Eldgång: en relativt ny men farlig motivationsteknik

Eldgång: en relativt ny men farlig motivationsteknik
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Eldgång, vilket innebär att man går på heta kolbitar, är en kontroversiell meditationsteknik som har blivit populär på senare år. Men folk har många problem med detta. Vissa ser det som en någotsånär effektiv metod, medan andra säger att det är rent trams.

Den har marknadsförts som en ny teknik, men faktum är att det är en ritual som har över 4000 år på nacken. Det fanns en sådan religiös ritual i Indien, som bland annat användes för förnyelse, rening och för att få bättre skörd.

Man vet att det fortfarande finns folkslag som använder sig av denna teknik, som exempelvis kahunas (präster) inom vissa grupper på Hawaii. Nuförtiden går de på brinnande lava. Urbefolkningen i Kalahariöknen i Afrika har liknande ritualer.

Så eldgång är inte något nytt. Det som hände var att det återigen blev populärt i USA på 1970-talet. Dess främsta förespråkare var Tolly Burkan, som berättade att han läste en artikel om fysik i Scientific American, och att han därefter inte hade några problem alls med att gå på glödande kol. Han har publicerat flera böcker och hävdar att han blivit bortförd av utomjordingar.

“En tråkig sanning kan överglänsas av en fascinerande lögn.”

Aldous Huxley

Man med moln över huvudet.

Eldgångens grundläggande koncept

De som förespråkar eldgång säger att det är en motivationsteknik som bidrar till personlig utveckling. Enligt dem är detta ett användbart redskap för att öka ens självförtroende, att konfrontera sina rädslor och stärka motivationen. De anser att man kommer få en bättre självbild om man kan gå på glödande kol.

De säger att alla är rädda för att gå på kol, men att de personer som överkommer denna rädsla och tar sina första steg även kommer kunna ta påföljande steg. Detta kommer därefter påverka deras dagliga liv. Det är en “radikal förändring” som tar bort negativa uppfattningar och främjar de positiva.

Det finns även vissa livscoacher som förespråkar eldgång. De använder oftast metaforer för att förstärka positiva uppfattningar. Så att gå på glödande kol kan vara en metafor för vad som händer med resten av alla de utmaningar du kommer bemöta.

Eldgång: att gå på glödande kol

Människor som förespråkar eldgång säger att ens mentala programmering kommer påverkas av både framgångar och misstag. Detta kommer sedan att påverka självförtroendet. Det sägs att man kan omprogrammera sinnet genom att gå på glödande kol. Om du kan klara av denna utmaning så kommer du kunna förändra din självbild.

Person som vandrar på kol, så kallad eldgång

Det finns tre steg i eldgångsprocessen. De är:

  • Identifiering. Detta innebär att man utforskar sina begränsande tankar, att man definierar sina personliga mål och att man tar reda på vilken mental programmering som gör att man inte uppnår dem.
  • Inlärning. Målet med eldgång är att hjälpa dig att komma över dina rädslor och att du ska lära dig att lita på dig själv så att du kan gå framåt i livet.
  • Förändring. Under detta steg kommer din vilja att förändras bli större, eftersom det innebär att du kommer lära dig att bryta de barriärer som står mellan dig och dina mål.

Tanken med eldgång är att hjälpa människor att bemöta svåra situationer. Målet är att du ska kunna förstå att du bränner dig om du inte fortsätter gå framåt. Om du inte fortsätter framåt kommer du att såras ännu mer i livet. Du måste fortsätta fram oavsett vad som händer.

Eldgång är nuförtiden en teknik som är speciellt vanlig inom affärsverksamheter där man försöker förstärka de anställdas potential och självkänsla. Exempel på företag som har provat denna teknik är Microsoft, American Express och Coca-Cola.

Vad händer när man går på glödande kol?

Hela tanken är att en person är så mentalt stark att denne kan gå på glödande kol och nå den andra sidan oskadd. Detta kommer visa deltagaren att denne är starkare än denne tidigare trott. Men från ett fysiskt perspektiv finns det några saker som vi inte kan ignorera.

Extrem eldgång

Enligt Luis Alfonso Gámez – kritiker av eldgångstekniken och författare av artikeln “254 euro för att lära sig att gå på kol” – finns det inte något fantastiskt med detta. Han menar att alla kan lära sig att göra det och att de inte behöver förberedas – framförallt behöver de inte betala någon för att visa hur man gör. Han baserar detta påstående på de fysiska fakta som vi tar upp här nedan:

  • Att gå på heta kolbitar är precis som att föra ett finger genom en ljuslåga. Och ljuset är faktiskt varmare än kolet.
  • Kolet leder inte så värst mycket värme.
  • Foten värms upp väldigt sakta och temperaturen är väldigt låg när man reser på foten för att gå framåt.
  • De som förespråkar eldgång lägger ett tjockt lager aska ovanpå kolet, vilket blockerar värmeöverföringen.
  • Gámez säger att denna så kallade livscoachningsteknik bara är ett sätt att få folk att spendera pengar. Han nämner skeptikern John Nevil Maskelyne, som sade att “folk med mycket pengar och inga hjärnor är den perfekta målgruppen för personer med mycket hjärna som inte har några pengar”.

Ett intressant experiment med eldgång

Richard Wiseman är en brittisk psykolog som ville testa denna kontroversiella motivationsteknik. Under hans BBC-program Tomorrow’s World utförde han ett enkelt experiment. Han använde en 18 meter lång matta av glödande kol som alltså var mycket längre än eldgångens standardlängd på 4,5 meter. Han bjöd in flera välkända personer som stödde denna teknik att gå på den nya mattan i direktsändning.

Tomorrow’s world - BBC

Den första personen fick hoppa av eftersom han brände sig. Samma sak hände med den andra personen. Den tredje personen ville inte längre delta. De första två personerna fick gå till läkaren eftersom de hade fått andra gradens brännskador på fötterna.

Så Wiseman lyckades visa det han ville. De som förespråkar eldgång går bara korta sträckor eftersom de tagit reda på hur långt man kan gå innan man bränner sig.

Människans fantastiska hjärna.

Ett “trick” som ändå fungerar i slutändan

De flesta av oss älskar att drömma och tro på att man kan uppnå fantastiska saker. Det finns många myter rörande “sinnets kraft” som kan vara ganska stora, men inte tillräckligt stora för att bryta fysikens lagar. Och definitivt inte efter en instruktionskurs som ibland bara varar 3 timmar.

Men det finns ändå många runt om i världen som säger att de har sett fantastiska resultat efter att ha utfört eldgång. De säger att deras liv har förändrats radikalt. Det finns vissa företag som säger att deras anställda förbättrade sin prestation efter att ha gått på glödande kol. Det finns såklart också många som genomgår upplevelsen och bränner sig. De brukar svara att de inte var redo.

En av de största krafterna som det mänskliga sinnet har är kraften att tro, även om det man tror på har blivit motbevisat. Om du vill tro på något och detta hjälper dig med något som är obehagligt för dig så kommer du tro att denna sak stämmer. Det är som en placeboeffekt. Men om det får dig att känna dig bättre, kan det då vara så dåligt?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Chang, S. C., Hsu, C. K., Tzeng, Y. S., Teng, S. C., Fu, J. P., Dai, N. T., … Feng, C. C. (2012). Deep sole burns in several participants in a traditional festival of the firewalking ceremony in Kee-lung, Taiwan – Clinical experiences and prevention strategies. Burns. https://doi.org/10.1016/j.burns.2011.11.001
  • Leikind, B. J., & McCarthy, W. J. (1988). Firewalking. Experientia. https://doi.org/10.1007/BF01961268

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.