Depression efter stroke

I den här artikeln ska vi utforska den känslomässiga effekten av en stroke och hur den kan orsaka depression.
Depression efter stroke
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Mariana Arias

Senaste uppdateringen: 29 augusti, 2023

Vi har alla hört talas om stroke, men vad är det egentligen? I själva verket är det cerebrovaskulära olyckor (ACV) som inträffar när ett blodkärl brister eller är igentäppt. På grund av denna skada eller blockering får en del av hjärnan inte de näringsämnen den behöver och nervcellerna dör. Efter detta kan den drabbade uppleva en rad komplikationer. De kan vara fysiska, kognitiva och känslomässiga. De fysiska manifestationerna är mer påtagliga medan de känslomässiga förändringarna, i synnerhet ångest, sorg, gråt och anhedoni, ofta är mindre synliga. Bland dessa känslomässiga förändringar ingår depression efter stroke.

Depression efter stroke är benämningen på allvarliga depressiva symtom efter en hjärnskada. Symtomen uppträder vanligtvis under de första tre månaderna efter stroken (tidig PSD (post-stroke depression)) och mer sällan senare (sen PSD). De kan uppkomma medan den drabbade försöker anpassa sig till sin tillfälliga eller permanenta funktionsnedsättning.

Nedan kommer vi att gå igenom vad du bör veta om symtomen på detta tillstånd.

Känslomässiga symtom på depression efter stroke

Vid detta tillstånd kan patienten uppleva sorg, anhedoni och till och med överdrivet intensiva skratt. Det kan också förekomma katastrofala reaktioner. Till exempel plötslig överdriven gråt, vredesutbrott eller oro för att inte kunna fullfölja en uppgift. Å andra sidan kan den drabbade vara omedveten om sina fysiska begränsningar och därmed uppvisa likgiltighet för sitt funktionshinder (anosodiafori).

En av de känslomässiga effekter som drabbade uppvisar är apati. Detta är en brist på initiativ och aktivitet. Enligt psykiatriker, psykologer och familjerna till de drabbade är det faktiskt det vanligaste symtomet på depression efter stroke.

Ledsen och apatisk kvinna
Brist på motivation och entusiasm är ett av de vanligaste symtomen på depression efter stroke.

Beteendesymtom

Trötthet efter stroke kännetecknas av att de drabbade uppvisar intensiv trötthet, en subjektiv känsla av utmattning och stora svårigheter att påbörja någon uppgift.

I sin tur känner de sig konstant irriterade och uppvisar vissa aggressiva beteenden, antingen mot föremål eller andra människor. Dessutom blir de mer oflexibla gällande sina planer. De uppvisar till exempel en oförmåga att ändra förutfattade planer på grund av oförutsedda situationer och visar även negativa reaktioner på dem.

Kognitiva symtom

Som regel påverkas de flesta kognitiva funktioner (uppmärksamhet, perception, minne, språk etc.). Men de exekutiva funktionerna som reflekterar förmågan att organisera, prioritera, hantera tid och fatta beslut är de mest påverkade.

Med tanke på dessa symtom är det viktigt att veta vad man ska göra för att hantera denna typ av depression.

Behandling av depression efter stroke

De flesta experter rekommenderar antidepressiva läkemedel . De måste alltid ordineras av en psykiater, helst en som har erfarenhet av strokebehandling. Förutom en psykiater kan en psykolog vara till hjälp.

Kvinna som går i terapi
Behandlingen av en person som har drabbats av en stroke måste vara omfattande.

Det är också viktigt för de drabbade att träffa en sjukgymnast för fysisk rehabilitering och strukturerade aktiviteter, eftersom de bidrar till att sänka de depressiva nivåerna.

Depression efter stroke är ett komplext kliniskt tillstånd. De drabbade kan inte övervinna det bara genom att önska att det skulle försvinna, eller genom att använda viljestyrka eller “vara stark”, särskilt eftersom deras liv har tagit en oväntad vändning. Anpassning är faktiskt en process.

Slutligen, för att förstå lite bättre hur en person som lider av depression efter stroke känner, kan vi beskriva det som någon som ser sig själv i en krossad spegel. Personen ser nu sin spegelbild i flera delar, medan den tidigare var i ett stycke.

Dessa delar representerar rädslan för ett nytt sätt att leva tillsammans med andra förändringar. Den drabbade kan mycket väl lida av låg självkänsla och vara väldigt bekymrad över sin hälsa. Personen kan också känna sig osäker och till och med värdelös.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.