Empati under pandemin: det är viktigare än någonsin

Under humanitära kriser är äkta och effektiv empati avgörande. Den är energin som bygger broar mellan människor genom medkänsla och ett aktivt intresse som kan åstadkomma positiv förändring. Ta reda på varför empati under pandemin är så viktigt i denna artikel!
Empati under pandemin: det är viktigare än någonsin
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Empati under dessa svåra tider är mer nödvändigt än någonsin tidigare. Alla, också världsledare och hälsoarbetare, bör vara empatiska. Aldrig har det varit så viktigt att väcka denna egenskap hos människor. I den här artikeln ska du få upptäcka vikten av empati under pandemin.

Med det sagt, en sak som psykologer vet mycket väl är att vi inte alltid visar tillräckligt med empati på grund av vårt mänskliga tillstånd.

Att känna någons smärta och förstå den är två olika saker. Detta beror på att gränsen mellan känslor och handlingar är en som inte många är villiga att korsa. I själva verket är det väldigt få människor som lägger ner energi och resurser för det allmännas bästa.

Det är ju det verkliga syftet med empati: att främja överlevnad och välbefinnande genom att anknyta till andra människors känslor och bete sig på ett sätt som försöker leda till vad som är bäst för dem. Så enkelt, och ändå, ibland så svårt.

Som Daniel Goleman med rätta påpekar, oavsett hur smart någon är, utan effektiv och aktiv empati kommer de inte att komma så långt.

Anknytna människor visar hur viktigt det är med empati under pandemin

Empati under pandemin

Under kriser kan empati fungera som en katalysator till och ett sätt att skapa harmoni mellan grupper, identifiera behov och aktivt samarbeta.

Därför bör vi främja positivitet och inte vara anledningen till konflikter. Världen behöver hjärtan och sinnen fokuserade på att skapa lösningar.

Nedan går vi in i detalj på varför empati är avgörande under en pandemi.

Empati för att förstå behoven hos din omgivning

Under den nuvarande hälsokrisen finns det något mycket mer avgörande än att bara undvika att bli smittad. En del människor begränsar sig helt enkelt till att ta hand om sina familjer. Men i den nuvarande situationen måste vi kunna gå längre än det.

Vi behöver ett nätverk av stöd. Vi måste kunna identifiera den pensionerade mannen som bor ensam på tredje våningen i vårt hyreshus, eller det äldre paret högst upp som behöver någon som går och handlar åt dem.

Känslomässig empati är mycket användbart, eftersom den gör att vi kan känna vad en annan person känner. Men vi måste också arbeta med kognitiv empati. Den består av att förstå de verkliga behoven, de som går utöver känslorna och agerar för att skapa lösningar.

Vårdpersonal behöver också empati

Det är självklart för oss att de som arbetar inom vården till sin natur är människor som vanligtvis har en verklig känsla av empati för sina patienter. Det är obestridligt. Empati är emellertid mer nödvändig än någonsin under den här pandemin eftersom vi under den senaste tiden tydligt har sett förkastliga handlingar riktade mot dessa och andra grupper.

Hotfulla meddelanden har spejats på bilarna tillhörande vårdpersonal. Det har funnits fall då lappar har klistrats upp på dörrarna hos läkare, sjuksköterskor och matbutikspersonal vilka kräver att de hittar en annan plats att bo under pandemin. Detta är minst sagt olämpligt!

Dessa beteenden orsakar rädsla, oro och besvär hos människor som ger sitt allt under denna pandemi. Om vi ​​inte ens kan ta hand om dem som tar hand om oss, hur ska vi då kunna övervinna situationen?

Vårdpersonal visar empati under pandemin

Vi behöver ledare som är skickliga i medkännande empati

I sin bok Focus: The Hidden Driver of Excellence förklarar Daniel Goleman att det finns en tredje typ av viktig empati inom ledarskapsområdet. Han kallar det medkännande empati. Denna typ av empati skapar en känslomässig, kognitiv och beteendemässig respons av genuin oro för andra. Denna typ av empati tillåter medkänsla och värderar människor framför allt annat.

En möjlighet för global tillväxt

Empati behövs mer än någonsin under denna pandemi. Vi har en verklig möjlighet att utöva den och ta hänsyn till vad många studier, till exempel en som genomförts av Karen Tristen vid University of Manchester av Karen Tristen, har avslöjat för oss.

Enligt denna studie skapar aktiv empati, som vi ger genom socialt stöd, starkare och lyckligare anknytningar och kan till och med öka livslängden.

Således är detta kanske det perfekta tillfället för våra barn att lära sig vara empatiska. Ett perfekt tillfälle för empatin att expandera i våra samhällen och städer. Det är också den perfekta grogrunden för medkänsla. Medkänsla som vi får från en vän, en bror, en läkare och även en forskare som, från ett land tusentals kilometer bort från vårt, strävar efter att hitta ett vaccin. Låt oss reflektera över detta och dra nytta av denna möjlighet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Tristen K. Inagaki, Edward Orehek On the Benefits of Giving Social Support: When, Why, and How Support Providers.Personality and Social Psychology Bulletin, 32(3), 313–327. https://doi.org/10.1177/0963721416686212

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.