De som inte söker dig saknar dig inte

De som inte söker dig saknar dig inte

Senaste uppdateringen: 09 april, 2024

När tiden går och du blir avvisad och bemött med likgiltighet kan det vara svårt att känna att den andra personen bryr sig om dig. Du kan lätt tänka att det finns något inom dig som stöter bort andra och detta är något som kan komma att påverka din självkänsla. Och även om du förtjänar att känna dig respekterad och älskad så är detta inte alltid fallet. Detta är något som kan påverka dig under livets gång. Med tiden lär du dig dock att respektera dig själv och att inte söka efter dem som inte söker dig.

Likgiltighet och bortstötning kan skapa en stor emotionell smärta. Det har visat sig att likgiltighet stimulerar samma områden i hjärnan som fysisk smärta och är därför något som kan kännas outhärdligt.

Du bör ta dig tid att läka de sår som har uppstått
när en annan människa har slutat att tycka om dig.

Fjärilar

Med tiden lär du dig att inte söka efter dem som inte söker dig

Med tiden lär du dig att respektera dig själv och att undvika andras likgiltighet och dem som inte söker dig. Du lär dig att fokusera på de känslor som är nödvändiga. Det är speciellt viktigt att du undviker dem som inte söker dig för att skydda dina känslor.

Om en person inte visar dig uppskattning

När detta händer blir man mött av ett budskap: jag är inte intresserad av dig. Det är inte så att dessa personer är ute efter att skada, utan det är så att de är fast i sina egna intressen och inte känner för att intressera sig för de personer som de har runt omkring sig.

Det främsta motgiftet är att fråga sig hur betydelsefulla dessa personer är i ens liv. På detta sätt kan man bättre skydda sina känslor från dem.

Kvinna med blommor i håret

Om det istället för en empatisk attityd förekommer likgiltighet, hotfullhet och defensiva attityder, kommer försöken att känna samhörighet med andra att saboteras.

När era utbyten börjar med negativa och kritiska attityder kan du lätt förutspå hur det kommer att utveckla sig. Om du inte vill att den andra personen ska känna sig hotad, är det viktigt att du utformar konversationerna därefter.

Undvika konversationer som man bör ha

Ett annat exempel kan vara att man blir bemött av likgiltighet genom att en person undviker en konversation som måste komma till stånd för att lösa något. Detta kan skada våra relationer och vårt dagliga liv.

Detta händer för det mesta hos de personer som låter spänningen växa och växa i relationer dag efter dag. Detta gör relationerna kyligare och skapar distans som med tiden inte kan övervinnas.

De som inte söker dig saknar dig inte

Det är viktigt att du lär dig att upptäcka dessa tecken och att du förbättrar sättet som du har emotionell kontakt med andra på. Dock är det så att du även måste lära dig att skapa balans genom att kämpa för relationen.

Lojalitet är svårt att bevara när det endast baseras på ett intresse angående vad man har eller det man representerar; i detta fall så är det logiskt att då behoven försvinner så kommer även lojaliteten att göra det (det ögonblick då man börjar känna likgiltighet).

Du bör inte bli förvånad över att detta händer, men du bör lära dig att skydda dina känslor. Hur? Genom att analysera dem. En persons uppmärksamhet betyder egentligen inte så mycket i ditt liv när likgiltigheten kan komma plötsligt.

Du bör därför ta dig tiden till att förstå dig själv, för om du mår bra i dig själv så kommer det att bli enklare att bibehålla en emotionell balans när saker runt omkring dig faller samman. Det är värt besväret.

Bilder av Claudia Tremblay.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.