än andra, vilket har gett den en något mystisk kvalitet.
Hängande nycklar

Är det möjligt att förbättra sin intuition?

Det är svårt för oss i västvärlden att lyssna på vår intuition. Vi är förblindade av rationalitet, så det är svårt för oss att tro på något som inte använder logik eller något annat vetenskapligt system. Vi förkastar många fenomen som inte verkar enkla att förklara. Det är just därför vi har så svårt för att använda vår intuition.

Utöver det kommer brist på tillit till dig själv också blockera din förmåga att tänka intuitivt. Om du har många tvivel om dina subjektiva upplevelser, kommer alla dina intuitioner smittas av detta tvivel. Så istället för att hjälpa dig att nå rätt svar (alltså intuitionen) kommer du bli förvirrad och skeptisk.

Det bästa sättet för dig att förbättra din intuition är att låta den flöda mer fritt. En bra strategi är att notera det första du kommer att tänka på i en given situation. Se till att skriva ned det innan de logiska tankeprocesserna tar över. Låt det komma precis som du ser det, som du skulle göra med automatiskt skrivande.

Efteråt kan du ta en titt på dina anteckningar för att se huruvida dina inledande tankar stämde. Antingen gjorde de det eller inte. Om det verkar giltigt och hjälper dig att lösa eller förstå situationen ordentligt, då är det intuition. Låter det inte som en fascinerande övning? Varför inte prova?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.