Detta kan dina ögon avslöja om dina känslor

Detta kan dina ögon avslöja om dina känslor
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 04 augusti, 2023

Att försöka tyda känslor i en annan persons ögon är något som vi alla kan göra. Men vet du vad dina ögon kan säga om dina känslor? Faktum är ju att blicken är det som vi människor kommunicerar mest med.

Detta är det medium som skickar ut flest signaler och som vi är nära associerade med. Genom att förstå alla icke-verbala ledtrådar som finns i andra personers ögon kan vi avslöja känslor, som exempelvis falskhet, ärlighet eller något så magiskt som attraktion.

Becquer sa att om du kan prata med dina ögon så kan du även kyssas med dem. Attraktionskraften hos dessa fantastiska organ är så magnetisk att vi inte alltid ser alla de hemligheter som de döljer. Något som kommunikationsexperter vet väl är att även om många av våra beteenden, handlingar och ord kan filtreras genom social betingning och vår egen vilja, uttrycker vår blick en typ av språk som vi inte alltid kan kontrollera.

Om vi ser någon som vi är attraherade av vidgar sig våra pupiller. När vi är förvånade blir våra ögon bredare. Ögonen fokuserar på en specifik punkt när vi försöker komma ihåg något, och de sänker sig när vi fastnar i eftertänksamhet.

Det finns så många subtila nyanser som påverkar beteendet hos dina ögon. Det är inte bara intressant och kul att få höra mer om det här. Det kan också vara till nytta eftersom det kan avslöja andra personers känslor och låter oss få en bättre förståelse för hur andra tänker och känner på ett effektivt sätt.

Dina ögon och blinkningar avslöjar dina känslor

Att avslöja känslor via dina ögon

Om det är något som vi ägnar en hel del tid till så är det kommunikationen med andra människor. Vi gör ofta detta ansikte mot ansikte och söker ögonkontakt med den andra parten. Vi är dock mer uppmärksamma på det verbala meddelandet – på orden och kvaliteten på konversationen.

Det är också värt att notera att vårt sätt att kommunicera har förändrats under senare år, i och med uppkomsten av ny teknik för att skicka meddelanden. Vi behöver inte längre ha personen framför oss för att säga något till honom eller henne. Numera kan vi till och med förmedla vår glädje, kärlek eller ilska genom en emoji. Detta är varken bättre eller sämre, det är bara annorlunda – och framförallt snabbare.

Vad man inte kan komma ifrån är dock att vi förlorar möjligheten att läsa av känslorna i den andras ögon. Vi förlorar det nöjet. Vi förlorar möjligheten att lösa mysteriet, att avkoda de små rörelserna och de magiska nyanserna och med det en del av kvaliteten och komplexiteten i våra relationer. Låt oss titta på hur ögonen kan avslöja känslor, och hur man kan utföra en sådan analys…

Blinkningar

När vi pratar om ögonens språk refererar vi inte bara till själva ögongloben och pupillen. Den fantastiskt uttrycksfulla kraften i vår blick orkestreras i första hand av ett komplext nätverk av nerver och muskler som styr rörelserna hos ögonbrynen, ögonlocken, tinningarna etc.

  • Allt detta avspeglar de känslor som är aktiverade i varje stund. Blinkningar och fladdrande ögonfransar spelar en stor roll här. Exempelvis vet vi att när något förvånar, upprör eller retar oss, så blinkar vi mycket mer. 
  • På motsvarande sätt är det också vanligt att vi blinkar mycket när vi interagerar med någon som vi gillar eller när vi tänker på flera saker samtidigt.

Detta kan ju verka högst motsägelsefullt. Vad som är bra att veta är dock att den här aktiviteten, att blinka mer än normalt, är en mekanik som drar igång i hjärnan när vi känner oss spända. När man försöker läsa av vad ögonen avslöjar om våra känslor är det därför viktigt att fokusera på kontexten och konversationen som pågår samtidigt.

Ögon och pupiller avslöjar attraktion

Dina ögon kommunicerar också via pupillernas språk

Våra pupiller vidgar sig när vi ser något stimulerande eller när vi befinner oss på en dunkel plats. Om något eller någon attraherar oss är det vanligt att pupillerna sväller ofantligt, blir enorma och lyser upp av känslor, av den där attraktionskraften. I det rakt motsatta läget, när vi känner oss förorättade eller ser något som gör oss arga eller som går emot oss, drar pupillerna ihop sig.

Visuell synkronisering

Vi vill alla kunna förstå och avslöja känslor hos personer som vi tycker om. Ibland behöver man dock inte vara någon expert i icke-verbal kommunikation för att uppfatta harmonin i en specifik stund, som vi kan etablera med en vän, med personen som vi är förälskad i eller faktiskt även med en familjemedlem.

Ett intressant faktum kopplat till det här ämnet är att när två personer “klickar” så uppstår det en visuell synkronisering. Detta betyder att man härmar varandras visuella gester och delar så kallade mikrouttryck…

Flackande blick – blyghet eller lögner?

Vi har nog alla erfarenheter av detta, antingen när vi pratat med ett barn eller en väldigt osäker personIstället för att hålla direkt visuell kontakt flyr de undan vår blick genom att titta åt sidorna. Till hörnen där de inte kan se vårt ansikte och vi inte kan se dem rakt in i ögonen för att avslöja deras känslor, där de kan få vara ifred med sin extrema blyghet.

Det är viktigt att veta att även människor som ljuger har en undflyende blick. Detta är inte så uppenbart som när vi är med en blyg person eller någon med social fobi. Vi behöver därför vara väldigt uppmärksamma när vi läser av de här personernas känslor och avsikter.

Bedrägliga personer håller vanligtvis inte vår blick särskilt länge. Förr eller senare kommer den att glida undan. Åt höger om man behöver komma ihåg något och till vänster om man behöver vara uppfinningsrik. 

Om motparten inte kan hålla fast blicken vid dina ögon kanske han eller hon är oärlig

För att sammanfatta skickar ögonen och blicken ut en enastående bred variation av social och emotionell information. Ibland kan den här typen av avläsning vara omöjlig, men om vi är uppmärksamma på signalerna är de ofta användbara för att avslöja känslor hos vår motpart.

Det finns även intressanta studier och verk, såsom “Effects of Direct and Averted Gaze on the Perception of Facially Communicated Emotion” av Reginald B. Adams och “Morphology and Psychology of the Human Eye” av Hisashi Kobayashi, som lär dig ännu mer om vad dina ögon säger om dina känslor.

Det är värt besväret.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.