Den narcissistiska känslan av berättigande

Om det finns en personlighet som uppfattar att denne har fler rättigheter än andra så är det narcissisten. Dessa personer antar faktiskt att de förtjänar särskild behandling och mer erkännande och eftergifter än resten. Känner du någon som beter sig så här?
Den narcissistiska känslan av berättigande
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2023

Den narcissistiska känslan av berättigande definierar de människor som, på grund av sin irrationella känsla av överlägsenhet, tror att de förtjänar särskild behandling. De är exploatörer, manipulatörer och uppmärksamhetstjuvar. De vill ha allt för sig själva. Faktum är att de tror att allt tillhör dem av gudomlig hävd. Dessutom snålar de inte med uppfinningsrikedom och utför de mest perversa handlingar för att uppnå dessa fördelar.

Många personer i samhället idag har den totalt förvrängda förväntningen att syftet med omvärlden är att möta deras förväntningar. Till exempel växer barn ofta upp med narcissistiska mammor eller pappor. I dessa fall är de skyldiga att kretsa runt sina föräldrar och lyda deras order och uppfylla deras önskningar.

Dessa människor beter sig som om de styrde världen. Faktum är att deras självuppfattning kan verka nästintill komisk. Men sett ur det seriösa perspektivet måste de manipulera andra för att uppfylla sina mål.

Par som grälar
En person med en känsla av berättigande har en syn på världen där endast denne är huvudpersonen.

Narcissistiskt berättigande: “För att jag är värd det”

Känslan av berättigande är inte bara uppenbar i den narcissistiska personligheten, den dyker också upp i antisocial personlighetsstörning. Denna konstruktion definierar ett personlighetsdrag genom vilken en individ antar att denne förtjänar särskild behandling och att världen är skyldig denne något av hävd, helt enkelt på grund av vem denne är.

Naturligtvis förtjänar vi alla respekt, uppskattning, omtanke etc. Men det finns de som lever i en slags bubbla där de inte känner någon empati och enbart livnär sig på sin känsla av överlägsenhet. Faktum är att om du tänker efter så är attityden “för att jag är värd det” i allmänhet alldeles för vanligt förekommande idag.

När du möter dessa beteenden hos andra personer, uppfattar du dem i regel som själviska, patetiska och mycket omogna. Faktum är att du ser det faktum att någon ställer en rad krav på dig bara för att denne tror att denne är någon slags gud som barnsligt. Men känslan av narcissistiskt berättigande finns i många affektiva förhållanden och familjerelationer. I dessa fall är den mentala kostnaden enorm.

När en narcissist inte uppfattar sin känsla av berättigande som tillfredsställd, kan denne drabbas av ett sammanbrott, reagera med ilska och förakt, eller få ett barnsligt utbrott.

De psykologiska komponenterna hos dem som tror att de förtjänar allt

Konceptet med narcissistiskt berättigande har uppmärksammats av experter i flera år. De försöker särskilja den positiva självuppfattning som vi kan ha av oss själva som ett resultat av våra egna ansträngningar, framgångar och kompetenser, från den andra rent själviska och manipulativa sorten.

Ibland är det acceptabelt att känna en viss känsla av tillfredsställelse för allt du har uppnått, utan att det behöver leda till andras underkastelse. Detta är vad psykologerna Robert Ackerman och Brent Donnellan undersökte.

De publicerade en artikel där de presenterade Psychological Entitlement Scale (PES) för att mäta hur många poäng människor får gällande denna personlighet. De drog slutsatsen att denna dimension vanligtvis definieras av en serie specifika karaktärsdrag:

 • En uppfattning om att de förtjänar särbehandling.
 • Känslan att de förtjänar mer än vad de har.
 • En tendens att använda sin sociala position, sitt utseende, pengar eller sin position i ett företag som en ursäkt för att kräva en rad ologiska och framförallt olagliga skyldigheter av andra.
 • Känslan att deras rättigheter och behov är viktigare än andras.
 • Brist på uppskattning för allt de äger.
 • Brist på tolerans mot andra som inte erbjuder dem vad de behöver. Faktum är att de tenderar att kollapsa när de inte får vad de vill.

Varför agerar de så här?

Det finns flera olika typer av narcissism. Till exempel finns det sårbara narcissister – med låg självkänsla – och storslagna narcissister – med uppblåst självkänsla. Båda typologierna anser sig ha rätt till specialbehandling och förväntar sig att världen omedelbart ska uppfylla deras förväntningar. Om detta inte händer kollapsar de eller exploderar i ett raseri.

Narcissistiskt berättigande är kärnan i denna personlighetsstörning, som vanligtvis har sitt ursprung i barndomen. En forskningsstudie publicerad i tidskriften PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) stödjer olika hypoteser i ämnet.

 • Social inlärningsteori menar att barn utvecklar en syn på sig själva utifrån hur deras föräldrar behandlar dem. Brist på gränser och övervärderad uppmärksamhet är tydliga utlösande faktorer.
 • Den psykoanalytiska teorin fäster uppmärksamheten på en annan aspekt. Det är det faktum att det finns barn som växer upp utan uppmärksamhet, förstärkning eller tillgivenhet från sina föräldrar. Detta gör att de når vuxen ålder med anmärkningsvärda brister. I själva verket längtar de efter all uppmärksamhet de inte fick i barndomen.
Man med krona som vittnar om narcissistisk känsla av berättigande
Många människor utövar en känsla av berättigande genom att motivera det med sin sociala position eller pengar.

Den narcissistiska känslan av berättigande bortom narcissism

Vi måste betona att en känsla av berättigande inte bara förekommer hos narcissistiska människor. När allt kommer omkring drabbar narcissistisk personlighetsstörning bara fem procent av befolkningen. Samtidigt finns det många män och kvinnor som har en mycket snäv syn på världen där allt verkar kretsa kring dem.

De är figurer som anser sig vara överlägsna andra och som visar en kall, defensiv, hänsynslös attityd, helt utan empati. Du upplever förmodligen att du ofta måste hantera den här typen av beteenden. Du måste dock alltid undvika att ge efter för dem, eftersom de helt bryter mot koderna för artighet, respekt och samexistens.

Kom ihåg att vi alla är lika mycket värda och ingen är mer speciell än resten.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Ackerman, R. A., & Donnellan, M. B. (2013). Evaluating self-report measures of narcissistic entitlement. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 35, 460-474. doi: 10.1007/s10862-013-9352-7
 • Campbell, W. K., Bonacci, A. M., Shelton, J., Exline, J. J., & Bushman, B. J. (2004). Psychological entitlement: Interpersonal consequences and validation of a new self-report measure. Journal of Personality Assessment, 83, 29-45.
 • Exline, J. J., Baumeister, R. F., Bushman, B. J., Campbell, W. K., & Finkel, E. J. (2004). Too proud to back down: Narcissistic entitlement as a barrier to forgiveness. Journal of Personality and Social Psychology, 87,894-912.
 • Day, N.J.S., Townsend, M.L. & Grenyer, B.F.S. Living with pathological narcissism: a qualitative study. bord personal disord emot dysregul 7, 19 (2020). https://doi.org/10.1186/s40479-020-00132-8

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.