Emotionellt självskadebeteende - vad är det och hur förebygger man det?

Det är lätt att skada sig själv emotionellt. En av många former av emotionellt självskadebeteende är när man dagligen åsidosätter sig själv för att prioritera andra. Det är när du alltid hamnar i samma osunda förhållanden, inte vet att sätta gränser och försummar den vackra person som ser på dig i spegeln.
Emotionellt självskadebeteende - vad är det och hur förebygger man det?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

När du hör uttrycket “självskada” tänker du förmodligen på människor som fysiskt skadar sig själva. Och idag blir den här typen av avsiktlig självskada allt vanligare som ett (dramatiskt) sätt att uttrycka ilska, lidande och frustration. Men oavsett hur chockerande detta kan tyckas, så finns det något som är ännu mer vanligt och som vi knappt talar om. Det vi syftar på är emotionellt självskadebeteende.

Vi vet att ord kan såra lika mycket som, om inte mer än, fysiska slag. Du kan lätt identifiera dig med känslomässig smärta som kommer utifrån. För du har säkert upplevt smärta när människor visat dig förakt, behandlat dig illa, skrikit åt dig eller bedragit dig.

Men har du tänkt på den smärta du tillfogar dig själv? Är “emotionellt självskadebeteende” något som verkligen existerar? Svaret är enkelt och klart. Ja, det gör det och det är mycket vanligt. Troligen är det något du själv ofta ägnar dig åt utan att vara medveten om det. Och dessa sår kan få mycket allvarliga konsekvenser.

De kan göra att din självaktning tar skada och att din värdighet får sig en törn. Detta kan i sin tur leda till ångest och oro. Med tiden blir såren infekterade och depression kan bli följden. Låt oss ta en djupare titt på detta.

Det är viktigt att vi hedrar och respekterar oss själva

Vad innebär emotionellt självskadebeteende?

Emotionellt självskadebeteende består i tankar, beteenden och attityder som verkar emot dig och som har klart negativa effekter på ditt emotionella välbefinnandeNär du inser hur mycket detta beteende faktiskt skadar dig kommer du att bli tvungen att reflektera över dessa “sår”.

Visst bekymrar vi oss alla över de olika typer av självskada som många tonåringar åsamkar sig själva med hjälp av knivar och andra vapen. Emellertid finns det en annan aspekt som vi ofta förbiser.

Emotionellt självskadebeteende involverar en rad olika destruktiva sinnesstämningar. Om en tonåring, eller någon annan person, varje dag sårar sig själv emotionellt kan detta ge upphov till allvarliga problem.

Nedan kan du läsa om olika sätt på vilka man kan skada sig själv emotionellt.

Oupphörlig inre kritik

Det finns en inre röst hos alla människor som plågar och sårar dem emotionellt. Denna röst försöker intala dig att du inte är bra på vissa saker. Den fyller dig med osäkerhet, påminner dig om tidigare misstag och kväver din potential.

Och du ska inte tvivla på att det är du som ligger bakom denna inre röst. Det är du som plågar dig själv. Dessutom stärker du rösten genom din negativa inre dialog, dina irrationella idéer, dina absurda rädslor och tankar, som uppstår på grund av din dåliga självkänsla. Det är denna inre kritiker som är ansvarig för många av dina känslomässiga sår.

Emotionellt självskadebeteende som upprepas

Ofta följer ditt beteende, din attityd och dina tankar ett återkommande mönster. Du har tendens att alltid tänka samma saker, om och om igen. Hur hör detta samman med emotionellt självskadebeteende? Svaret på denna fråga är mycket välbekant. Som människor har vi ofta en benägenhet att söka efter samma typ av emotionell partner: någon som är narcissistisk, som misshandlar oss och gör oss beroende av dem.

Det är som att snubbla över samma sten, gång på gång, utan att lära sig att känna igen den och undvika den. Den här typen av situation ger upphov till frustration och lidande. Inte nog med att du känner smärtan av det skadliga förhållandet, utan dessutom förebrår du dig själv för att du om och om igen blir kär i samma sorts person.

När du inte sätter gränser blir du dörrmattan som alla trampar på

Många människor har ett stort hjärta och en oändlig förmåga att vara vänliga mot andra. Det tycks inte finnas några gränser för deras godhet. Dock gör de inget för att skydda sig själva.

Detta är farligt. Att vara en ädel person som alltid är villig att hjälpa och göra allt man kan för andra är beundransvärt. Men om du inte skyddar dig mot missbruk som kan uppstå och inte vet hur du ska säga nej när det är nödvändigt, så kan detta leda till känslomässiga sår.

Många drar fördel av andra människors vänlighet och använder dem som dörrmattor som de kan trampa på när det passar dem. Därför bör du göra allt du kan för att hindra människor från att göra så, för det kan vara mycket skadligt för din självaktning.

Det är lätt att bli dörrmatta om man inte sätter gränser

Ett liv utan passion och motivation

Livet handlar inte bara om arbete och rutiner. Inte heller går det ut på att alltid vara andra till lags, oavsett hur mycket man älskar dem. För att verkligen leva behöver vi passion, projekt att fullfölja, hopp och spänning. Du måste ha möjlighet att göra det du älskar och att ägna tid åt dig själv, då du kan uppleva saker som inspirerar dig och får dig att växa.

Om ditt liv inte har några av dessa ingredienser så kommer du att stänga av känslomässigt. Ett liv som dag in och dag ut saknar spänning och hopp kommer att föra till små inre sår som ingen kan se. Men ditt hopp och dina drömmar sipprar bort genom de här såren, och det gör även din själ.

Du måste finna den subtila och delikata balansen mellan förpliktelser och nöjen, mellan arbete och drömmar och mellan din partner och dig själv.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de flesta av oss har många emotionella sår inom oss, men att det aldrig är för sent att läka dem. Om du tar för vana att avsätta tid åt dig själv, att stärka din självkänsla och att ta hand om dig själv, så kommer det hjälpa dig att läka smärtan och göra dig till en modigare och starkare person som är villigare att arbeta hårt för din egen lycka.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.