Du är vad du säger men framförallt vad du gör

Du är vad du säger men framförallt vad du gör
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Det är utmärkt om du tror att din tro och dina värderingar definierar dig – om dina handlingar visar det. Vad som händer är att dina ord och handlingar ibland tar olika vägar. I slutändan har du ingenting annat än goda intentioner. Ofta säger du mer än vad du gör.

Det finns ingen vits med att skryta om hur bra du är som person om du inte gör något för att hjälpa andra. Det hjälper inte att visa hur smart du är om du inte gör något kreativt efteråt. Att skryta om vad du tror att du kan göra är väldigt lätt, det svåra är att utföra det. Frågan är, varför gör du det? Varför skulle du säga något som du faktiskt inte gör?

Det du gör är mycket mer värdefullt än det du säger att du ska göra.

Vad du gör definierar dig

Det spelar ingen roll hur mycket vi uttrycker goda intentioner, det är vad vi gör som visar vår karaktär. Våra handlingar väger mer än våra ord. Faktumet att vi tror på motsatsen säger dock en hel del om hur vi relaterar till andra, hur vi framställer oss själva och hur vi manipulerar verkligheten.

Ett exempel återfinns i förhållanden där en partner avger en massa muntliga löften som aldrig förverkligas. Att om och om igen svära på att du aldrig kommer att lämna din partner, hävda att han eller hon är den enda och att du alltid kommer att finnas där, i vått och torrt… Allt detta, även om det låter fint, kanske inte hålls. Det finns omständigheter som vi inte kan kontrollera.

Man i skugga

Du kanske träffar någon som du gillar mer än din partner och sedan lämnar personen. Kanske är du otrogen mot honom eller henne med en annan person eller i värsta fall kan du inte hantera pressen och flyr. Din partner kommer att vara besviken och inte känna igen dig eftersom han eller hon trodde på allt du sa att du var och skulle göra.

“Det spelar ingen roll vad du säger eller hur du rättfärdigar dig själv; du är vad du gör. Ditt beteende talar för dig, avslöjar dig, pekar ut dig.”

-Walter Riso-

Av någon anledning har vi gett ord stor makt. De håller kvar någon vid vår sida, de manipulerar verkligheten efter vår önskan och de inger illusionen att vi är något vi inte är. I sanningens ögonblick kan dock orden svika och vad som kvarstår är handlingarna vi utfört. Dessa är de som verkligen definierar vilka vi är.

Goda intentioner som kamouflerar stora rädslor

Den största faran är att även om det vi säger inte är sant så slutar det med att vi tror på det. Men istället för att bekräfta det med våra handlingar, stannar vi kvar där, utan att röra oss, i vår komfortzon. Det kan vara så eftersom goda intentioner ibland kamoufleras av djupa rädslor.

Låt oss inte glömma att de som säger att de är överlägsna försöker kamouflera osäkerheter och rädslor som de inte vill kännas vid. Att se rakt in i våra rädslor är skrämmande. Det är därför lättare att vända ryggen till och låtsas som att de inte finns. Detta trots faktumet att de med tiden blir en orimlig börda.

Kvinna med två ansikten

Det här är inget bra sätt att leva ett positivt, koherent liv. Vad vi tror, känner och gör motsvarar inte varandra. Med andra ord blir det omöjligt att finna och uppleva balans i livet.

“Lycka är när det du tror, det du säger och det du gör är i harmoni.”

Mahatma Gandhi

I slutändan är vi inte goda för att vi tror att vi tänker på bästa möjliga sätt eller på grund av vem vi hävdar att vi är. Vad du gör kan motsätta dina ord och få dig att framstå som en lögnareLåt oss inte glömma att ingenting definierar oss bättre än våra handlingar.

Kanske är svaret att göra mer och tala mindre, eller åtminstone att göra vad vi säger att vi ska…


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.