Edward de Bonos teknik med de sex tänkarhattarna

Edward de Bonos teknik med de sex tänkarhattarna
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 06 oktober, 2023

Många av er kanske har hört talas om den, och då har den säkert hjälpt er att lösa problem mer kreativt. Tekniken med de sex tänkarhattarna utvecklades av Edward de Bono och är ett verktyg för kommunikation och logiskt tänkande. Man använder det för att se från nya perspektiv genom att använda lateralt tänkande.

Edward de Bono är nu över 80 år gammal, men fortfarande aktiv. Denna psykolog och professor vid Oxford University från Malta har gett oss ett ovärderligt arv i den kreativa världen. Hans arv har framförallt påverkat förvaltning och ledarskap.

“Tänkande är den ultimata mänskliga resursen. Vi kan dock aldrig vara nöjda med vår viktigaste färdighet. Oavsett hur bra vi blir, bör vi alltid vilja bli bättre.”

-Edward de Bono-

De sex tänkarhattarna uppmuntrar kommunikation

De sex tänkarhattarna som de Bono pratar om är en klassisk dynamik för att uppmuntra kommunikation inom affärer. Det är dock även en vanlig övning på universitet och i grundskolan. I det sistnämnda fallet används den för att lära barn att tänka bättre och ta beslut som en grupp.

En sak de Bono betonar (även i sina andra böcker, såsom Practical thinking, Water Logic och The Use of Lateral Thinking) är att vi alla bör lära oss att tänka bättre. Och som en del av detta “borde” påpekar han även ett intressant faktum: att vi faktiskt kan lära oss att tänka.

Att öppna upp dig för andra synsätt, lära dig att vara mer flexibel, reflekterande och originell i dina resonemangsmönster, kommer inte bara hjälpa dig att ta bättre beslut; det kommer även förbättra kvaliteten hos dina relationer och göra dig mer produktiv.

Bättre beslutsfattande med de sex tänkarhattarna

Vilka är de sex tänkarhattarna?

Edward de Bonos teknik med de sex tänkarhattarna följer alltid samma mönster, samma strategi. Men även om den kan låta enkel inledningsvis, har den otrolig påverkan på våra hjärnor. Det är därför den i grund och botten “tränar” dig att tänka bättre.

De Bono säger att något så enkelt som att sätta en hatt på huvudet ofta är en medveten handling. Dina tankar bör också följa denna regel: “Var medveten och väldigt försiktig.” Att tänka bra så att du kan leva bättre är en regel värd att följa. Övningen går ut på att använda olika “hattar” för att lära dig ett varierat, flexibelt och kreativt tankesätt.

Tekniken representerar de sex tankeriktningarna i form av påhittade hattar. När ett problem uppstår eller du försöker ta ett beslut, kommer varje hatt vara en premiss, en vision, ett specifikt ramverk. När du sätter på dig dem i förväg kommer du känna dig mer redo att ta ett beslut.

Nu ska vi ta en titt på vad varje hatt lär oss.

Den vita hatten

Den vita av tänkarhattarna

Denna hatt kommer visa dig hur man ser på saker ur en objektiv, neutral synvinkel utan bias. Tankestilen du kommer använda baseras på analys av fakta och jämförelser av informationen du har till handa. Du kommer inte göra värderingsmässiga bedömningar.

 • Den vita hatten tittar på konkret fakta
 • Den gör inte tolkningar och ger inte åsikter

Den svarta hatten

Den svarta hatten utgör en logisk-negativ sida och visar dig varför vissa saker kan gå fel, vara omöjliga eller inte går som du tänkt dig. Tekniken med de sex tänkarhattarna kommer även hjälpa dig att vara kritisk och se den negativa sidan av saker. Detta kommer hjälpa dig att vara mer realistisk.

 • Ibland måste du vara medveten om svåra eller komplexa fakta, återvändsgränder som du måste acceptera för att finna en bättre väg ut.
 • Den svarta hattens tankesätt baseras på dina tidigare upplevelser. De som påminner dig om gårdagens misstag, de som säger att det är bättre att prova på nya saker och inte falla i samma gamla fällor.

“Det viktiga med en cykel – eller kreativt tänkande – är att röra sig. Bromsarna – eller negativt tänkande – är bara en säkerhetsmekanism.”

-Edward de Bono-

Den gröna hatten

 • Den gröna hatten kräver originalitet, kreativitet, att gå över gränser och att göra det omöjliga möjligt.
 • Detta är hatten som omfamnar lateralt tänkande. Den bjuder in dig att vara mer proaktiv och mindre konservativ.
 • Detta tankesätt påminner dig om att det inte är bra att nöja sig för snabbt. Du måste leta efter och kanske skapa andra vägar att ta, andra alternativ, andra möjligheter…

Den röda hatten

Röd har passion
 • Den röda hatten är passionerad, emotionell och känner livet från hjärtat.
 • Den vita hatten må hjälpa dig att använda en mer neutral, försiktig och objektiv logik, men den röda kastar dig in i det okända så att du kan omfamna en värld av livlighet, frihet och subjektivitet.
 • Så när du sätter på dig den röda hatten kommer du få chansen att säga högt vad som tänder din eld, vad som gör dig olustig. Det är dags för din intuition att säga något om informationen du har. Detta kommer även hjälpa dig att förstå andra personers känslor och behov.

Den gula hatten

Den svarta hatten må ge dig det logiskt-negativa fokus som är användbart för att vara mer realistisk i det dagliga livet, men den gula visar hur man använder ett logiskt-positivt fokus.

 • Den gula hatten kommer öppna dina ögon för att se möjligheter där andra ser stängda dörrar.
 • Den kommer hjälpa dig att se saker konstruktivt och optimistiskt.
 • Men denna positivitet och öppenhet styrs alltid av logik. Om du inte behåller den logiska linsen på och låter dina irrationella passioner ta över, kommer du använda den röda hatten, inte den gula.

Den blå hatten

Blå representerar struktur

Färgen blå är allomfattande. Den finns alltid där och kontrollerar allt. Den förmedlar även lugn, balans och självkontroll. Så när det kommer till tekniken med de sex tänkarhattarna, är detta den som kontrollerar hela processen. Du använder den två gånger i denna teknik: i början och slutet.

 • Först använder du den för att besluta vilka hattar du ska sätta på dig och i vilken ordning. Sedan använder du den i slutet för att ta ett beslut.
 • Det betyder att den blå hatten representerar strukturerat tänkande. Den är centrumet och din guide som pekar ut alternativ, föreslår nya strategier och bibehåller kontroll under hela resan. Den kommer hindra dig från att bli distraherad eller fastna.

De sex tänkarhattarna är en effektiv strategi

Edward de Bonos teknik med de sex tänkarhattarna är en effektiv strategi för bättre beslutsfattande. Du kan använda den för att jobba igenom olika stilar för att utvärdera problem och fakta från alla möjliga perspektiv.

Svaren du kommer fram till i slutet kommer inte bara vara mer exakta, utan även mycket mer kreativa och originella.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.