Du bär ansvar för dig själv, och det gör dig fri

Du bär ansvar för dig själv: dina handlingar och dina beslut. Detta gör dig till en fri varelse som kan göra allt den tar sig för.
Du bär ansvar för dig själv, och det gör dig fri
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Du bär ansvar för dig själv. Du måste själv hantera konsekvenserna av dina handlingar och dina beslut i varje ögonblick. Endast ditt eget sinne och hjärta kan berätta vad du ska göra eller inte göra. Således är du en fri individ som kan bygga ditt eget öde.

Viktor Frankl sa att friheten inte är tänkbar utan en känsla av ansvar. Även om detta är ganska uppenbart är det något som många inte tar hänsyn till. Många anser sig vara fullt mogna individer och med förmågan att ta sig an de mål de sätter upp för sig själva.

Trots detta fortsätter de dock med att skylla på andra för deras egna dåliga upplevelser, misslyckanden och lidanden. Ibland uppstår olyckan som ett resultat av detta. Vissa människor kan till exempel påstå att deras osäkerhet och rädsla beror på deras auktoritära uppväxt. Ändå verkar de inte förstå att de, för att gå vidare, måste konfrontera de saker de tror hindrar dem från att växa. Detta istället för att helt enkelt bara se dem som hinder.

Många skuldbelägger andra för saker de själva har gjort sig skyldiga till åtminstone någon gång. Som psykoterapeuten Albert Ellis sa: ”De bästa åren i ditt liv är de där du bestämmer att dina problem är dina egna”. I slutändan bär du ansvar för dig själv, och om du inser detta kommer du att kunna ta kontroll över ditt eget öde.

Att inse att du bär ansvar för dig själv ger upphov till förändring

Ansvarstagande är en mycket värdefull psykologisk färdighet. De som använder det dagligen tenderar att känna sig säkrare och mer engagerade i sina egna liv. Dessa individer arbetar hårt för att inse sina misstag och förbättra dem och betraktar varje misslyckande som en möjlighet att lära sig och gå vidare med sin personliga tillväxt.

Dessutom antar många individer denna dygd tack vare sin utbildning eller sin egen personlighet. Men det är många som inte vet hur man gör för att implementera det inom vissa specifika aspekter av sina liv. Detta är något oerhört viktigt att arbeta med när man går i terapi.

Det är trots allt ganska komplicerat. Det kan vara svårt att få patienten att inse att denna är den viktigaste personen i sitt eget liv.

”Hur ska jag klara av det?” kan de fråga. ”Min chef kräver väldigt mycket av mig, min svärfar stressar mig, mina vänner är narcissistiska och min tonårsson gör inget annat än att be mig om pengar.” Som du kan se från detta exempel är det ibland lättare att fokusera på allt externt och projektera skuld och olycka på andra.

En man funderar i solnedgången

Vad kan du göra för att hantera alla dessa konflikter?

Du bär ansvar för dig själv och för vad som händer dig

Att bära ansvar för sig själv innebär att du lär dig att fatta beslut som gör att du kan uppnå välbefinnande och personlig uppfyllelse. Dessutom innebär det att du antar konsekvenserna av dina handlingar och lär dig att reagera på vad som händer runt omkring dig utan att skylla på andra.

Du får inte heller vänta på att andra ska lösa dina problem. Därmed är ett väsentligt syfte inom psykoterapin att få patienten att åta sig att förändras, ta ansvar för sig själv och lära sig att handla utan rädsla. Även om det är en komplex process ger det en otrolig känsla av frihet att arbeta hårt för att lyckas.

Med personligt ansvar kan du skapa det liv du vill ha

Abraham Maslow menade att känslan av ansvar är en väsentlig dimension inom pyramiden av mänskliga behov. Faktum är att han fastställde att om du utvecklar ett gott personligt ansvar kommer du att kunna uppfylla dina mål och i sin tur uppnå självförverkligande (den topp där du trivs med vem du är, med din omgivning och vad du har uppnått).

Att inse att du bär ansvar för dig själv ger dig enorm frihet. På det här fotot känner en kvinna sig så fri som aldrig förr

För att komma till toppen är det viktigt att ha vissa aspekter i åtanke:

  • Du är fri att leva den typ av liv du vill ha. Men för att uppnå detta måste du fokusera alla resurser, all energi och allt hopp på dig själv. Ingen är skyldig att hjälpa dig göra någonting. Ansvaret är ditt, och ditt allena.
  • Sätt upp dagliga mål och arbeta för att uppnå dem. Varje dag måste du bevisa för dig själv att du kan arbeta för ditt välbefinnande och för dem du älskar.
  • Om något stör dig och du inte kan sluta tänka på det, hitta en lösning. Gör det så snart som möjligt. Låt inte tiden gå eller förvänta dig att andra ska göra det åt dig.
  • Var ärlig mot dig själv och andra i varje ögonblick och situation.
  • Acceptera dina misstag och lär dig av dem.
  • Förplikta dig varje dag att förbättra dig samt bli mer autonom. Var modig nog att möta det du fruktar. Var självsäker nog att försvara dig. Ödmjuk nog för att kunna lära av andra. Respektera dig själv och de omkring dig, även om de ibland inte agerar som du vill att de ska göra.

Kort sagt, att inse att du bär ansvar för dig själv är viktigt och kräver engagemang. När du väl gör det känner finner du friheten!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Maslow A. (1966) El hombre autorrealizado. Kairós

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.