De som inte söker dig saknar dig inte

De som inte söker dig saknar dig inte

Senaste uppdateringen: 17 augusti, 2016

När tiden går och man blir avvisad och bemött med likgiltighet kan det vara svårt att känna att den andra personen bryr sig om en. Man kan lätt tänka att det finns något inom en som stöter bort andra och detta är något som kan komma att påverka ens självkänsla.

Och även om man förtjänar att känna sig respekterad och älskad så är det inte alltid som detta är fallet, och detta är något som kan påverka en under livets långa lopp.

Likgiltighet och bortstötning kan skapa en stor emotionell smärta. Det har visat sig att likgiltighet stimulerar samma områden i hjärnan som fysisk smärta och är därför något som kan kännas outhärdligt.

Man bör ta sig tid för att läka de sår som har uppstått
då en annan människa har slutat att tycka om en.

Fjärilar

Med tiden lär du dig att respektera dig själv och att inte söka efter dem som inte söker dig

Med tiden lär du dig att respektera dig själv och att undvika andras likgiltighet och dem som inte söker dig. Du lär dig att fokusera på de känslor som är nödvändiga. Det är speciellt viktigt att du undviker dem som inte söker dig för att skydda dina känslor.

Om en person inte visar dig uppskattning

När detta händer blir man mött av ett budskap: jag är inte intresserad av dig. Det är inte så att dessa personer är ute efter att skada, utan det är så att de är fast i sina egna intressen och inte känner för att intressera sig för de personer som de har runt omkring sig.

Det främsta motgiftet är att fråga sig hur betydelsefulla dessa personer är i ens liv. På detta sätt kan man bättre skydda sina känslor från dem.

kvinna

Vara på defensiven

Om det istället för en empatisk attityd förekommer likgiltighet, hotfullhet och defensiva attityder kommer försöken att känna samhörighet med andra att saboteras.

Då ens utbyten börjar med negativa och kritiska attityder så kan man lätt förutspå hur attityden kommer att utveckla sig. Om man inte vill att den andra personen ska känna sig hotad så är det viktigt att man utformar konversationerna därefter.

Undvika konversationer som man bör ha

Ett annat exempel kan vara att man blir bemött av likgiltighet genom att en person undviker en konversation som måste komma till stånd för att lösa något. Detta kan skada våra relationer och vårt dagliga liv.

Detta händer för det mesta hos de personer som låter spänningen växa och växa i relationer dag efter dag. Detta gör relationerna kyligare och skapar distans som med tiden inte kan övervinnas.

kvinna

Det är viktigt att man lär sig att upptäcka dessa tecken och att man förbättrar sättet som man har emotionell kontakt med andra på. Dock så är det så att man även måste lära sig att skapa balans genom att kämpa för relationen.

Lojalitet är svårt att bevara då det endast baseras på
ett intresse angående vad man har eller det man representerar;
i detta fall så är det logiskt att då behoven försvinner så kommer
även lojaliteten att göra det (det ögonblick då man börjar känna likgiltighet).

Man bör inte bli förvånad över att detta händer, men man bör lära sig att skydda sina känslor. Hur? Genom att analysera dem. En persons uppmärksamhet betyder egentligen inte så mycket i ens liv då likgiltigheten kan komma plötsligt.

Man bör därför ta sig tiden till att förstå sig själv, för om man mår bra i sig själv så kommer det att bli enklare att bibehålla en emotionell balans då saker runt omkring en faller samman. Det är värt besväret.

Bilder av Claudia Tremblay.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.